archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietUhelbredeligt syge får støtte til at dø i eget hjem - sum.dk
  hjem Det kan bl a skyldes at man ikke tids nok får afklaret den syges ønsker til den sidste tid og at man mangler kompetencer til at sikre en ordentlig faglig behandlingskvalitet i den syges hjem Det skal en række kommunale projekter nu medvirke til ændre på og for sundheds og ældreminister Sophie Løhde er det positivt at mennesker med uhelbredelige sygdomme får bedre muligheder for at dø i eget hjem hvis de ønsker det For den døende kan det have stor betydning at den sidste tid bliver tilbragt hjemme i velkendte omgivelser sammen med familien Det giver tryghed og kan føles mere værdigt for den enkelte og for de familiemedlemmer som må tage afsked med en mor far bror eller søster Det er derfor positivt at en række kommuner nu kan styrke den palliative indsats så flere uhelbredeligt syge kan tage afsked med livet der hvor de føler sig mest trygge siger Sophie Løhde I alt modtager Varde Svendborg Aarhus og Roskilde Kommuner 13 3 mio kr til forskellige projekter der alle giver bedre muligheder for at døende der måtte ønske det kan være i hjemmet den sidste tid I Varde Kommune vil man bl a give et palliativt uddannelsesforløb for alment praktiserende læger så de er bedre rustet til at hjælpe døende patienter den sidste tid Her er målgruppen bl a borgere med sygdomme som kræft KOL diabetes og hjertesygdomme I Aarhus Kommune er der særligt fokus på at sætte ind med en tidlig indsats og bedre det tværfaglige samarbejde de enkelte sektorer imellem Udmøntningen af puljen En værdig død sker på baggrund af satspuljeaftalen for 2015 2018 hvor den tidligere regering Venstre Dansk Folkeparti SF Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev enige om at sætte penge af til at give flere patienter et bedre forløb i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Puljer/2015/August/Uhelbredeligt-syge-faar-stoette-til-at-doe-i-eget-hjem.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreministeriet søger fire nye styrelsesdirektører - sum.dk
  måske en af fire nye direktører i Sundheds og Ældreministeriets Koncern Sundheds og Ældreministeriet er i gang med at opbygge en helt ny koncern med fire nye styrelser Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen Sundhedsdatastyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed I den forbindelse søger ministeriet fire direktører der på hvert sit område skal være med til at videreudvikle det danske sundhedsvæsen og koncernen som i øjeblikket består af ca 2 500 engagerede medarbejdere med vidt forskellig

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2015/August/Sundheds-og-Aeldreministeriet-soger-fire-nye-styrelsesdirektorer.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy organisation i Sundheds- og Ældreministeriet - sum.dk
  berøre alle koncernens styrelser Organisationsændringen der skal styrke de enkelte sundhedsmyndighedernes arbejde med faglige kerneopgaver betyder bl a at Sundhedsstyrelsen deles op og at de medarbejdere som beskæftiger sig med godkendelse af lægemidler og fører tilsyn med sundhedsvæsnet og sundhedspersoner får nye arbejdspladser Fra årsskiftet 2015 2016 overflyttes medarbejderne til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen som siden 2012 har været en del af Sundhedsstyrelsen men nu igen bliver en selvstændig styrelse og Styrelsen for Patientsikkerhed Sidstnævnte er en ny styrelse der dannes ved at sammenlægge Patientombuddet med tilsynsenhederne i Sundhedsstyrelsen Som led i organisationsændringen bliver der også oprettet en anden ny styrelse Sundhedsdatastyrelsen Den skal bl a sikre at stat regioner og kommuner bedre kan dele sundhedsdata som kan bidrage til at hæve kvaliteten i sundhedsvæsnet Den nye styrelse skabes ved at Nationalt Sundheds It NSI udskilles fra Statens Serum Institut Læs Sundhedsminister Lægemiddelområdet skal have større opmærksomhed Læs Ny styrelse skal styrke patientsikkerheden Læs Ny styrelse skal styrke sundhedsvæsnet ved brug af data Sådan kommer Sundheds og Ældreministeriets koncern til at se ud Sundheds og Ældreministeriets koncern vil med virkning fra årsskiftet 2015 2016 bestå af et departement og følgende fem styrelser Sundhedsstyrelsen der fortsat vil være den øverste sundhedsmyndighed i Danmark

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Om_ministeriet/2015/August/Ny-organisation-i-Sundheds-og-Aeldreministeriet.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: Lægemiddelområdet skal have større opmærksomhed - sum.dk
  nyheder Lovstof Publikationer 10 08 2015 PRESSEMEDDELELSE Regeringen vil opprioritere lægemiddelområdet til gavn for medicinalindustrien og genopretter Lægemiddelstyrelsen som en selvstændig styrelse Efter at have været en del af Sundhedsstyrelsen i godt fire år bliver Lægemiddelstyrelsen nu igen en selvstændig styrelse Regeringen har nemlig besluttet at udskille de afdelinger i den nuværende Sundhedsstyrelse som bl a godkender kliniske lægemiddelforsøg og markedsføring af ny medicin i Danmark Vi har lyttet til medicinalindustrien der bidrager betydeligt til dansk eksport og har besluttet at Lægemiddelstyrelsen skal genetableres som en selvstændig styrelse siger Sophie Løhde og fortsætter En styrelse der kan spille en mere aktiv rolle i det europæiske samarbejde på lægemiddelområdet og tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere som både kan kontrollere medicinalvirksomhederne og give dem kompetent faglig rådgivning For det er der brug for så Danmark også i fremtiden kan være med helt fremme inden for lægemiddelområdet Sundheds og ældreministeren forventer også at oprettelsen af Lægemiddelstyrelsen der blev lagt sammen med Sundhedsstyrelsen under den tidligere regering i marts 2012 vil have betydning for sagsbehandlingstiderne for godkendelse af lægemidler Den nye styrelse kan koncentrere sig om arbejdet med lægemidler og ikke alt muligt andet og det vil helt naturligt give lægemiddelområdet et større ledelsesmæssigt

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2015/August/Sundhedsminister-Laegemiddelomraadet-skal-have-storre-opmaerksomhed.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy styrelse skal styrke patientsikkerheden - sum.dk
  skal etableres en selvstændig styrelse som bl a skal sikre at der bliver grebet hurtigere ind over for læger og andre sundhedspersoner der kan være til fare for patienterne Vi har desværre kunnet konstatere at Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke har været godt nok og det er vi nødt til at reagere på For vi skal have en velfungerende tilsynsmyndighed som kan holde et vågent øje med de læger sygeplejersker og andre sundhedspersoner der ikke gør deres arbejde godt nok siger Sophie Løhde og fortsætter Jeg har derfor besluttet at der skal oprettes en helt ny styrelse hvis kerneopgave netop bliver at sikre at patientsikkerheden er i orden Det er nemlig helt afgørende at patienterne får en behandling af høj kvalitet i vores sundhedsvæsen og har tillid til at der bliver grebet ind over for de læger og andre sundhedspersoner som ikke lever op til det store ansvar de har Udover at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsnet skal den nye styrelse bl a behandle patientklager Den opgave varetages i dag af Patientombuddet som fremover bliver en del af den nye styrelse der får navnet Styrelsen for Patientsikkerhed Den nye styrelse forventes at være en realitet ved årsskiftet 2015 2016 Fakta

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2015/August/Ny-styrelse-skal-styrke-patientsikkerheden.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietNy styrelse skal styrke sundhedsvæsnet ved brug af data - sum.dk
  a får til opgave at gøre sundhedsvæsnet stærkere og mere sammenhængende til gavn for patienterne ved hjælp af sundhedsdata I Danmark har vi mange års erfaring med at indsamle og bruge sundhedsdata til bl a forskning og anvende digitale løsninger i sundhedsvæsnet Og i de kommende år kommer digitaliseringen og brugen af sundhedsdata til at spille en endnu større rolle for udviklingen af sundhedsvæsnet Sundheds og Ældreminister Sophie Løhde har på den baggrund besluttet at oprette en ny styrelse som bl a bliver ansvarlig for at stille sundhedsdata til rådighed for forskere og myndigheder styrke den overordnede digitaliseringsudvikling og fremme en sammenhængende data og it arkitektur i sundhedsvæsenet På verdensplan er det helt unikt at vi i Danmark har så mange sundhedsdata som det er tilfældet Det misunder rigtig mange lande os for De mange sundhedsdata kan nemlig blandt andet bruges til at gøre os klogere på danskernes sundhedstilstand og til at udvikle ny medicin og mere effektive behandlingsformer til gavn for patienterne Og de kan også bruges til at videreudvikle og effektivisere vores sundhedsvæsen så patienterne får en behandling af højere kvalitet siger Sophie Løhde og fortsætter Men brugen af sundhedsdata skal selvfølgelig ske på en forsvarlig måde og

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2015/August/Ny-styrelse-skal-styrke-sundhedsvaesnet-ved-brug-af-data.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundhedsminister: Fornuftigt at undersøge bivirkninger ved HPV-vaccinen nærmere - sum.dk
  har taget sagen op over for de europæiske lægemiddelmyndigheder og at grundene til de mange danske indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV vacciner bliver undersøgt nærmere Det siger sundhedsminister Sophie Løhde efter at Sundhedsstyrelsen har anmodet EU Kommissionen om at bede Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité om en supplerende europæisk undersøgelse af vaccinerne mod livmoderhalskræft Undersøgelsen gennemføres med særlig fokus på POTS og CRPS som er to syndromer der er indberettet som formodede bivirkninger i bl a Danmark Undersøgelsen er således mere detaljeret end de periodiske sikkerhedsopdateringer af vaccinerne der udarbejdes årligt Sundhedsministeren er tilfreds med at den europæiske bivirkningskomité har efterkommet det danske ønske om en undersøgelse Både bivirkningskomitéen og Sundhedsstyrelsen herhjemme vurderer at fordelene ved vaccinen mod livmoderhalskræft er større end ulemperne og anbefaler fortsat at unge piger bliver vaccineret Men det er vigtigt for mig at vi reagerer når der bliver ved med at komme nye indberetninger om bivirkninger og der samtidig er skabt en bekymring blandt mange piger og deres familier Det skal vi tage alvorligt siger Sophie Løhde Hvert år får cirka 400 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft Cirka halvdelen er under 45 år Mere end 6 000 kvinder opereres årligt for forstadier til livmoderhalskræft der hvert

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2015/Juli/Fornuftigt-at-undersoge-bivirkninger-ved-HPV-vaccinen-naermere.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og ældreminister har ansat særlig rådgiver - sum.dk
  siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer 07 07 2015 PRESSEMEDDELELSE Sundheds og ældreminister Sophie Løhde har ansat Alexandra Kaarsen som særlig rådgiver Alexandra Kaarsen er uddannet journalist og kommer fra en stilling som souschef i Venstres Center for Kommunikation og Politik på Christiansborg hvor hun har været ansat siden 2008 de seneste fem år som souschef Hun tiltrådte sin nye stilling som særlig

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2015/Juli/Sundheds-og-aeldreminister-har-ansat-saerlig-raadgiver.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive