archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAnvendelsen af tvang i psykiatrien hverken falder eller stiger - sum.dk
  form i 2009 Det viser en ny opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort Dermed ligger brugen af tvang for 2009 på niveau med brugen af tvang i 2008 Antallet af psykiatriske patienter der blev frihedsberøvet steg svagt fra 4 134 personer i 2008 til 4 392 personer i 2009 Antallet af psykiatriske patienter der blev tvangsfikseret steg marginalt fra 1 913 i 2008 til 1 940 i 2009 Samtidig er der imidlertid fald i anvendelsen af tvang for så vidt angår anvendelse af remme fastholdelse og beroligende medicin Tallene skal ses i lyset af at antallet af personer indlagt på psykiatriske afdelinger steg fra 24 311 i 2008 til 26 014 i 2009 Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder er ikke tilfreds Det er heldigvis gamle tal Det er regeringens politik at tvangen i psykiatrien skal falde Jeg kunne godt ønske mig at det gik hurtigere med at komme mere af tvangen til livs end hvad tallene her viser Derfor er jeg også glad for at regionerne sidste år oplyste at de vil reducere brugen af tvang med 20 procent over tre år Regeringen har taget en stribe initiativer så det kan lykkes siger han Han henviser bl a til at regeringen har vedtaget en handlingsplan for psykiatrien til 840 mio kr for 2010 2013 Med satspuljeaftalen for 2011 14 blev der sat 18 6 mio kr af til et nyt projekt om brug af tvang i psykiatrien Derudover har regeringen bl a taget initiativ til Projekt om implementeringsnetværk der kørte i starten af 2010 og der er udgivet et idékatalog og seks inspirationsfilm der giver regionerne forslag til hvordan man kommer den unødvendige tvang i psykiatrien til livs Jeg håber vores fokus på området vil vise sig i nogle af de kommende redegørelser for

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2011/April/tvang_2009.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietAnvendelsen af tvang i psykiatrien uændret - sum.dk
  psykiatrien som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort Dermed ligger brugen af tvang for 2010 på niveau med brugen af tvang i de seneste 10 år Men opgørelsen for 2010 viser også at antallet af bæltefikseringer er mindsket med 15 procent set i forhold til 2009 Til gengæld har anvendelsen af beroligende medicin vist en stigende tendens over en længere årrække og er i 2010 højere end anvendelse af bælte Antallet af indgivelse af beroligende medicin har vist en stigende tendens over en længere årrække og er i 2010 højere end anvendelse af bælte Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger Regeringen har stor fokus på psykiatrien også på brugen af tvang Vi mener at der skal være mindre tvang Jeg har især hæftet mig ved at der er sket et fald i anvendelsen af tvangs og beskyttelsesfikseringer og en meget stor stigning i antallet af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Det er en glædelig udvikling som vi i vores prioritering af psykiatrien vil understøtte så den kan fortsætte Hun påpeger også at regeringen og de øvrige satspuljepartier sidste år afsatte 18 6 mio kr til et nyt tre årigt projekt om nedbringelse af tvang Projektet igangsattes i starten af det nye år

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2011/Oktober/Tvang-i-psykiatrien-uaendret.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietApotekerne skal moderniseres - sum.dk
  en række mulige modeller for hvordan apotekersektoren kan moderniseres På baggrund af bl a erfaringer fra Sverige Norge Holland og Storbritannien hvor man har reformeret apotekervæsnet opstiller arbejdsgruppen i rapporten en række modeller for en modernisering af apotekerne For at sikre at apotekerne også fremover drives med fokus på tilgængelighed for borgerne patientsikkerhed lave priser og rådgivning om medicin har regeringen har besluttet at følge en model hvor man beholder

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2014/Juni/Apotekerne-skal-moderniseres.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAppendix 2 - sum.dk
  valgt at genbruge den korrektion for geriatriske patienter på 102 mio kr som blev beregnet i forbindelse med den statslige meraktivitetspulje Speciale 61 og 63 er ligesom i den statslige meraktivitetspulje udeladt af opgørelserne Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen da registrering heraf ikke er obligatorisk Sammenligning af produktionsværdi i 2003 og 2004 Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i takstsystemet for 2004 Både for ambulante og stationære patienter i 2004 anvendes koder der først er blevet implementeret i de gældende SKS klassifikationer i løbet af 2003 eller ved årsskiftet 2003 2004 For at rette op på at den samme aktivitet grupperes forskelligt alene som følge af nye koder beregnes en korrektion af aktiviteten Korrektionen implementeres ved at værdien af aktiviteten i 2004 justeres sådan at den svarer til værdien ved gruppering uden de nye koder Der er foretaget korrektioner efter samme metode som i den statslige meraktivitetspulje inden for følgende områder intensiv neurorehabilitering nye ambulante proceduregrupper nye ambulante diagnosegrupper klinisk fysiologi og nuklearmedicin Speciale 61 og 63 er ligesom i den statslige meraktivitetspulje udeladt af opgørelserne Telefonkonsultationer er samtidig taget ud af opgørelsen da registrering heraf ikke er obligatorisk 1 2 Opgørelse af antal kontakter og behandlede personer Størstedelen af ændringerne i takstsystemerne påvirker ikke opgørelserne af antal kontakter og behandlede personer Indførelsen af de nye geriatriske grupper i 2003 påvirker f eks ikke antallet af patienter der behandles Ved tidsserier af antal kontakter og behandlede personer er det dog nødvendigt at foretage nogle få korrektioner For de ambulante patienter er opgørelserne afgrænset til kun at omfatte ambulante besøg og ikke assistancer m v Hermed korrigeres bl a for radiologiske ydelser der leveres som assistancer I lighed med tidligere opgørelser er raske ledsagere og raske nyfødte udeladt af opgørelserne Det er samtidig valgt at tage telefonkonsultationer ud af opgørelserne da registrering heraf ikke er obligatorisk 1 3 Korrektioner for strukturændringer Ændringer i sygehusenes struktur kan påvirke både produktionsværdien og antallet af udskrivninger Ved sammenlægning af sygehuse og eller afdelinger vil det der tidligere har været en overflytning mellem to sygehuse og dermed to udskrivninger kun blive takstfastsat som én udskrivning Tilsvarende kan omlægning fra stationær til ambulant produktion føre til et fald i produktionsværdien Ved opgørelser af sygehusenes meraktivitet korrigeres for strukturændringer ved at finde ændringen i produktionsværdien som følge af sygehus eller afdelingssammenlægningerne eller ved at finde ændringen i produktionsværdien som følge af omlægning fra stationær til ambulant behandling Denne værdi trækkes fra produktionsværdien i baselineperioden Ved aktivitetsopgørelserne i rapporten til evaluering af takststyring er valgt en væsentlig mere simpel form for korrektion for strukturændringer Der korrigeres i aktivitetsopgørelserne endvidere kun for strukturændringer ved opgørelserne på sygehusniveau Der er i flere amter sygehusnumre der kun optræder enten i 2003 eller 2004 Det gælder bl a i Storstrøms Amt som med udgangen af 2003 har slået alle sygehuse sammen til ét sygehusnummer I Nordjyllands Amt foretages større strukturomlægninger i løbet af 2003 hvor flere aktiviteter bl a flyttes på tværs af sygehusene For at kunne sammenligne udviklingen i produktionsværdien

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Evaluering-af-takststyring-juli-2007/Appendix%202.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietArbejdsmarked - sum.dk
  pct men i faktiske tal var der blot tale om en stigning på 57 personer Læger fordelt på arbejdssted 1993 og 2001 Kilde Bevægelsesregistret Anm Læger over 66 år er ikke inkluderet Arbejdsstedsbetegnelsen Andet dækker blandt andet over Medicinalindustrien Plejehjem og øvrige Sociale foranstaltninger Sundhedsvæsnet i øvrigt dækker blandt andet over praktiserende læger Arbejdsstedsbetegnelsen Sundhedsvæsen i øvrigt dækker blandt andet over laboratoriebeskæftigede SYGEPLEJERSKER FORDELT PÅ ARBEJDSSTED Der var i 2001 58 033 beskæftigede sygeplejersker under 67 år Dette var 6 056 flere end i 1993 hvilket svarer til en stigning på 12 pct Andelen af sygeplejersker i arbejdsstyrken i 2001 udgjorde en mindre del end i 1993 Faldet hænger sammen med stigningen i sygeplejerskernes gennemsnitlige alder hvor flere har forladt arbejdsstyrken af aldersmæssige årsager Dette er ikke blevet opvejet af tilgangen af nye sygeplejersker Flest sygeplejersker var i 2001 beskæftiget ved sygehusene og denne andel har været stigende i perioden 1993 2001 Den største relative stigning er sket for de sygeplejersker der arbejder som vikarer Disse udgjorde i 2001 1 2 pct af samtlige sygeplejersker mens den tilsvarende andel i 1993 blot var på 0 3 pct Sygeplejersker fordelt på arbejdssted 1993 og 2001 Kilde Bevægelsesregistret Anm Sygeplejersker over 66 år er ikke inkluderet Arbejdsstedsbetegnelsen Andet dækker blandt andet over Medicinalindustrien Offentlig administration af sundhedsydelser Plejehjem og øvrige Sociale foranstaltninger Arbejdsstedsbetegnelsen Sundhedsvæsen i øvrigt dækker blandt andet over laboratoriebeskæftigede ARBEJDSSTYRKEN AF SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE I Udbuddet af sundhedsfagligt personale udgjorde i 2001 119 416 personer hvilket er ca 19 000 flere end i 1991 Dermed var der i 2001 19 pct flere som havde en sundhedsfaglig uddannelse end ti år tidligere Udbuddet består af personer som er til rådighed for arbejdsmarkedet det vil sige personer der er i beskæftigelse eller arbejdssøgende Personer på efterløn pension mv er ikke medtaget i tabellen Størstedelen af faggrupperne inden for sundhedsområdet har oplevet en stigning i udbuddet Dog har der været et fald i antallet af kliniske tandteknikere på 17 5 pct og antallet af tandlæger er faldet med 1 pct Antallet af læger og sygeplejersker er steget med i alt 14 og 15 pct over ti år Udbud af sundhedsfagligt personale 1991 2001 Kilde Bevægelsesregistret Anm For kiropraktorer er udviklingen beregnet for 1992 2001 For kliniske diætister er udviklingen beregnet for 1996 2001 ARBEJDSLØSHED BLANDT SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE Niveauet for ledigheden blandt det sundhedsfaglige personel er betydeligt lavere i 1 halvår 2003 end i den tilsvarende periode i 1998 På nær lægerne ergoterapeuterne og fysioterapeuterne har alle faggrupper oplevet en faldende arbejdsløshed fra 1998 til 2003 Næsten alle faggrupperne nåede det laveste ledighedsniveau i 2002 Ledigheden har således været stigende det sidste år Eneste undtagelse er fodterapeuter der oplevede den modsatte udvikling Den generelle ledighed i Danmark var i 1 halvår 2003 på ca 6 pct Hovedparten af det sundhedsfaglige personel har således en betydelig lavere ledighed end landsgennemsnittet mens fodterapeuterne som de eneste havde en højere ledighed I 1 halvår 1998 var det generelle ledighedsniveau på ca 7 pct hvorfor kliniske diætister og tandplejere

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/sundhedssektoren_i_tal_2002-2003/Arbejdsmarked.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietArktisk sundhed på dagsordenen - sum.dk
  Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain og Indenrigs og Sundhedsminister Bertel Haarder er værter ved mødet hvor ministre og delegationer fra de arktiske lande og oprindelige folks organisationer deltager De arktiske lande deler mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet Vi ser de samme sygdomsmønstre blandt andet på grund af ændringer i vores traditionelle levevis Vores bosætningsmønstre og infrastruktur skaber udfordringer i forhold til at kunne give befolkningen et ensartet sundhedstilbud Hertil kommer at sundhedspersonalet og patienterne ofte kan have vidt forskellige kulturelle og sproglige baggrunde Jeg ser frem til at udveksle erfaringer med mine kollegaer fra de øvrige arktiske lande og til at drøfte hvordan vi bedst kan imødegå vores fælles udfordringer samt på hvilke områder vi kan have gavn af at udbygge samarbejdet udtaler Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain Jeg glæder mig meget til mødet og til at besøge Grønland igen Det er en ambitiøs og spændende dagsorden vi har foran os og jeg ser frem til vores diskussioner om hvordan vi til fordel for befolkningernes sundhed kan styrke samarbejdet mellem de arktiske lande Der er ingen tvivl om at vi kan lære meget af hinanden udtaler indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder Mødet er delt op i tre sessioner under følgende temaer Cirkumpolare partnerskaber Fremme af sund livsstil samt Sundhedsydelser i Arktis Der vil være 11 oplægsholdere fra de arktiske lande og oprindelige folks organisationer som holder indlæg om de overordnede temaer Under den sidste del af mødet vil ministrene og delegationslederne få lejlighed til at udstikke de politiske pejlemærker for det fremtidige samarbejde Som afslutning på mødet ventes de deltagende lande og oprindelige folks organisationer i Arktisk Råd kaldet Permanente Deltagere at underskrive en deklaration som fremadrettet skal sikre samarbejdet mellem de arktiske lande inden for sundhedsområdet Det gælder blandt andet i forhold til vidensdeling sundhedsfremme

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2011/Februar/arktisk_moede.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag besøger Omsorgs- og Sundhedshotel i Aarhus - sum.dk
  Sundhedsminister Astrid Krag besøger på fredag Omsorgs og Sundhedshotellet Vikærgården i Risskov ved Aarhus Hotellet har siden 1 maj i år kunnet tilbyde en helt ny og anderledes type rehabilitering til borgere der har brug for intensiv genoptræning efter en operation eller længere tids sygdom Det er næsten som taget ud af en science fiction film Badekarret hæver og sænker sig selv mens det masserer ryggen Badeværelset reagerer på din stemme og du kan betjene det hele liggende Og også garderobeskabet gør hvad du beder det om Når sundhedsminister Astrid Krag fredag eftermiddag drager mod Risskov ved Aarhus er det for at se nærmere på det nyeste nye inden for velfærdsteknologi På Vikærgård inddrager personalet nemlig den nyeste teknologi til at understøtte at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt efter de har gennemgået en operation eller længere tids sygdom Jeg glæder mig til at opleve i praksis hvordan sundhedsteknologien kan hjælpe borgerne til at klare hverdagen selv De erfaringer som Vikærsgårdens beboere og medarbejdere gør sig er interessante for hele landet og netop gode råd og ideer til hvordan vi kan bruge sundhedsteknologien til gavn for borgerne er meget kærkomne siger Astrid Krag forud for besøget Indtil videre er der

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kommunale_sundhedsopgaver/2012/September/Minister-besoeger-omsorgshotel-i-aarhus.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietAstrid Krag debatterer kvalitet i sundhedsvæsnet - sum.dk
  Lægeforeningens og Danske Regioners konference om kvalitet i Sundhedsvæsnet Hvordan sikrer man kvaliteten i sundhedsvæsnet i en tid hvor økonomien er under pres Og hvordan bliver de gode eksempler hurtigere spredt ud Det er nogle af de spørgsmål som skal diskuteres på Lægeforeningens og Danske Regioners konference om kvalitet i sundhedssektoren som finder sted i dag den 29 november Astrid Krag deltager senere i dag i konferencen hvor hun skal holde tale og derefter være med i en paneldebat med Formanden for Danske Regioner Bent Hansen S og Formanden for Lægeforeningen Mads Koch Hansen Astrid Krag udtaler Det er vigtigt at vi sikrer et sundhedsvæsen der kan levere en høj kvalitet uanset hvor i landet man befinder sig Derfor er jeg glad for at der bliver skabt debat omkring hvordan vi fremmer de gode eksempler som kan være med til at give en bedre kvalitet og en bedre behandling for den enkelte patient Det er vigtigt at vi får styrket kvaliteten i sundhedsvæsnet og derfor har regeringen sammen med Enhedslisten netop afsat 80 mio kr til udvikling af nationale kliniske retningslinjer Det skal være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet og i sidste ende en større sikkerhed

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedskvalitet/2011/November/Astrid-Krag-debatterer-kvalitet-i-sundhedsvaesnet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive