archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietAarhus udpeget til at huse et dansk nationalt center for partikelterapi - sum.dk
  godt stykke vej igen før vi har et dansk partikelcenter men hvis det lykkes at finde midler til at finansiere projektet kan vi styrke behandlingen af særlige kræftformer ikke mindst hos børn Partikelterapi er en mere skånsom behandling som kan give mindre risiko for alvorlige bivirkninger end almindelig strålebehandling Derudover vil forskningen blive styrket siger sundhedsminister Astrid Krag Et nyt nationalt partikelcenter hvor kræftpatienter kan få højt specialiseret strålebehandling kan etableres i Aarhus hvis der kan tilvejebringes den fornødne finansiering Det ligger fast efter Sundhedsstyrelsen med afsæt i rådgivning fra et internationalt ekspertpanel vurderer at det mest velegnede sted til centret er Det Nye Universitetshospital DNU Ekspertpanelet har vurderet to projektforslag fra henholdsvis Region Hovedstaden Københavns Universitet og Rigshospitalet i København og Region Midtjylland Aarhus Universitet og DNU i Aarhus Det internationale ekspertpanel anbefaler i øvrigt at den videre proces tager afsæt i udarbejdelsen af en strategisk business case og at der ikke træffes forhastede beslutninger om indkøb af konkret teknologi Som led i specialeplanlægningens bestemmelser vil Sundhedsstyrelsen i morgen torsdag den 20 december rådføre sig med det såkaldte rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning hvor bl a regionerne er repræsenteret Sundhedsministeriet vil herefter igangsætte udarbejdelsen af grundlaget for en beslutning om anlæggets etablering og drift Udover offentlig finansiering fra stat og regioner vil det økonomiske grundlag forudsætte støtte fra private fonde Det forventes at der i løbet af 2013 på baggrund af finansieringsplanen kan tages stilling til om der skal bygges et dansk anlæg for partikelterapi til kræftpatienter på DNU Fakta om partikelterapi til kræftpatienter Partikelterapi er en lovende behandlingsform der især er relevant for kræftramte børn og voksne med kræft i særligt følsomme områder som hoved og halsregionen Sammenlignet med konventionel strålebehandling er der mindre risiko for skader på raskt væv og organer Danske kræftpatienter som vurderes at have gavn

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2012/December/aarhus-udpeget-til-at-huse-et-dansk-nationalt-center-for-partikelterapi.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietBorgermøder om miljøvurdering af plan for placering af slutdepot - sum.dk
  i arbejdet skal konsulentfirmaet Rambøll nu gennemføre en miljøvurdering af de seks mulige placeringer der i 2011 blev udpeget som potentielle steder for et slutdepot Derudover skal Rambøll også vurdere hvilke konsekvenser det vil have at lade affaldet blive hvor det er For at informere borgerne i de berørte kommuner om processen med miljøvurderingen inviterer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til seks borgermøder Formålet med møderne hvor der vil være repræsentanter for ministeriet og faglige eksperter samt Rambøll til stede er at give borgerne mulighed for at komme med oplysninger og synspunkter om lokale forhold der særligt bør indgå i miljøvurderingen Hvilke miljømæssige forhold kan især ventes påvirket og hvilke faktorer bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter Miljøvurderingen skal bruges hvis Folketinget beslutter at det danske affald skal placeres i et slutdepot Sideløbende hermed undersøges mulighederne for et mellemlager og for deponering i udlandet Se aktivitetsplanen for miljøvurderingen PDF Læs mere om Folketingets beslutning om at etablere et slutdepot for lav og mellemaktivt affald fra Risø Yderligere oplysninger Tove Kjeldsen specialkonsulent i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tlf 72 26 94 58 tk sum dk Fakta om borgermøderne I

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2014/Marts/Borgermoder-om-miljovurdering-af-plan-for-etablering-af-slutdepot.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSvært at få atomaffald til udlandet - sum.dk
  der er for at få eksporteret atomaffaldet fra Risø til udlandet Det bliver svært at få det lav og mellemaktive affald der i dag opbevares på Forskningscenter Risø slutdeponeret i udlandet Det fremgår af et notat som Folketingets partier fik udleveret i går på et møde i Sundhedsministeriet hvor der blandt partierne var bred enighed om at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager nærmere og indstille det videre arbejde med slutdepotløsningen Udenrigsministeriet har ifølge notatet gennem en årrække sonderet mulighederne for at få affaldet til udlandet Konkret har man forespurgt 23 OECD lande der vurderes at kunne håndtere affaldet forsvarligt om eksportmuligheden Tilbagemeldingerne viser at en række af de lande der har været spurgt har egentlige forbud eller lovgivningsmæssige vilkår der er til hinder for slutdeponering af udenlandsk affald Andre lande har ikke egentlige forbud mod import til slutdeponering men forskellige tekniske praktiske og eller politiske forhold gør det reelt umuligt eller meget usandsynligt Endelig er der lande som ikke har lovgivning på området eller i hvert fald ikke noget importforbud men som heller ikke har noget affaldsdepot eller planer om at etablere et På den baggrund konkluderes det at der ikke kan peges på realistiske muligheder for slutdeponering

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2015/Marts/Svaert-at-faa-atomaffald-til-udlandet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFolketingets partier: Mellemlagerløsning skal undersøges nærmere - sum.dk
  mødet var der enighed om at man nu skal gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager hvor affaldet kan opbevares midlertidigt dvs i op til 100 år Samtidig fortsætter bestræbelserne på at finde deponering i udlandet af det særlige affald Jeg er rigtig tilfreds med at der i Folketinget er bred enighed om at vi nu skal undersøge muligheden for at etablere et mellemlager nærmere For mig at se er det den helt rigtige løsning Nu lægger vi slutdepotsporet på hylden og koncentrerer os om mellemlagerløsningen siger Nick Hækkerup I en rapport som GEUS og Dansk Dekommissionering har udarbejdet vurderer man at etableringen og driften af et mellemlager vil være en betragtelig udgift for det danske samfund Men det gør ikke indtryk på sundhedsministeren Det er fuldstændig uvedkommende om den her løsning vi nu i fællesskab er nået frem til at undersøge yderligere fordyrer eller forlænger processen med at finde en løsning på hvor og hvordan atomaffaldet skal opbevares Det er slet ikke det afgørende Jeg er optaget af at vi finder en løsning som danskerne kan være helt trygge ved siger Nick Hækkerup Som led i det videre arbejde med at undersøge mulighederne for at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2015/Marts/Mellemlagerlosning-skal-undersoges-naermere.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietRapporter om mellemlagerløsning og slutdepot offentliggøres i dag - sum.dk
  for at etablere et dansk mellemlager til den tværministerielle arbejdsgruppe og rapporten er derefter blevet afleveret til sundhedsminister Nick Hækkerup Et udkast til den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen af et dansk slutdepot der er udarbejdet af Rambøll er også færdiggjort Begge rapporter der kan hentes her på siden er i dag sendt til Folketingets partier og de berørte kommuner Samtidig har sundhedsministeren indkaldt partierne til et møde der forventes at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2015/Februar/Rapporter-om-mellemlagerlosning-og-slutdepot-offentliggores-i-dag.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietTværministeriel arbejdsgruppe offentliggør omegnsstudier - sum.dk
  at finde det bedst egnede sted til opbevaring af lav og mellemradioaktivt affald fra Risø Den tværministerielle arbejdsgruppe der er nedsat for at finde det bedst egnede sted til at etablere et slutdepot til opbevaring af radioaktivt affald fra Risø har i dag holdt møde På mødet præsenterede GEUS resultaterne af de omegnsstudier som er gennemført med bidrag fra Naturstyrelsen i henholdsvis Skive Struer Kerteminde Lolland og Bornholm Kommuner Umiddelbart efter mødet i arbejdsgruppen mødtes repræsentanter fra de berørte kommuner med arbejdsgruppen som informerede om resultaterne af omegnsstudierne der også blev udleveret til de fremmødte Omegnsstudierne kan læses her pdf filer Rapport nr 1 Område Østermarie Paradisbakkerne Bornholms Regionskommune Rapport nr 2 Område Rødbyhavn Lolland Kommune Rapport nr 3 Område Kertinge Mark Kerteminde Kommune Rapport nr 4 Område Hvidbjerg Thyholm Struer Kommune Rapport nr 5 Område Thise Skive Kommune Rapport nr 6 Område Skive Vest Skive Kommune I næste uge er borgmestrene inviteret til et møde med sundhedsministeren Og gruppeformændene fra Folketingets partier vil også blive inviteret til et møde hvor partierne vil få lejlighed til at drøfte den videre proces Som led i den planlagte proces for deponering af det lav og mellemradioaktive skal der nu gennemføres en strategisk

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Slutdepot-for-radioaktivt-affald/2013/Januar/Tvaerministeriel-arbgrp-offentliggoer-omegnsstudier.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEnglish site - sum.dk
  finansloven til en ny national handlingsplan der skal forbedre forholdene for ældre medicinske patienter Sundheds og ældreministeren håber at handlingsplanen på sigt vil reducere overbelægningen og er på vej med en akutpakke målrettet sygehusene 19 11 2015 Kategori Sundhedspolitik Hoste generer men antibiotika hjælper sjældent PRESSEMEDDELELSE Dagen i dag står i antibiotikaens tegn Den 18 november er nemlig europæisk antibiotikadag og det markeres herhjemme med en kampagne der skal være med til at begrænse overflødig brug af antibiotika blandt andet i forbindelse med hoste 18 11 2015 Kategori Medicin og apoteker Forebyggende hjemmebesøg målrettes sårbare ældre NYHED Et lovforslag om målrettede forebyggende hjemmebesøg som Folketinget har 1 behandlet i dag skal sikre at sårbare og svage ældre får den hjælp de har brug for 16 11 2015 Kategori Ældre Ny rapport Lovændring har givet færre og større private hjemmehjælpsfirmaer NYHED Der er kommet færre og større private leverandører på markedet efter reglerne for frit valg på hjemmehjælpsområdet blev ændret i 2013 Og prisen på firmaernes ydelser vægtes højt når kommunerne skal tage stilling til hvilke private hjemmehjælpsfirmaer de vil indgå aftaler med Det viser en ny rapport som Ankestyrelsen har offentliggjort i dag 13 11 2015 Kategori Ældre Opslag medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet Sundheds og Ældreministeriet søger medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet med tiltrædelse 1 januar 2016 Medlemmerne og stedfortræderne vil blive udpeget af sundheds og ældreministeren Enhver kan stille forslag til medlemmer og stedfortrædere til rådet ligesom man også kan bringe sig selv i forslag 13 11 2015 Kategori Medicin og apoteker 30 mio kr til forebyggelse og behandling af ludomani NYHED Sundheds og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30 4 mio kr som skal være med til at forebygge ludomani og sikre at der er behandlingstilbud til spilafhængige 11 11 2015 Kategori Forebyggelse Regeringen og Danske

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder%20English.aspx?setAntal=10 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEnglish site - sum.dk
  færre og større private leverandører på markedet efter reglerne for frit valg på hjemmehjælpsområdet blev ændret i 2013 Og prisen på firmaernes ydelser vægtes højt når kommunerne skal tage stilling til hvilke private hjemmehjælpsfirmaer de vil indgå aftaler med Det viser en ny rapport som Ankestyrelsen har offentliggjort i dag 13 11 2015 Kategori Ældre Opslag medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet Sundheds og Ældreministeriet søger medlemmer og stedfortrædere til Forfremmelsesrådet med tiltrædelse 1 januar 2016 Medlemmerne og stedfortræderne vil blive udpeget af sundheds og ældreministeren Enhver kan stille forslag til medlemmer og stedfortrædere til rådet ligesom man også kan bringe sig selv i forslag 13 11 2015 Kategori Medicin og apoteker 30 mio kr til forebyggelse og behandling af ludomani NYHED Sundheds og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30 4 mio kr som skal være med til at forebygge ludomani og sikre at der er behandlingstilbud til spilafhængige 11 11 2015 Kategori Forebyggelse Regeringen og Danske Regioner Danmark skal satse på personlig medicin PRESSEMEDDELELSE Der er store potentialer i at skræddersy og målrette medicin til den enkelte patient Regeringen og Danske Regioner er derfor parate til at satse massivt på forskning i personlig medicin der vil kunne give blandt andre patienter med kræftsygdomme en mere effektiv medicinsk behandling 09 11 2015 Kategori Medicin og apoteker Kommuner får hjælp til udsatte ældre NYHED Med en pulje på 4 5 mio kr skal kommunerne blive bedre til at komme i kontakt med nogle af de udsatte ældre der ellers ikke benytter sig af kommunernes forbyggende tilbud Ansøgningsfristen er den 4 december 2015 06 11 2015 Kategori Ældre Ny undersøgelse Ingen sammenhæng mellem HPV vacciner og trætheds og smertesyndromer PRESSEMEDDELELSE Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderer på baggrund af en ny undersøgelse at der ikke er data som peger på at HPV vaccinerne er årsag til syndromerne POTS og CRPS 05 11 2015 Kategori Kræft og hjertebehandling Nordisk psykiatritopmøde skyder gang i nyt samarbejde om psykiatri PRESSEMEDDELELSE Danmark er på fredag vært for det første nordiske psykiatritopmøde nogensinde Målet er at styrke det nordiske samarbejde inden for psykiatriområdet og finde fælles løsninger på hvordan vi får nedbrudt fordomme myter og mistillid over for mennesker med psykiske lidelser Bag topmødet står Nordisk Ministerråd den danske regering som i år har formandsskabet for rådet og TrygFonden H K H Kronprinsesse Mary åbner topmødet 04 11 2015 Kategori Psykiatri Farlige nomadelæger skal automatisk have frataget autorisationen PRESSEMEDDELELSE Danske læger der får frataget autorisationen i udlandet vil fremover automatisk få inddraget deres danske autorisation Sundhedsministeren er på vej med et lovforslag der skal give Styrelsen for Patientsikkerhed bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for farlige nomadelæger 03 11 2015 Kategori Sygehusvæsen Nyt alarmsystem skal være med til at stoppe nomadelæger i Europa PRESSEMEDDELELSE Danmark og de øvrige nordiske lande vil i januar 2016 tage et nyt europæisk alarmsystem i brug der skal gøre det nemmere for tilsynsmyndighederne at stoppe nomadelæger som kan være til fare for patientsikkerheden 29 10 2015 Kategori Internationalt samarbejde Ny pulje skal

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder%20English.aspx?setAntal=20 (2015-11-26)
  Open archived version from archive •