archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietKommuner får hjælp til udsatte ældre - sum.dk
  bruge midlerne til hvis de søger en del af den pulje som Sundheds og Ældreministeriet nu opslår Med puljen ønsker ministeriet at støtte kommunernes forsøg med at komme i kontakt med nogle af de ældre borgere som i dag ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Det kan eksempelvis være den ældre der netop er blevet alene og ikke har noget netværk Eller den ældre som måske har misbrugsproblemer og som ikke kan overskue at få gæster i eget hjem Selv om tilbuddet om hjemmebesøg findes og den ældre kan benytte sig af det så er der altså en gruppe mennesker som takker pænt nej og ikke føler sig godt tilpas med at skulle have kommunens folk inden for døren derhjemme Men nogle af de her mennesker ville ellers have stor gavn af at kende til kommunens forebyggende tilbud og derfor skal vi finde ud af hvordan vi lettere kommer i kontakt med dem siger sundhedsminister Sophie Løhde Puljen er oprettet på baggrund af den forestående lovændring af de forebyggende hjemmebesøg som blandt andet betyder at aldersgrænsen for hvem der automatisk tilbydes forebyggende hjemmebesøg rykkes fra de nuværende 75 år til 80 år Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/November/Pulje-kommuner-faar-hjaelp-til-udsatte-aeldre.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietNy undersøgelse: Ingen sammenhæng mellem HPV-vacciner og trætheds- og smertesyndromer - sum.dk
  til svimmel og træthedssyndromet Postural tachycardia Syndrome POTS og smertesyndromet Complex Regional Pain Syndrome CRPS Det er godt at vi fra dansk side tog sagen op over for de europæiske lægemiddelmyndigheder Nu er sikkerheden ved HPV vaccinerne igen blevet grundigt belyst og ifølge undersøgelsen er der ikke data der tyder på at vaccinerne kan give eksempelvis POTS Det er positivt for HPV vaccinen er vigtig i indsatsen mod livmoderhalskræft men vi skal selvfølgelig også fremover følge vaccinerne nøje siger sundhedsminister Sophie Løhde der samtidig understreger at det er vigtigt at der fremadrettet forskes i mulige bivirkninger ved HPV vaccinerne Som ved al anden medicin kan der være bivirkninger ved HPV vaccinerne og det er vigtigt at vi løbende forsker i vaccinernes sikkerhed Regeringen og satspuljepartierne har derfor netop afsat 7 mio kr til forskning i mulige alvorlige bivirkninger ved HPV vaccinerne siger Sophie Løhde EMAs afslutning af den ekstraordinære undersøgelse betyder at overvågningen af HPV vaccinerne nu fortsætter efter de normale procedurer for lægemiddelovervågning Det vil sige at EMA hvert år foretager en sikkerhedsvurdering af nye bivirkningsindberetninger og nye internationale forskningsresultater Undersøgelsens konklusioner ændrer imidlertid ikke på at der stadig er danske piger som er blevet henvist til de fem regionale centre for personer med uklare symptomer efter HPV vaccinerne Og sundhedsministeren understreger at pigerne skal have hjælp De syge piger skal have den udredning og behandling de har brug for Jeg har derfor efter aftale med Danske Regioner besluttet at Sundhedsstyrelsen skal rådgive regionerne om den konkrete organisering på området så patienterne får et mere ensartet tilbud end i dag siger Sophie Løhde der forventer at arbejdet vil være afsluttet i begyndelsen af det nye år Både EMA og sundhedsmyndighederne i Danmark vurderer fortsat at fordelene ved at vaccinere mod livmoderhalskræft er større end ulemperne i form af risikoen

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2015/November/Ny-undersogelse-Ingen-sammenhaeng-mellem-HPV-vacciner-og-traetheds-og-smertesyndromer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNordisk psykiatritopmøde skyder gang i nyt samarbejde om psykiatri - sum.dk
  Danmark har taget initiativ til det første nordiske psykiatritopmøde For det at leve med psykisk sygdom er jo ikke noget særligt dansk eller norsk eller finsk Det er noget menneskeligt Og med lande der ligner hinanden så meget som de nordiske vil vi ofte kunne genbruge hinandens tanker og løsninger Derfor er det oplagt at vi får lærer af og bruger hinandens erfaringer på psykiatriområdet siger sundhedsminister Sophie Løhde Med topmødet på fredag skydes også gang i et løbende samarbejde mellem de nordiske ministres embedsmænd som skal udveksle erfaringer om regeringernes initiativer og politikker på psykiatriområdet i en arbejdsgruppe Gruppen mødes første gang i februar 2016 hvor der bl a sættes fokus på de nordiske landes erfaringer med at få nedbragt tvang Mindre tvivl tabu og tavshed om psykisk lidelse Selve topmødet står dog i afstigmatiseringens tegn Her vil H K H Kronprinsesse Mary åbne med at fortælle om vigtigheden af at tale mere om psykiske lidelser også for børn af forældre der lider af psykisk sygdom Blandt talerne er foruden sundheds og ældreministeren selv også den norske helse og omsorgsminister Bent Høie social og indenrigsminister Karen Ellemann og protektor for Det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen Dagens hovedtaler er den engelske professor Claire Henderson der forsker i afstigmatisering på det prestigefyldte King s College i London Hun peger bl a på at nedbrydelse af tabuer og myter om psykisk lidelse ikke kun kan opnås gennem kampagner men også kræver en kulturændring bl a blandt fagpersonale i psykiatrien Vi ved fra undersøgelser at alt for mange mennesker med psykiske lidelser i dag hæmmes af den stigmatisering de oplever i f eks familien på arbejdspladsen eller i det psykiatriske system Man ser psykiske lidelser som kroniske og opfatter mennesker med en psykisk lidelse som enten stakkels eller farlige Virkeligheden er jo

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/November/Nordisk-Psykiatritopmode-skyder-gang-i-nyt-samarbejde-om-psykiatri.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFarlige 'nomadelæger' skal automatisk have frataget autorisationen - sum.dk
  læger der gentagne gange har begået fejl i udlandet er taget til Danmark og er begyndt at arbejde i sundhedsvæsnet selvom de ikke længere må arbejde som læger i eksempelvis Sverige eller Norge Det er stærkt problematisk Og derfor ønsker jeg at stramme autorisationsreglerne så sundhedspersoner automatisk vil få frataget deres danske autorisation hvis tilsynsmyndigheder i udlandet har inddraget autorisationen dér siger sundhedsminister Sophie Løhde som håber at der vil være opbakning til forslaget blandt Folketingets partier Som autorisationsreglerne er i dag har Styrelsen for Patientsikkerhed der fører tilsyn med sundhedspersoner herhjemme som udgangspunkt ikke mulighed for at gribe ind over sundhedspersoner med oprindelig dansk autorisation der ikke opholder sig og arbejder i Danmark Men med de nye skærpede regler lægger sundhedsministeren altså op til at læger og andre sundhedspersoner med oprindelig dansk autorisation der har fået frataget eller indskrænket deres sundhedsautorisation i udlandet automatisk vil få inddraget eller indskrænket deres danske autorisation Sundhedspersonerne vil efterfølgende kunne søge om at få deres danske autorisation tilbage hvorefter Styrelsen for Patientsikkerhed vil foretage en konkret vurdering af om autorisationsfratagelsen eller indskrænkelsen fortsat skal gøre sig gældende i Danmark eller om sundhedspersonen skal generhverve sin autorisation Stramningen af autorisationsreglerne skal ses i sammenhæng med at der også på andre områder arbejdes på at styrke tilsynsmyndighedernes muligheder for at stoppe farlige læger der krydser landegrænserne og er til fare til for patientsikkerheden På et nordisk topmøde på Island i sidste uge gav parlamentarikere fra hele Norden grønt lys til et forslag fra Nordisk Ministerråd som bl a betyder at de nordiske lande fra januar 2016 er forpligtet til at udveksle oplysninger om sundhedspersoner som har fået frataget eller indskrænket deres autorisation senest tre dage efter der er truffet afgørelse om sanktionen I stedet for at udvekslingen af oplysninger sker efter en fælles nordisk overenskomst

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/November/Farlige-nomadelaeger-skal-automatisk-have-frataget-autorisationen.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNyt alarmsystem skal være med til at stoppe ’nomadelæger’ i Europa - sum.dk
  for ministerrådsforslaget der udspringer af at Danmark og de øvrige nordiske lande i januar 2016 vil implementere et revideret EU direktiv som på en række områder overflødiggør en nordisk overenskomstaftale den såkaldte Arjeplog aftale fra 1993 Det gælder bl a aftalens artikel 18 som hidtil har forpligtet landene til at udveksle oplysninger om sundhedspersoners autorisationsfratagelser og indskrænkninger De nordiske lande vil i medfør af direktivet fortsat skulle udveksle oplysninger om sundhedspersoner men i modsætning til i dag hvor det typisk sker pr mail og brev skal det fremover ske via IMI der samtidig udvides med et nyt alarmsystem Med alarmsystemet vil tilsynsmyndighederne ikke bare i Norden men i alle EU og EØS lande blive alarmeret når en national tilsynsmyndighed eller domstol træffer afgørelse om en autorisationsfratagelse eller indskrænkning Og det vil ifølge sundhedsministeren være med til at styrke patientsikkerheden Alarmsystemet vil styrke tilsynsmyndighedernes muligheder for at holde et vågent øje med læger sygeplejersker og andre sundhedspersoner der har fået frataget deres autorisation eller indskrænket deres ordinationsret så de for eksempel ikke længere må udskrive bestemte former for medicin Og systemet vil ikke kun omfatte de fem nordiske lande men en lang række lande i Europa siger Sophie Løhde og forklarer videre Fremover bliver det også sådan at landene skal orientere hinanden senest tre dage efter der er truffet afgørelse om sanktioner over for en læge eller en anden autoriseret sundhedsperson Og det er en klar forbedring i forhold til i dag hvor der ikke stilles krav om hvor hurtigt tilsynsmyndighederne i de enkelte nordiske lande skal dele oplysningerne med hinanden Nordisk Råd har givet grønt lys til ændringen af den nordiske overenskomst men har samtidig udtrykt bekymring for om IMI vil være et tilstrækkeligt effektivt redskab til at forhindre sundhedspersoner der kan udgøre en trussel for patienterne i at shoppe

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Internationalt_samarbejde/2015/Oktober/Nyt-alarmsystem-skal-vaere-med-til-at-stoppe-nomadelaeger-i-Europa.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy pulje skal gøre plejeboliger mere demensvenlige - sum.dk
  rammer for demente der bor i plejeboliger Mange af de omkring 40 000 ældre der i dag bor i plejeboliger har Alzheimers eller en anden demenssygdom der gradvist svækker dem Alligevel er der mange plejeboliger hvis fysiske rammer ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for at beboerne er demente Det skal en pulje på 48 mio kr være med til at lave om på Og sundheds og ældreministeren håber at midlerne vil bidrage til at skabe tryggere rammer for flere demente I dag er alt for få plejeboliger egnede til demente og det er rigtig ærgerligt For når boligerne ikke er demensvenlige så kan det både være med til at gøre beboernes hverdag besværlig fordi de eksempelvis ikke kan finde rundt og også betyde at de bliver utrygge Derfor håber jeg også at flere plejeboliger vil blive indrettet til mennesker med demenssygdomme så de kan leve bedst muligt med deres sygdom siger Sophie Løhde Puljen som kommuner selvejende institutioner og andre der ejer eller driver plejecentre kan søge om midler fra skal bruges til at gøre eksisterende plejeboliger mere demensvenlige Det kan eksempelvis ske ved at foretage mindre ombygninger eller indrette beboernes boliger eller plejeboligernes fællesarealer på nye måder Der

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/Oktober/Pulje-plejeboliger-mere-demensvenlige.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy satspuljeaftale forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet - sum.dk
  30 millioner kr til sundhedstjek der har til formål at opfange tegn på sygdom og øge opmærksomheden om risikofaktorer som eksempelvis kan motivere til at leve sundere Derudover er der sat 25 millioner kr af til stofindtagelsesrum hvor stærkt afhængige misbrugere over 18 år kan indtage deres medbragte stoffer under hygiejniske forhold og under overvågning af kvalificeret personale der kan gribe ind og hjælpe ved overdoser En del af pengene fra dette års satspulje øremærkes til indsatser rettet mod mennesker med psykiske problemer Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede Livslinien får 5 millioner kr til at videreføre sin natåbning og foreningen Det Sociale Netværk bevilges 1 millioner kr til at arrangere næste års psykiatritopmøde som bl a er med til at opbygge viden og udveksle erfaringer om psykiatrien generelt set Derudover tildeles kampagnen EN AF OS der bl a har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom midler til at fortsætte sit arbejde med at fjerne de tabuer og negative opfattelser der alt for ofte kobles til mennesker med psykiske lidelser Fakta om satspuljeaftalen Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 874 3 millioner kr til følgende initiativer på sundheds og ældreområdet National handlingsplan for demens 2025 470 mio kr 2016 2019 Faste plejehjemslæger 100 mio kr 2016 2019 Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre 82 4 mio kr 2016 2017 Sundhedstjek 30 mio kr 2016 2019 Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre 29 mio kr 2016 2019 Stofindtagelsesrum 25 mio kr 2016 2017 Pulje til livskvalitet på plejehjem 20 mio kr 2016 2019 Screening for cystisk fibrose 14 8 mio kr 2016 2019 Projekt I sikre hænder 14 mio kr 2016 2018 Videreførelse af forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge 10 6 mio kr 2017 2018 Erstatningsordning til andenhånds eksponerede asbestofre 10 mio kr 2016 og frem Styrket

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2015/Oktober/Ny-satspuljeaftale-forhandlet-paa-plads-i-Sundheds-og-Aeldreministeriet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietLøhde: Satspuljeaftale styrker indsatser over for ældre og demente - sum.dk
  års satspuljeforhandlinger Vi har indgået en rigtig god aftale og jeg er især glad for at vi med satspuljeaftalen kan styrke indsatserne over for ældre og demente Med de afsatte midler kan vi forbedre livet for nogle af de svageste ældre og sætte gang i arbejdet med en national demenshandlingsplan som skal sikre at demente kan leve et værdigt og trygt liv og at de pårørende bliver inddraget mere aktivt og kan få mere støtte siger Sophie Løhde Partierne er med satspuljeaftalen 2016 2019 enige om at øremærke 470 millioner kr til en national handlingsplan for demens der med afsæt i konkrete målsætninger og indsatser på tværs af sundheds og socialområdet kan gavne demente Aftalen betyder også at der gradvist indføres en landsdækkende ordning så beboere på plejecentre kan få tilbud om at få en praktiserende læge som er fast tilknyttet plejecentret Formålet med ordningen som der sættes 100 millioner kr af til er bl a at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne og dermed forebygge sygehusindlæggelser Flere kommuner har opnået rigtig gode resultater med at knytte faste læger til plejehjem Det har eksempelvis betydet at færre beboere er blevet unødigt indlagt på sygehusene og at samarbejdet mellem læger og plejepersonalet er blevet bedre flere steder Derfor er det også positivt at ordningen nu henover en årrække kan udbredes til hele Danmark siger Sophie Løhde De fasttilknyttede plejehjemslæger skal desuden være med til at forbedre medicinhåndteringen på plejecentrene Det skal konkret ske ved at kommunerne i en indkøringsperiode kan honorere lægerne for at give personalet generel rådgivning om medicinhåndtering Indsatsen over for sårbare ældre der udskrives fra sygehusene styrkes også med aftalen En del af satspuljemidlerne 29 millioner kr øremærkes til at videreudvikle ordningen med opfølgende hjemmebesøg der skal være med til at sikre at overgangen fra sygehuset til eget

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2015/Oktober/Lohde-Satspuljeaftale-styrker-indsatser-over-for-aeldre-og-demente.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive