archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAmbulante patienter er meget tilfredse med sygehusene - sum.dk
  og supplerer den landsdækkende undersøgelse af indlagte patienters oplevelser LUP som offentliggøres hvert andet år I den nye undersøgelse af de ambulante patienters oplevelser har 96 2 pct svaret at deres samlede indtryk af ambulatoriebesøgene var godt eller virkelig godt Et resultat der glæder sundhedsminister Jakob Axel Nielsen At patienterne er tilfredse både med de private og de offentlige sygehuse kan jeg kun glæde mig over Min ambition er sundhedstilbud i verdensklasse og derfor er det naturligt hele tiden at høre patienterne om deres oplevelser med sygehusvæsenet Sygehusene er der jo for deres skyld Men undersøgelsen her er selvfølgelig også interessant for de enkelte regioner og de enkelte sygehuse De har nu endnu et redskab til at sammenligne sig og måske opdage at der er områder hvor tingene kan gøres bedre Undersøgelsen viser også at der er områder hvor patienterne er mindre tilfredse med indsatsen på sygehusene Det gælder fx emner som patientinformation og personalekontinuitet Hvad enten man er indlagt eller er i et ambulant behandlingsforløb bør tryghed være et omdrejningspunkt for den enkelte patients møde med hospitalet Derfor har vi før sommerferien vedtaget en ny lov der skal sikre alle de patienter én fast kontaktperson Loven gælder fra 1

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedskvalitet/2008/September/Ambulante_patienter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAmbulante patienter er meget tilfredse med sygehusene - sum.dk
  art og supplerer den landsdækkende undersøgelse af indlagte patienters oplevelser LUP som offentliggøres hvert andet år I den nye undersøgelse af de ambulante patienters oplevelser har 96 2 pct svaret at deres samlede indtryk af ambulatoriebesøgene var godt eller virkelig godt Et resultat der glæder sundhedsminister Jakob Axel Nielsen At patienterne er tilfredse både med de private og de offentlige sygehuse kan jeg kun glæde mig over Min ambition er sundhedstilbud i verdensklasse og derfor er det naturligt hele tiden at høre patienterne om deres oplevelser med sygehusvæsenet Sygehusene er der jo for deres skyld Men undersøgelsen her er selvfølgelig også interessant for de enkelte regioner og de enkelte sygehuse De har nu endnu et redskab til at sammenligne sig og måske opdage at der er områder hvor tingene kan gøres bedre Undersøgelsen viser også at der er områder hvor patienterne er mindre tilfredse med indsatsen på sygehusene Det gælder fx emner som patientinformation og personalekontinuitet Hvad enten man er indlagt eller er i et ambulant behandlingsforløb bør tryghed være et omdrejningspunkt for den enkelte patients møde med hospitalet Derfor har vi før sommerferien vedtaget en ny lov der skal sikre alle de patienter én fast kontaktperson Loven gælder fra

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2008/September/Ambulante_patienter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAnbefalinger om sygehusmedicin - sum.dk
  der indhentes besparelser på sygehusmedicinen Ud over kortlægning af priser peger rapporten også på at nogle af landene omkring os er bedre til at skabe grundlag for effektive indkøb af sygehusmedicin bl a ved at have entydige faglige anbefalinger om hvilke sygehuslægemidler det anbefales at anvende Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen udtaler Jeg er stor tilhænger af en fri prisdannelse men sygehusmedicin er på flere måder et specielt område og den nye rapport viser nu at vi betaler for meget for den medicin der bruges i sygehusvæsenet sammenlignet med flere lande omkring os Med rapporten har vi et godt grundlag for at drøfte hvordan udfordringerne med de stigende sygehusmedicinudgifter kan takles fremover Formand for Danske Regioner Bent Hansen udtaler Jeg er meget tilfreds med at vi nu har fået kortlagt medicinområdet i Danmark Som ansvarlig for et offentligt finansieret sundhedsvæsen lægger vi stor vægt på at vi får mest mulig sundhed for pengene og ikke betaler for meget for medicinen Rapporten er udarbejdet af Danske Regioner Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i fællesskab og indgår i de igangværende drøftelser om regionernes økonomi for 2010 Arbejdsgruppen blev nedsat ved økonomiforhandlingerne sidste år fordi udgifterne til sygehusmedicin er steget kraftigt i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2009/Maj/Anbefalinger_om_sygehusmedicin.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAnsvarlig aftale sikrer flere og hurtigere behandlinger - sum.dk
  behandling af flere patienter med en aktivitetsvækst på tre procent i 2011 Med aftalen er der prioriteret 1½ mia kr til sygehusområdet i 2011 Aftalen giver mulighed for en aktivitetsvækst på sygehusene i 2011 på 3 pct og dækning af øvrige udgifter herunder medicinudgifter Der er enighed om at der inden for rammerne af den aftalte vækst også er plads til at prioritere behandling af flere nye patienter med henblik på at fastholde korte ventetider for patienterne Det psykiatriske område tilføres 228 mio kr i 2011 via tidligere satspuljeaftaler udvidet udrednings og behandlingsret i børne og ungdomspsykiatrien samt behandlingsret for voksne Aftalen om sundheds it fastsætter ambitiøse mål for it udviklingen i sundhedsvæsenet og sikrer en stærkere national koordinering af udvikling af bl a elektroniske patientjournaler på sygehusene Læs mere her Udviklingen af sundhedsvæsenet skal understøttes af en skarpere styring og prioritering Det skal sikre mest mulig sundhed for pengene Aftalen sætter fokus på Klarere faglig visitation Indenrigs og sundhedsministeren igangsætter et arbejde med deltagelse af Danske Regioner som skal gennemgå og revidere de klinisk faglige visitationskrav Arbejdet starter med et begrænset behandlingsfelt herunder fedme og rygoperationer Denne del af arbejdet afsluttes i løbet af 2010 Efterfølgende udvides arbejdet til at omfatte andre behandlingsområder Den samlede gennemgang færdiggøres i 2012 og skal munde ud i klare retningslinjer og principper for klinisk faglig visitation Mere omkostningseffektive patientforløb Undersøgelser og behandlinger skal foretages samme dag hvor det er hensigtsmæssigt Mere effektiv anvendelse af medicin Fremover skal der f eks stilles skærpede krav til den dokumenterede effekt af ny medicin før den tages i brug Lægemiddelstyrelsen vil desuden forstærke arbejdet med revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Bedre økonomi og udgiftsstyring i forhold til praksissektoren I forhandlingerne med Praktiserende Lægers Organisation vil bl a blive stillet mere håndfaste krav til økonomi og udgiftsstyringen Det skal

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2010/Juni/Ansvarlig_aftale.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAnsøg om tilskud - sum.dk
  hjemregion på følgende adresser Region Nordjylland Christian Kuno Petersen Region Nordjylland Koncernøkonomi Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø E mail ckp rn dk Tlf 2924 4454 Region Midtjylland Niels Rasmus Kallin Jensen Sundhedsplanlægning Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg E mail NielsRasmus Jensen stab rm dk Tlf 7841 2038 Region Syddanmark Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Heden 11 5000 Odense C E mail hoere fyn rsyd dk Tlf 9944

  Original URL path: http://sum.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Hoereapparater/ansog-om-tilskud.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAntibiotika - kun når det er nødvendigt - sum.dk
  På verdensplan er der i dag et stort overforbrug af antibiotika Et resultat af dette overforbrug er at der udvikles bakterier der er resistente modstands dygtige over for antibiotika Risikoen er at vi kan ende i en situation hvor helt almindelige infektion er som lungebetændelse ikke kan behandles og patienter dør af deres infektioner Foreløbig forekommer de meget resistente bakterier ikke ofte i Danmark Det er dog vigtigt at vi

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2008/November/Antibiotika%20-%20kun%20naar%20det%20er%20ndvendigt.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAntibiotika - Kun når det er nødvendigt - sum.dk
  der er grund til det Antibiotika skal IKKE gives for en sikkerheds skyld Hvad er antibiotika Antibiotika er lægemidler som kan bekæmpe bakterier Penicillin er det mest brugte antibiotikum men der er mange andre typer Hvad virker antibiotika på Antibiotika virker kun på infektioner der skyldes bakterier f eks lungebetændelse eller blærebetæn delse Forskellige antibiotika virker på forskel lige bakterier og intet antibiotikum virker på alle bakterier Hvad virker antibiotika ikke på Antibiotika virker ikke på sygdomme der skyldes infektion med virus eller svampe Antibiotika skal derfor ikke bruges ved forkølelse eller influenza da disse infektioner altid skyldes virus Hvad er betændelse Betændelse er kroppens reaktion på bakterier virus eller svampe Nogle former for halsbetændelse skyl des bakterier mens andre skyldes virus Hvordan ser man om en halsbetændelse skyldes bakterier Ved at tage en prøve fra halsen kan lægen i de fleste tilfælde afgøre om sygdommen skyldes virus eller bakterier Hvis det er virus hjælper antibiotika ikke Hvad med andre typer af betændelse Her kan lægen også ved forskellige undersøgelser ofte afgøre om betændelsen skyldes bakterier eller ej Hvorfor skal man IKKE give antibiotika for en sikkerheds skyld Antibiotika hjælper ikke hvis sygdommen skyldes virus eller svampe Hvis man ofte giver antibiotika er der desuden risiko for udvikling af resistente bak terier Antibiotika kan også give bivirkninger som diarré ondt i maven og allergi Hvad er resistente modstandsdygtige bakterier Resistente modstandsdygtige bakterier er bakterier der har vænnet sig til antibiotika som f eks peni cillin Hvis det sker kan bakterieinfektionen ikke behandles med penicillin og lægen må derfor be handle med et andet antibiotikum Det kan i så fald være vanskeligere at behandle sygdommen Sygdom som skyldes resistente bakterier kan være alvorlig og i værste fald dødelig Kan kroppen helbrede sig selv Uanset om sygdommen skyldes bakterier eller virus så

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Antibiotikapjece-nov-2008/Antibiotika.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAntibiotika skal bruges med omtanke - sum.dk
  af sig selv uden at vi behøver at tage antibiotika Hvis vi fortsætter med at bruge løs af penicillin og andre typer antibiotika er der risiko for at der udvikles flere modstandsdygtige bakterier Dermed kan vi havne i en situation hvor helt almindelige infektioner som f eks lungebetændelse ikke længere kan behandles Derfor bør vi undgå at blive behandlet med antibiotika når det ikke er strengt nødvendigt Den europæiske Antibiotikadag er en nødvendig og fornuftig markering For selvom vi i Danmark har et relativt lavt forbrug af antibiotika sammenlignet med mange andre lande skal vi alle være mere bevidste om at et overforbrug af antibiotika kan få store konsekvenser for vores sundhed siger sundhedsminister Astrid Krag For at gøre danskerne mere opmærksomme på deres brug af antibiotika er der udviklet en ny hjemmeside hvor man bl a kan finde gode råd om hvad man kan gøre for at lindre symptomer og blive hurtigere rask uden brug af antibiotika Hjemmesiden antibiotikaellerej dk er udarbejdet af Sundhedsministeriet i samarbejde med Statens Serum Institut Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Almen Medicin og Lægeforeningen Læs mere om den Europæiske Antibiotikadag Fakta om antibiotikaforbrug og multiresistente bakterier i Danmark Vi ser stigende forekomst af multiresistente bakterier

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2012/November/Antibiotika-skal-bruges-med-omtanke.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive •