archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister sætter arbejdet med Kræftplan IV i gang - sum.dk
  og det faglige forarbejde med kræftplanen bliver nu sat i gang Vi er nået langt på kræftområdet bl a takket være lægevidenskaben de tre tidligere kræftplaner og indførelsen af kræftpakkeforløb Men hvis vi også i fremtiden skal kunne give kræftpatienterne en hurtig og effektiv behandling af høj kvalitet så skal vi trække i arbejdstøjet nu og forberede sundhedsvæsnet på en udvikling hvor der i løbet af de næste ti år kan forventes en markant stigning i antallet af kræftpatienter siger sundhedsminister Sophie Løhde Første skridt på vejen mod en ny kræftplan er et fagligt forarbejde der bl a skal kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet samt opstille faglige og evidensbaserede anbefalinger til forbedringer af indsatsen Som led i forarbejdet vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regionerne de faglige selskaber patientforeninger og andre relevante aktører bl a analysere hvorfor kræftoverlevelsen stadig er lavere herhjemme end i de øvrige nordiske lande Danmark halter nemlig bagefter vores nordiske naboer når det gælder kræftoverlevelsen og en dansk kræftpatient lever i gennemsnit kortere end eksempelvis en svensker med en kræftsygdom Hvor det er henholdsvis 60 og 57 pct af de danske kvindelige og mandlige kræftpatienter som er i live 5 år efter de får stillet en kræftdiagnose er 5 årsoverlevelsen i Sverige henholdsvis 65 pct for mænd og 67 pct for kvinder Selvom det er lykkedes at lukke en del af hullet op til de andre nordiske lande så er der stadig flere svenskere nordmænd og finner end danskere der overlever en kræftsygdom Det skal vi gerne have ændret på og det håber jeg at regeringens nye kræftplan kan medvirke til siger sundhedsministeren Forarbejdet skal også resultere i anbefalinger til hvordan indsatserne på kræftområdet kan blive mere ensartede på tværs af landet Der er nemlig for stor forskel på hvor gode regionerne

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2015/Oktober/Sundhedsminister-saetter-arbejdet-med-Kraeftplan-IV-i-gang.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietBlokering af organdonorer i Donorregisteret ophæves - sum.dk
  registreringerne foretaget af sundhed dk har vist at 318 borgere forgæves har forsøgt registrering i denne periode uden at borgerne har fået besked om fejlen Navnene på disse borgere blev derfor efterfølgende markeret med en stjerne i Donorregistret som tegn på at deres organer ikke måtte bortdoneres i tilfælde af at de erklæres hjernedøde På grund af ændringer i de tekniske systemer har det imidlertid ikke været muligt at fastslå om fejlen har været der før 3 december 2007 For en sikkerheds skyld valgte man derfor også at stjernemarkere de ca 37 000 personer der har registreret sig elektronisk i Donorregistret via sundhed dk fra april 2005 til december 2007 De 37 000 tilmeldte har alle modtaget et brev hvori de opfordres til at kontrollere om de oplysninger der er registreret om dem er korrekte I brevet til de personer der har tilmeldt sig Donorregistret før 3 december 2007 blev det også oplyst at hvis de ikke har været inde for at se eller ændre i deres registrering inden den 15 september i år vil man gå ud fra at registreringen er korrekt og stjernemarkeringen vil blive fjernet hvorefter de tilmeldte igen vil være en del af Donorregisteret Ved fristens udløb 15 september havde ca 18 900 af de ca 37 000 borgere kontrolleret deres oplysninger Mandag den 26 oktober fjernes stjernemarkeringen Det er derfor sidste chance hvis man vil nå at tjekke sin registrering før blokeringen ophæves i Donorregistret For de 318 personer som har tilmeldt sig Donorregistret i perioden mellem 3 december 2007 og 5 maj 2015 og som med sikkerhed er berørt af fejlen udløber fristen for at tjekke oplysningerne først med udgangen af oktober Hvis ikke de inden udgangen af denne måned kontrollerer og evt ændrer deres registrering vil deres registrering blive slettet fra registeret og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/Oktober/Blokering-af-organdonorer-i-Donorregisteret-ophaeves.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører - sum.dk
  november begynder Lisbeth Nielsen som ny direktør for Sundhedsdatastyrelsen Sundheds og Ældreminister Sophie Løhde er tilfreds med at det er lykkedes at rekruttere dygtige ledere som de kommende år skal udvikle de nye styrelser og hver især sætte deres præg på sundhedsvæsnet Jeg er glad for at vi har fundet så stærke og erfarne kræfter der skal være med til at nytænke og løfte de mange og spændende opgaver som styrelserne står over for Søren Brostrøm er en stor kapacitet på sygehusområdet som han har været med til at udvikle de seneste år og Anne Marie Vangsted er i fuld gang med at forny tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsnet Og når Lisbeth Nielsen tiltræder i Sundhedsdatastyrelsen kan vi få sat yderligere skub i arbejdet med sundhedsdata og sundheds it hvor vi i Danmark har en helt unik position siger Sophie Løhde Med ansættelsen af de tre nye direktører er det nu kun stillingen som ny direktør i Lægemiddelstyrelsen der skal besættes før det nye direktørhold i Sundheds og Ældreministeriets koncern er endelig på plads Stillingen som direktør for den nye Lægemiddelstyrelse genopslås med henblik på at opnå et bredere ansøgningsfelt Lægemiddelstyrelsen etableres fra i dag 8 oktober og kommende vicedirektør i Lægemiddelstyrelsen Jakob Cold konstitueres som direktør Fakta Kort om de nye direktører Søren Brostrøm der skal stå i spidsen for den nye Sundhedsstyrelse kommer fra en stilling som enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for sygehusområdet og sundhedsberedskabet Han er 50 år og uddannet læge fra Københavns Universitet Brostrøm er speciallæge i gynækologi og obstetrik og har mere end 15 års erfaring fra det danske sygehusvæsen Søren tiltræder i dag den 8 oktober og den nye Sundhedsstyrelse etableres dermed i dag Anne Marie Vangsted skal etablere og udvikle den nye Styrelse for Patientsikkerhed der skabes ved at sammenlægge Patientombuddet og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2015/Oktober/Sundheds-og-Aeldreministeriet-har-ansat-tre-nye-direktorer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDanmark bliver vært for stort nordisk psykiatritopmøde - sum.dk
  blandt andet i en anbefaling om at styrke det nordiske samarbejde på psykiatriområdet samt at holde et årligt nordisk psykiatritopmøde Hans tanker bliver nu til handling den 6 november 2015 H K H Kronprinsesse Mary åbner nordisk psykiatritopmøde og byder forskere fagfolk politikere ministre samt bruger og pårørendeorganisationer velkommen til et topmøde hvor målet er et øget nordisk samarbejde Jeg er glad for at vi her I Danmark har taget initiativ til at afholde det første nordiske topmøde på psykiatriområdet Det er vigtigt at vi på tværs af de nordiske lande som jo ligner hinanden meget bruger af hinandens erfaringer for hvad der virker i indsatsen overfor mennesker med psykiske lidelser Jeg håber vores topmøde bliver startskuddet til et tættere samarbejde på det her område fremover siger sundhedsminister Sophie Løhde Temaet for det nordiske psykiatritopmøde er afstigmatisering herunder hvordan vi kan fjerne de tabuer negative forståelser og kendetegn der alt for ofte kobles til mennesker med psykiske lidelser Det nordiske psykiatritopmøde sætter rammerne for erfarings og vidensudveksling på området så vi i fællesskab kan komme frem til gode løsninger Det har været en drøm for mig at få styrket samarbejdet på psykiatriområdet i Norden Der er ingen tvivl om at vi kan inspirere hinanden og trække på de enkelte landes viden til gavn for dem det handler om De psykisk sårbare Derfor glæder jeg mig personligt meget til det første nordiske psykiatritopmøde siger Poul Nyrup Rasmussen der er protektor i Foreningen Det Sociale Netværk Det nordiske psykiatritopmøde har stor politisk bevågenhed og bliver velbesøgt af ministre fra Norden Blandt talerne er de to danske ministre sundhedsminister Sophie Løhde V og social og indenrigsminister Karen Ellemann V den norske helse og omsorgsminister Bent Høje H den tidligere svenske sundhedsminister Bo Könberg og den tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen Professor Claire

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/Oktober/Danmark-bliver-vaert-for-stort-nordisk-psykiatritopmoede.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister vil stramme regler for sundhedsautorisationer - sum.dk
  vil stramme autorisationsreglerne så eksempelvis danske læger der har fået frataget eller indskrænket deres autorisation i udlandet fremover risikerer at miste deres danske sundhedsautorisation Det er uholdbart at en læge der har mistet sin autorisation i et andet land fordi han ikke har gjort sit arbejde godt nok kan rejse til Danmark og fortsat behandle patienter som om intet var hændt Det går ikke og derfor er jeg parat til at ændre autorisationsloven så Sundhedsstyrelsen kan gribe hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner der har fået inddraget deres autorisation i udlandet siger Sophie Løhde Ministeren har nu bedt sine embedsmænd i Sundhedsministeriet undersøge hvordan man kan ændre autorisationsloven så sundhedspersoner får inddraget deres danske autorisation hvis de har fået den frataget i udlandet fordi de har faglige mangler eller ikke er egnede til at varetage deres job Vi har et ansvar over for patienterne De skal kunne stole på at de sundhedspersoner der er ansat rundt om i sundhedsvæsnet har de rette kompetencer og lever op til det store ansvar de har Derfor er det også ret og rimeligt at sundhedsmyndighederne af hensyn til patienternes sikkerhed skrider hurtigt ind så vi undgår at patienter lider overlast siger Sophie

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/Oktober/Sundhedsminister-vil-stramme-regler-for-sundhedsautorisationer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy styrelse opretter afdeling i Aarhus - sum.dk
  Patientsikkerhed der er under etablering opretter ny afdeling med ca 100 medarbejdere i Aarhus frem mod udgangen af 2017 For bl a at styrke arbejdet med patientsikkerhed blev det i august i år besluttet at der skal etableres en ny Styrelse for Patientsikkerhed under Sundheds og Ældreministeriet Styrelsen der skabes ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder og kommer til at have ca 300 medarbejdere får hovedadresse i København men der bliver etableret en stor afdeling i Aarhus Udflytningen af afdelingen sker som led i regeringens plan om at flytte en række statslige arbejdspladser ud i landet Det er en del af regeringens overordnede plan om at skabe et Danmark i bedre balance hvor der er vækst i hele landet Vi glæder os meget til at få kolleger der bor og arbejder i Aarhus Regeringen ønsker bedre balance i den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser og derfor har vi nu besluttet at oprette den nye afdeling i Aarhus siger sundhedsminister Sophie Løhde Den nye afdeling skal behandle klager fra patienter og det vil sige at det primært er opgaver fra det nuværende Patientombud der fremover vil ligge i Aarhus Det forventes at den nye afdeling vil være en realitet

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2015/September/Ny-styrelse-opretter-afdeling-i-Aarhus.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietRegeringen vil bruge ekstra 2,4 milliarder kr. på sundhed og ældre - sum.dk
  forestående forhandlinger om næste års finanslov lægger regeringen op til at sundhedsvæsnet samlet set skal løftes med 2 4 milliarder kr i 2016 Milliardbeløbet skal bl a gå til at styrke indsatsen over for ældre patienter Vi har lovet at vi ville sætte ekstra 2 4 milliarder kr af til sundhed i 2016 hvis vi kom i regering Og det løfte leverer vi nu på Det siger sundheds og ældreminister Sophie Løhde efter præsentationen af regeringens forslag til næste års finanslov som traditionen tro fandt sted i Finansministeriet i dag Af finanslovsforslaget fremgår det bl a at regeringen er parat til at bruge 950 millioner kr ekstra på sundhed og ældre til næste år I forvejen har regeringen for nylig indgået en økonomiaftale med Danske Regioner der løfter sundhedsvæsenet med 1 050 millioner kr samt viderefører prioriterede indsatser for bl a de kroniske patienter der løfter sundhedsvæsnet med yderligere 400 millioner kr i 2016 Dermed kan sundhedsområdet se frem til at få et samlet løft på 2 4 milliarder kr til næste år I en tid hvor statskassen ikke ligefrem bugner er jeg stolt af at vi er parate til at investere mange penge i sundhedsvæsnet Det vidner om at

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2015/September/Regeringen-vil-bruge-ekstra-mia-kr-paa-sundhed-og-aeldre.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietRegeringen vil styrke indsatsen over for ældre patienter - sum.dk
  fra sygehuset Alene sidste år var der på landsplan ca 41 000 genindlæggelser af ældre over 65 år Derfor lægger regeringen op til at afsætte 500 mio kr til den ældre patient i 2016 Og mange sygeindlæggelser kunne have været undgået I 2014 var der omkring 63 000 såkaldte forebyggelige indlæggelser af ældre Det vil sige indlæggelser som følge af eksempelvis væskemangel forstoppelse og blærebetændelse der kunne have været undgået hvis man havde taget bedre hånd om de ældre i fx hjemmesygeplejen eller på plejehjemmene De mange sygehusindlæggelser er en udfordring for både de ældre og sundhedsvæsnet og regeringen lægger derfor op til at sætte 2 milliarder kr af over de kommende fire år til at styrke indsatsen over for ældre patienter Vi skal forbedre forholdene for de mange ældre som ender i en sygehusseng Efter et langt liv fortjener de at få en ordentlig pleje og behandling i sundhedsvæsnet Og derfor sætter vi nu bl a gang i arbejdet med en ny handlingsplan for den ældre patient som skal sikre at der bliver taget bedre hånd om de ældre i eget hjem og på sygehusene siger sundheds og ældreminister Sophie Løhde Handlingsplanen skal bl a sikre at den forbyggende indsats ude i kommunerne forbedres så de ældre får den bedst mulige hjælp og pleje derhjemme og undgår unødige sygehusindlæggelser Men også efter at de ældre er blevet udskrevet fra sygehusene skal der sættes ind For alt for mange ældre er tilbage i en sygehusseng kort efter deres udskrivelse Vi skal sætte ind både før og efter de ældre bliver indlagt på sygehusene Men også på sygehusene skal der ske forbedringer for en del af problemet er at man flere steder ikke er tilstrækkeligt opmærksom på hvordan sengepladserne udnyttes bedst muligt Og det gør det vanskeligt at få regnestykket med

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/September/Regeringen-vil-styrke-indsatsen-over-for-aeldre-patienter.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive