archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietNy handlingsplan skal give demente og pårørende et bedre liv - sum.dk
  behandling for deres sygdom at de kan få den rette pleje og omsorg og at de pårørende får støtte og kan blive aflastet i det daglige Regeringen vil derfor udarbejde en ny national demenshandlingsplan der bl a skal gøre Danmark til et mere demensvenligt land og give demente og deres pårørende et bedre liv Sundheds og ældreminister Sophie Løhde der i dag fremlægger planerne for demenshandlingsplanen ved KLs ældrekonference i Kolding stiller sig i spidsen for arbejdet med planen som skal gøre en markant forskel for både demente og de pårørende og er tiltænkt en løbetid frem til 2025 Demens er en forfærdelig sygdom som fuldstændig ændrer livet for de mennesker som bliver demente og deres pårørende Det menneske der rammes af en demenssygdom mister ikke bare sig selv og sin fortid men også ofte relationen til sin ægtefælle sine børn og børnebørn venner og bekendte og det er en stille tragedie for familien siger Sophie Løhde og fortsætter Som samfund skal vi være i stand til at hjælpe både de sygdomsramte og deres pårørende der står på sidelinjen mens den de holder af forandrer sig og langsomt svækkes Og derfor går vi nu i gang med at udarbejde en national demenshandlingsplan som bl a skal ruste sundhedsvæsnet til hurtigere at kunne udrede og behandle de demente og sikre at deres pårørende ikke bliver slidt ned men kan få støtte og blive aflastet Handlingsplanen der skal udarbejdes i samarbejde med både de mange nøgleaktører på demensområdet og de demente og deres pårørende skal desuden bidrage til at plejeboliger indrettes så de imødekommer de dementes behov Og den skal sikre at sundheds og plejepersonalet får styrket deres faglige kompetencer så de bedre kan pleje og behandle mennesker med demens og at der sættes gang i nødvendig forskning til gavn for både

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/September/Ny-handlingsplan-skal-give-demente-og-paarorende-et-bedre-liv.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietNye tal: Mange patienter udredes inden for 60 dage i sygehuspsykiatrien - sum.dk
  i årets to første kvartaler så kan det fremadrettet blive svært for regionerne at leve op til udredningsretten Pr 1 september i år blev fristen for udredningsforløb i psykiatrien nemlig sat ned fra 60 til 30 dage ligesom det gælder for patienter med fysiske sygdomme Ved første øjekast ser udredningstallene lovende ud Men en del patienter udredes efter 30 dage og i børne og ungdomspsykiatrien var det i første halvår omkring en fjerdedel der ikke blev udredt inden for fristen på 60 dage Derfor kan jeg godt være bekymret for om regionerne nu også er klar til at levere udredning inden for 30 dage som patienterne er blevet lovet siger Sophie Løhde Ifølge tallene fra regionerne var det henholdsvis 76 og 72 procent af de registrerede udredningsforløb i børne og ungdomspsykiatrien som blev afsluttet inden for 60 dage i 1 og 2 kvartal 2015 Og i voksenpsykiatrien var det 90 og 88 procent af patienterne der fik stillet en diagnose inden for to måneder Men også blandt de voksne patienter oversteg varigheden af det gennemsnitlige udredningsforløb 30 dage Patienterne måtte således i gennemsnit vente i 34 dage på at få stillet en diagnose i årets to første kvartaler Da den tidligere regering indførte udredningsretten blev patienterne stillet i udsigt at de vil blive udredt inden for 30 dage Men det kan vise sig at blive svært at leve op til for der mangler psykiatere flere steder Og det stiller krav til regionernes evne til at bruge hinanden og informere patienterne om de muligheder de har for at blive udredt siger Sophie Løhde der vil følge udviklingen på området tæt den kommende tid Hent udredningstallene på www esundhed dk Fakta Så mange patienter udredes til tiden i psykiatrien I 1 og 2 kvartal 2015 er der i alt registreret 13 209

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/September/Nye%20tal-Mange-patienter-udredes-inden-for-60-dage-i-sygehuspsykiatrien.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFor mange børn fødes med alkoholskader - sum.dk
  dem de er forsvarsløse Derfor skal vi forbedre mulighederne for at fastholde gravide i behandling ikke for at straffe de gravide men for at hjælpe Ingen kommende mor ønsker at skade sit barn og det er simpelthen ikke rimeligt over for børnene at de skal betale så høj en pris fordi vi har været for slappe over for de gravide Social og indenrigsminister Karen Ellemann siger Hvis man har stiftet bekendtskab med børns medfødte skader af alkohol står det klart at vi som samfund må tage skrappere midler i brug Det vil være op til forhandlinger med de øvrige partier i Folketinget men jeg er klar til nogle sværdslag for både mor og barn som har brug for at vi hjælper dem I dag er der mulighed for at tilbageholde en gravid kvinde med et misbrug som er i risiko for at skade sit barn i en periode på op til 14 dage hvis hun har samtykket til døgnbehandling med mulighed for at blive tilbageholdt Den maksimale samlede tilbageholdelsesperiode må højst vare i 2 måneder ligesom en behandlingskontrakt kun kan løbe op til 6 måneder Har kvinden brug for stofmisbrugsbehandling skal hun have tilbuddet mens det er op til kommunen om hun skal have tilbuddet hvis hun har et alkoholmisbrug Mulige modeller for hvordan man kan ensrette reglerne og ændre på de gældende grænser for tilbageholdelse er noget af det arbejdsgruppen præsenterer i sin rapport Rapporten indeholder derudover en model der lægger sig meget tæt op ad den norske model og som har en betydelig mere indgribende karakter idet den giver mulighed for at tilbageholde den gravide kvinde mod hendes vilje altså uden at kvinden har samtykket Med tvangstilbageholdelse kan man få bedre mulighed for at hjælpe nogle af de kvinder der har så alvorlige misbrugsproblemer at de ikke kan

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2015/September/For-mange-boern-foedes-med-alkoholskader.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: Mangelfuld registrering af hjertepakkeforløb er utilfredsstillende - sum.dk
  registreringen men de nyeste tal viser at det endnu ikke går den rette vej og det er sundhedsminister Sophie Løhde ikke tilfreds med Det halter så meget med registreringen at vores data er næsten ubrugelige Det er den dårligste registrering vi har set siden man første gang målte på hjertepakkeforløbene Det dur jo ikke og det tyder på at regionerne slet ikke tager det alvorligt siger Sophie Løhde Antallet af registrerede hjertepakkeforløb for 2 kvartal 2015 var 5 243 hvilket er et fald i forhold til 1 kvartal 2015 hvor antallet af registrerede forløb var 5 566 Det er samtidig det laveste tal siden 3 kvartal 2013 hvor man fik de første monitoreringstal Ser man alligevel forsigtigt på nogle af de data der trods alt er registreret viser tallene at der samlet set ikke er sket nogen betydelig udvikling i den positive retning Der er sket både fald og stigninger i antallet af patienter der er kommet igennem de tre hjertepakkeforløb inden for de anbefalede tider Eksempelvis var det ifølge opgørelserne kun 29 procent af patienterne med hjerteklapsygdom der i 2 kvartal 2015 kom igennem inden for standardforløbstiden det er en tilbagegang på 11 procent i forhold til 1 kvartal 2015 Til gengæld var det 69 procent af de registrerede pakkeforløb for stabile hjertekramper der blev gennemført inden for standardforløbstiden mod 58 pct for 1 kvartal 2015 Danskere der bliver ramt af hjerteproblemer skal have en behandling af høj kvalitet til tiden Det er det hjertepakkerne er til for at sikre gode og sammenhængende forløb for patienterne Derfor må regionerne altså til at hanke op i sig selv i forhold til hjertepakkerne for der sker ikke nok på området siger Sophie Løhde Der er iværksat initiativer i alle fem regioner som skal håndtere udfordringerne både kapacitets og registreringsmæssigt Sundhedsstyrelsen følger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Hjertesygdomme/2015/September/Sundhedsminister-Mangelfuld-registrering-af-hjertepakkeforloeb-er-utilfredsstillende.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og ældreminister: Vi skal styrke indsatsen for mennesker med demens - sum.dk
  vi får flere ældre vil flere også blive ramt af demenssygdomme sådan har forudsigelserne lydt i nogen tid Og regeringen har med sundheds og ældreminister Sophie Løhde i spidsen tænkt sig at gøre noget for at imødekomme udfordringerne Det er ikke for sjov at vi har nævnt demens i regeringsgrundlaget Det er fordi vi har ambitioner på området og mener det alvorligt når vi siger at der skal gøres mere for mennesker der er ramt af demens og for deres pårørende Og som landets første sundheds og ældreminister bliver det min opgave at føre den ambition ud i livet siger sundheds og ældreminister Sophie Løhde Ministeren skal i dag tale for ca 400 fagfolk som er samlet til årskursus på Hotel Nyborg Strand Deltagerkredsen består af demenskoordinatorer demenskonsulenter og ledere fra stort set alle landets kommuner regioner og uddannelsesinstitutioner Desuden deltager også Nationalt VidensCenter for Demens Alzheimerforeningen m fl Det er ikke tilfældigt at der befinder sig flere forskellige faggrupper på årskurset for det er nemlig særligt i samarbejdet mellem eksempelvis kommune hjemmepleje plejehjem sygehus og den praktiserende læge at der er brug for mere kvalitet og en mere sammenhængende indsats for den enkelte borger med demens Og her er

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/September/Sundheds-%20og-aeldreminister-Vi-skal-styrke-indsatsen-for-mennesker-med-demens.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMinister: Udredningsretten er en tom patientrettighed - sum.dk
  skarp kritik fra sundhedsminister Sophie Løhde Her to år efter udredningsretten blev indført er det kun lidt over halvdelen af patienterne som får en diagnose til tiden Uanset hvordan man vender og drejer tallene er det skuffende Jeg er i hvert fald ikke imponeret over regionernes indsats og jeg mener godt vi kan konkludere at udredningsretten ikke virker godt nok Som den er skruet sammen i dag er det en tom patientrettighed siger sundhedsministeren og uddyber Udredningsretten blev af den tidligere regering præsenteret som om den var en kæmpe gave til patienterne Men sandheden er at den ikke giver patienterne ret til andet end at klage til Patientombuddet hvis regionerne ikke overholder tidsfristen Patienterne kan jo ikke selv vælge at blive udredt på private sygehuse og klinikker hvis ventetiden er for lang på de offentlige sygehuse og der ikke er lægefaglige grunde til at forlænge udredningsforløbet Og ministeren er klar til at tage konsekvensen og ændre reglerne på området så patienterne får ret til hurtig udredning og behandling Vi skal styrke patienternes rettigheder i sundhedsvæsnet De skal have en reel ret til hurtig udredning og de skal have mulighed for at vælge ventetid fra Regeringen vil derfor sikre at patienterne får udvidede valgmuligheder hvis de offentlige sygehuse ikke har kapacitet til at udrede og behandle dem inden for 30 dage Tallene viser samtidig at mange af de patienter som det ikke er muligt at udrede inden for 30 dage ikke rettidigt får udleveret en plan for deres videre udredningsforløb I 2 kvartal 2015 var det således ca 68 pct af de udleverede forløbsplaner der blev givet til tiden Til sammenligning har det tidligere været 87 pct som har fået en udredningsplan rettidigt Læs Fakta om hurtig udredning og behandling til tiden 2 kvartal 2015 PDF Fakta Så mange patienter udredes

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/September/Minister-Udredningsretten-er-en-tom-patientrettighed.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKortlægning af medicinområdet i Norden på vej - sum.dk
  bl a drøftede hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet på medicinområdet Sundhedsminister Sophie Løhde mødtes i går med sine nordiske ministerkolleger i Nordisk Ministerråd i København På mødet drøftede ministrene på den danske sundhedsministers initiativ mulighederne for at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande på medicinområdet Ministre blev på mødet enige om at landenes erfaringer med eksempelvis indkøb og regulering på medicinområdet skal kortlægges med henblik et eventuelt øget samarbejde fremover Og sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med at de nordiske lande blev enige om en kortlægning der på sigt kan føre til et øget samarbejde på medicinområdet De stigende medicinudgifter er en udfordring for os alle og et øget nordisk samarbejde kan være et af flere initiativer som kan være med til at dæmpe den udvikling vi har set de senere år hvor udgifterne til sygehusmedicin har været stigende siger Sophie Løhde og fortsætter Jeg er derfor tilfreds med at vi nu i første omgang er blevet enige om at kortlægge vores respektive erfaringer med bl a indkøb af medicin For kortlægningen kan være første skridt på vej mod et styrket samarbejde i Norden inden for medicinområdet Ministerrådet vil nu bede embedsmandskomiteen drøfte et oplæg for en kortlægning

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Internationalt_samarbejde/2015/September/Kortlaegning-af-medicinomraadet-i-Norden-paa-vej.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNordiske ministre i fælles front mod antibiotikaresistens - sum.dk
  nordiske samarbejde om antibiotikaresistens på tværs af lande og faggrænser Sundhedsministre og fødevare og landbrugsministre fra medlemslandene i Nordisk Ministerråd er gået sammen om en fælles deklaration der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande om antibiotikaresistens og skabe en fælles stemme udadtil eksempelvis i EU Antibiotikaresistens er et voksende problem som kan give alvorlige udfordringer i sundhedsvæsenet hvis vi ikke får tacklet det effektivt Bakterierne kender ikke til fag eller landegrænser og derfor giver det rigtig god mening at håndtere problemet i et bredt og internationalt samarbejde siger sundhedsminister Sophie Løhde De nordiske lande vil etablere en strategigruppe som kan fremme udvekslingen af best practice og sikre en effektiv anvendelse af de nordiske ressourcer inden for resistensområdet Miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen er tilfreds med at man nu får et fælles nordisk afsæt for samarbejdet om antibiotikaresistens I Norden har vi gode erfaringer med at holde antibiotikaforbruget i landbruget på et lavt og ansvarligt niveau fordi vi ved at forbruget kan lede til udvikling af resistente bakterier Men problemet med resistens er grænseoverskridende og derfor vil vi gerne udbrede vores erfaringer så vi kan tage hånd om problemet internationalt siger Eva Kjer Hansen Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Internationalt_samarbejde/2015/September/Nordiske-ministre-i-faelles-front-mod-antibiotikaresistens.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive