archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietIndsatsen over for familier med uhelbredeligt syge børn styrkes - sum.dk
  efter Sundheds og Ældreministeriet har udmøntet ca 12 mio kr til Region Midtjylland der vil oprette aflastningspladser til familier med uhelbredeligt syge børn Sundhedsminister Sophie Løhde er glad for at indsatsen over for familier med meget syge børn styrkes Det må være utrolig hårdt at have et barn der er alvorligt syg Familierne er under et stort pres og det kan være svært som forælder at skulle være der for sit syge barn hele tiden og takle ens egne bekymringer og følelser samtidig med at hverdagen skal hænge sammen Derfor er det også godt at partierne bag satspuljeaftalen har fundet penge til at styrke indsatsen over for familier med uhelbredeligt syge børn siger sundhedsministeren Aflastningstilbuddet til familierne vil blive landsdækkende og tilpasset den enkelte families behov Det kan fx være et familieophold af 4 dages varighed med fokus på aflastning og lindring eller det kan være et aflastningsforløb i familiens eget hjem hvor blandt andre psykologer sygeplejersker samt fysio og ergoterapeuter kan rådgive og hjælpe familien i den svære situation Det forventes at op mod 180 familier kan få gavn af aflastningspladserne i projektperioden der strækker sig fra 2015 til 2018 Fakta om tilbuddene til familier med uhelbredeligt syge børn I satspuljeaftalen fra oktober 2014 blev der afsat en pulje på 12 mio kr i perioden 2015 2018 til en forsøgsordning med aflastningspladser til familier med uhelbredeligt syge børn Puljen udmøntes nu til Region Midtjyllands Projekt Familie Fokus tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn Projektet er et landsdækkende tilbud Som led i projektet kan familier med uhelbredeligt syge børn fra hele landet efter en screeningssamtale og i dialog med den sygehusafdeling hvor barnet er i behandling få et eller flere af følgende tilbud Familiekurser hvor behandlingsformen psyko edukation anvendes som tilgang til at hjælpe familierne til at mestre deres

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Puljer/2015/September/Indsatsen-over-for-familier-med-uhelbredeligt-syge-born-styrkes.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsministeren vil drøfte medicinpriser med de nordiske lande - sum.dk
  at det i dag er muligt at behandle sygdomme som man tidligere døde eller blev invalideret af Den nye og ofte også dyre medicin er imidlertid også en udfordring for mange lande Det gælder også Danmark hvor udgifterne til sygehusmedicin er steget de senere år Sundhedsminister Sophie Løhde har derfor sat medicinpriser på dagsordenen når hun i dag mødes med sine nordiske ministerkolleger i regi af Nordisk Ministerråd Vi skal glæde os over at der løbende bliver udviklet ny medicin til gavn for patienterne Men omvendt skal jeg heller ikke lægge skjul på at det er en udfordring at finde penge til at dække de stigende udgifter til sygehusmedicin siger Sophie Løhde og fortsætter Det er ikke bare her i Danmark at de stigende udgifter til sygehusmedicin er en udfordring Vores nordiske naboer har samme problem og derfor vil jeg gerne drøfte med de andre nordiske lande om vi kan dæmpe udgifterne til medicin ved at bruge hinanden bedre Sundhedsministeren vil bl a gerne drøfte om samarbejdet på medicinområdet kan styrkes mellem de nordiske lande Det kan eksempelvis ske ved at øge udvekslingen af informationer på tværs af landene om priser og vilkår for indkøb af medicin Vi vil stå stærkere når vi skal forhandle priser på sygehusmedicin med lægemiddelindustrien hvis vi kan trække på viden og erfaringer fra de øvrige nordiske lande Og derfor håber jeg at vi på tværs af landene i Norden kan styrke vores samarbejde på medicinområdet siger Sophie Løhde Fakta om udviklingen i udgifter til medicin Regionernes udgifter til sygehusmedicin har været stigende de senere år se tabel 1 Samtidig har der været et fald i udgifterne til tilskud til apotekermedicin se tabel 2 som stort set har udlignet udgiftsstigningen på sygehusmedicin Tabel 1 Regionale regnskabstal for sygehusmedicin 2009 2014 mio kr 2009 2010 2011

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Internationalt_samarbejde/2015/September/Sundhedsministeren-vil-drofte-medicinpriser-med-de-nordiske-lande.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: Geografisk ulighed i sundhed er en af de største udfordringer - sum.dk
  bunden opgave at forskellene i den geografiske ulighed i sundhed bliver mindre de kommende år forklarer Sophie Løhde Som et konkret eksempel på at der er for stor forskel på tværs af regionerne nævner ministeren kræftpakkeforløbene der skal sikre at patienter som kan have en kræftsygdom hurtigt bliver udredt på sygehusene og kommer i behandling hvis de er syge Hvor det i Region Nordjylland kun godt er 6 ud af 10 pakkeforløb på lungekræftområdet der gennemføres inden for de anbefalede tider så er det i Region Syddanmark næsten 9 ud af 10 Samme tendens gør sig gældende for ventetiderne på operation For selvom det under VK regeringen i nullerne lykkedes at barbere ventetiderne markant ned så danskerne i dag generelt venter i langt kortere tid på at blive opereret end førhen så viser statusrapporten også at ventetiden på visse operationer varierer og er stigende Eksempelvis er forskellen på hvor længe patienterne venter på en hofteoperation i de fem regioner blevet større de senere år I 2011 varierede ventetiden i regionerne med 30 dage men i 2014 var den steget til 54 dage Og hvis man stiller skarpt på hvor mange patienter der bliver udredt på sygehusene til tiden er der også regionale forskelle I 1 kvartal 2015 var der eksempelvis en forskel på 14 procentpoint fra Region Nordjylland hvor kun 52 pct blev færdigudredt inden for 30 dage til Region Sjælland hvor 66 pct blev udredt til tiden Jeg kan godt forstå hvis der er borgere rundt om i landet som hverken kan forstå eller vil acceptere at de skal vente i længere tid på en operation eller på at blive udredt bare fordi de tilfældigvis bor på den forkerte side af regionsgrænsen Det vil jeg heller ikke acceptere for det skal ikke være postnummeret der afgør hvilke behandlingstilbud patienterne får Og derfor er de uensartede behandlingstilbud også en af de ting vi vil gøre noget ved for at gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre siger sundhedsministeren og peger på at regeringen bl a med en ny kræftplan og en forbedret udrednings og behandlingsret vil øge den geografiske lighed i sundhed Læs Status på sundsområdet PDF Fakta Forskelle i sundhedsvæsnet Regeringen har fået udarbejdet en statusrapport der med en række nedslag i sundhedsvæsnet peger på nogle af de udfordringer som sundhedsvæsnet i dag står over for Det gælder eksempelvis Regionale forskelle i gennemførte kræftpakkeforløb På landsplan er det 8 ud af 10 kræftpatienter som henvises til et sygehus i et kræftpakkeforløb som udredes inden for de faglige frister Hvor det i Region Nordjylland kun er godt 6 ud af 10 pakkeforløb 64 pct på lungekræftområdet der gennemføres inden for de anbefalede tider så er det i Region Syddanmark næsten 9 ud af 10 87 pct Ventetiderne på operationer varierer På tværs af regionerne er der en betydelig og stigende variation i ventetiderne på operationer Ventetiden på en hofteoperation varierede eksempelvis i 2011 med 30 dage men i 2014 var den steget til 54 dage F orskelle i antallet af færdigbehandlede

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2015/September/Sundhedsminister-Geografisk-ulighed-i-sundhed-er-en-af-de-storste-udfordringer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: Uværdigt med sygehuspatienter på gangene - sum.dk
  Regioner har aftalt at der skal laves en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen For en af nøglerne til at sikre at borgere og patienter får en ordentlig pleje og behandling i sundhedsvæsnet er at vi får skabt bedre sammenhæng på tværs af sygehusene de kommunale sundhedstilbud og almen praksis siger Sophie Løhde Ministeren peger i den forbindelse på at kommunerne har et medansvar for at få løst overbelægningsproblemerne på de medicinske sygehusafdelinger Der er ingen tvivl om at regionerne har et stort ansvar for at få senge og patienter til at gå op men vi må ikke glemme at kommunerne er en del af løsningen på udfordringerne med overbelægning på de medicinske sygehusafdelinger For hvis de bliver bedre til at tage hånd om de ældre så kan vi undgå at de bliver indlagt fordi de for eksempel ikke har fået nok at drikke eller at en simpel blærebetændelse får lov at udvikle sig siger Sophie Løhde der også peger på at der er udfordringer med at få kommuner til at hjemtage patienter fra sygehusene Når nogle sygehuse oplever at de har for få pladser til patienterne så handler det også om at visse kommuner er for dårlige til at hjemtage patienter der er færdige med deres behandling Vi kan i hvert fald se at man nogle steder særligt i hovedstadsområdet har mange patienter som bare ligger og venter på at komme hjem Det er komplet uforståeligt og derfor kommer vi også til at se på hvad vi kan gøre for at få løst problemet Selvom belægningstallene for de medicinske afdelinger giver anledning til panderynker så kan sundhedsministeren dog også finde lyspunkter ved at der nu foreligger tal på omfanget af overbelægning på landets sygehuse Tallene kan være med til at gøre det mere synligt hvilke sygehuse og afdelinger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2015/September/Sundhedsminister-Uvaerdigt-med-sygehuspatienter-paa-gangene.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy brugerundersøgelse skal give viden om ældres tilfredshed med hjemmehjælp - sum.dk
  viden om ældres tilfredshed med hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig I disse uger vil flere ældre landet over blive ringet op af medarbejdere fra analysevirksomheden Epinion der i øjeblikket gennemfører en landsdækkende brugerundersøgelse for Sundheds og Ældreministeriet Brugerundersøgelsen der gennemføres hvert andet år skal bl a give viden om hvor mange af de ældre der er tilfredse med den hjemmehjælp de modtager Som led i brugerundersøgelsen der gennemføres som en telefonundersøgelse vil ca 18 000 ældre på 65 år og derover blive kontaktet og spurgt om de ønsker at deltage i undersøgen De vil eksempelvis blive bedt om at svare på om de kender til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere om de er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp de får mv Alle de ældre der er udvalgt tilfældigt bliver først i samtalen omhyggeligt introduceret til undersøgelsen og dens formål Alligevel har der tilsyneladende været borgere som har følt sig utrygge ved telefonundersøgelsen og det er ifølge Sundheds og Ældreministeriet uheldigt Det er uheldigt at der er ældre borgere som har følt sig utrygge ved opringningerne Det er bestemt ikke meningen at skabe utryghed Derfor går vi også nu i dialog med Epinion

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/September/Ny-brugerundersoegelse-skal-give-viden-om-aeldres-tilfredshed-med-hjemmehjaelp.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: For stor geografisk ulighed i kræftbehandlingen - sum.dk
  lille fald på 1 procentpoint i forhold til 1 kvartal i år hvor andelen lå på 84 procent Selvom det er positivt at langt de fleste patienter kommer igennem til tiden så de hurtigt kan blive udredt og eventuelt behandlet så er det kritisabelt at nogle regioner kæmper med at overholde tiden mener sundhedsminister Sophie Løhde Det er ikke i orden at kræftpatienter skal vente længere tid på udredning og behandling i én region sammenlignet med en anden Det skal være sådan at uanset hvor du bor i landet så skal du kunne regne med at komme til undersøgelse og eventuelt i behandling inden for den anbefalede tid siger ministeren og peger på at patienterne har brug for en hurtig afklaring på om de er syge Det er enormt utrygt at gå og vente på at få svar på om man er kræftsyg og om man skal i behandling eller ej Derfor skal vi sikre at alle uanset deres postnummer kommer igennem et kræftpakkeforløb til tiden Flere patienter i Danmark skal overleve en kræftsygdom og derfor skal alle patienter i hele landet kunne regne med at de får den hurtigste og bedst mulige behandling siger Sophie Løhde Særligt Region Hovedstaden kæmper med at få patienterne igennem kræftpakkeforløbene til den anbefalede tid da det i gennemsnit kun er 78 procent af behandlingsforløbene der bliver gennemført til tiden Til sammenligning er det 86 procent af forløbene der gennemføres til tiden i Region Syddanmark Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af tallene Monitorering af forløbstider på kræftområdet Ifølge tal fra Statens Serum Instituts årsopgørelser om monitoreringen af kræftområdet var det i 2013 og 2014 henholdsvis 72 og 77 procent af alle kræftpakkeforløb i regionerne der blev gennemført inden for standardforløbstiden Yderligere oplysninger Pressechef Thomas Bille Winkel tlf 40 91 98 78 Andel forløb i gennemsnit gennemført

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2015/August/Sundhedsminister-For-stor-geografisk-ulighed-i-kraeftbehandlingen.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMyndigheder skal samarbejde tættere om mennesker med psykiske vanskeligheder - sum.dk
  regionen og flere forvaltninger i kommunen og nogle har også andre sociale problemer ved siden af deres lidelse Et forløbsprogram er en detaljeret plan for hvordan sagsbehandlere og professionelle på tværs af region og kommune skal samarbejde om og med borgere med særligt komplekse problemer Social og Indenrigsminister Karen Ellemann siger Som borger kan man nogle gange føle at de offentlige systemer har svært ved at tale sammen når man skal have hjælp Og det bliver ikke mindre frustrerende hvis man også har en psykisk lidelse Jeg håber at dette initiativ kan vise vejen for hvordan man i det offentlige for alvor kan sætte borgeren i centrum for indsatsen og sikre at alle i systemet trækker i samme retning Jeg har en ambition om at vi skal fokusere på løsninger og redskaber som vi ved virker Og vi ved fra forskningen at en integreret indsats for psykisk syge hvor et samlet hold professionelle arbejder sammen om borgeren giver de bedste resultater for den enkelte Derfor er jeg glad for at vi med det her projekt kan skubbe socialområdet et lille skridt i den rigtige retning Inspirationen til forløbsprogrammerne inden for psykiatriområdet kommer fra sundhedssektoren hvor man i flere år har arbejdet med at udvikle forløbsprogrammer for særlige målgrupper Et vigtigt element i programmerne er at der arbejdes efter samme mål og retning og at der skal følges systematisk op når en borger eksempelvis udskrives fra hospitalet Sundheds og ældreminister Sophie Løhde siger Jeg er glad for at vi med initiativet giver myndighederne et redskab til at få samarbejdet til at gå bedre op for det skaber tryghed for borgeren at opleve sammenhængende forløb Netop tryghed er en af grundstenene hvis man skal komme sig over en psykisk lidelse Og derfor er vi nødt til at sikre at borgere med psykiske

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/August/Myndigheder-skal-samarbejde-taettere-om-mennesker-med-psykiske-vanskeligheder.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister indvier topmoderne psykiatrisygehus i Slagelse - sum.dk
  hidtil har haft siger sundhedsministeren 194 sengepladser til både almen og retspsykiatriske patienter en sikringsafdeling 650 ansatte akutmodtagelse ambulante behandlingsfunktioner og faciliteter til forskning Det nye psykiatrisygehus i Slagelse bliver det mest moderne psykiatriske sygehus hidtil Her skal patienterne bo i huse i ét plan med udsigt til frodige gårdhaver og stillehaver Der er lagt vægt på lys kunst og farver og så har patienterne adgang til diverse sports og motionsaktiviteter Og et så moderne psykiatrihus bliver til stor gavn for både patienterne og de ansatte mener sundhedsminister Sophie Løhde Jeg er utrolig glad for at være med til at åbne det nye psykiatrisygehus i Slagelse som bliver det mest moderne psykiatriske sygehus vi hidtil har haft i Danmark Sygehuset der er et af flere nye topmoderne sygehuse som en Venstre ledet regering tog initiativ til i 2007 kommer til at gøre en forskel for patienterne og deres pårørende For det bliver et behandlingssted hvor der både er rigtig gode faciliteter og dygtigt sundhedspersonale siger ministeren og fortsætter Og det er vigtigt for det er nemlig ikke kun selve behandlingen der kan være afgørende for om mennesker med en psykisk sygdom kommer helskindet gennem deres sygdomsforløb De fysiske rammer spiller

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/August/Sundhedsminister-indvier-topmoderne-psykiatrisygehus-i-Slagelse.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive