archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietEnglish site - sum.dk
  EU formandskab 07 12 2012 Kategori Forebyggelse Sundhedsministeren vil have undersøgt fertilitetsklinikker PRESSEMEDDELELSE Sundhedsministeren beder nu Sundhedsstyrelsen undersøge om der er fertilitetsklinikker som omgår reglerne for hvor mange penge ægdonorer kan få i kompensation Det sker efter det er kommet frem at klinikker giver større pengebeløb til kvinder uden at kræve dokumentation på udgifterne 04 12 2012 Kategori Sygehusvæsen Sundhedsministeren vil sikre alle borgere lige behandling NYHED Astrid Krag besøger i dag Sygehus Vendsyssel i Hjørring for at mødes med Lighedsnetværket der bl a skal afdække hvordan socialt stærke og svage borgere kan få lige behandling i sundhedsvæsnet 30 11 2012 Kategori Lighed i sundhed Bedre behandling til danskere med angst og depression Danskere der har problemer med angst og depression søger hver dag hjælp hos deres praktiserende læge Ofte har lægerne dog svært ved at behandle patienterne og dermed er der risiko for at den psykiske lidelse forværres Nu skal nye indsatser for ca 94 mio kr styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehuspsykiatrien og dermed give patienterne bedre behandling 30 11 2012 Kategori Psykiatri Regeringen giver 13 mio kr til nyt forebyggelsescenter Et nyt center skal give kommunerne gode råd og praktisk hjælp i deres indsats for at gøre forebyggelsesarbejdet mere effektivt og ensartet Regeringen støtter etableringen af KL s center Forebyggelse i praksis med 13 mio kr 29 11 2012 Kategori Forebyggelse 4 8 mio kr til bedre rygestop NYHED Hvordan kan man bedst kvitte smøgerne Det kan Rygestopdatabasen være med til at give svar på Derfor støtter regeringen og Enhedslisten Rygestopbasen med 4 8 mio kr 28 11 2012 Kategori Forebyggelse Ministre vil hjælpe med sund mad PRESSEMEDDELELSE Alt for mange danskere døjer med helbredsproblemer og sygdom som kunne være undgået hvis vi spiste lidt mere salat og lidt færre basser 27 11 2012 Kategori Forebyggelse Sundhedsministeren Tilskud til private høreapparater skal ned NYHED Det offentliges indkøbspriser på høreapparater er faldet markant Og den faldende pris bør også afspejles i priserne på det private marked Derfor er det eneste ansvarlige at sætte det offentlige tilskud ned Gør vi ikke det vil vi overbetale de private klinikker siger sundhedsministeren 22 11 2012 Kategori Sundhedspolitik Bred politisk enighed om proces for placering af Risø affald PRESSEMEDDELELSE Processen med at finde det bedst egnede sted til opbevaring af radioaktivt affald fra Risø fortsætter Det ligger fast efter Folketingets partier i dag mødtes med sundhedsministeren 21 11 2012 Kategori Slutdepot for radioaktivt affald Antibiotika skal bruges med omtanke PRESSEMEDDELELELSE Brug kun antibiotika når det er nødvendigt så kan vi også i fremtiden behandle lungebetændelser og andre helt almindelige infektionssygdomme med antibiotika Sådan lyder budskabet når Danmark og resten af Europa markerer Antibiotikadag på søndag 16 11 2012 Kategori Medicin og apoteker Sundhedsministeren Indsatsen mod stofmisbrug virker PRESSEMEDDELELSE Regeringens indsats mod stofmisbrug virker Det fastslår sundhedsminister Astrid Krag selvom nye tal viser at flere narkomaner dør af deres stofmisbrug 15 11 2012 Kategori Forebyggelse Produktiviteten stiger på sygehusene PRESSEMEDDELELSE Sygehusene er blevet mere produktive Fra 2010 til 2011 er produktiviteten

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder%20English.aspx?page=18 (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietEnglish site - sum.dk
  affald Større fokus på faglighed og kvalitet kan spare sygehusene for milliarder Sygehusene har styrket deres faglige fokus og øget kvaliteten i sygdomsbehandlingen Det har resulteret i mere sundhed for pengene Men der er fortsat plads til forbedringer Det viser en ny analyse som Sundhedsministeriet offentliggør i dag 11 10 2012 Kategori Tal og analyser Pulje skal bekæmpe social ulighed i sundhedsvæsnets behandling PRESSEMEDDELELSE Sundhedsminister Astrid Krag lancerer nu et nyt initiativ til bekæmpelse af social ulighed i sundhedsvæsnet Med en ansøgningspulje på fem mio kroner får patientforeninger mulighed for at søge støtte til indsatser der bidrager til at få ny viden og finde nye løsninger på uligheden i sundhed 05 10 2012 Kategori Sundhedskvalitet WHO s rammekonvention om tobakskontrol Den 5 partskonference under WHO s rammekonvention om tobakskontrol COP5 afholdes med dansk deltagelse i Seoul den 12 til 17 november 2012 05 10 2012 Kategori Forebyggelse Nye initiativer skal nedbringe dødeligheden blandt stofmisbrugere PRESSEMEDDELELSE Sundhedsminister Astrid Krag vil give stofmisbrugere en overdosispakke med udstyr til genoplivning og modgiften Naloxon som de kan bruge til at yde hinanden akuthjælp ved en overdosis inden ambulancen når frem Initiativet skal reducere dødeligheden blandt stofmisbrugere 05 10 2012 Kategori Forebyggelse Færre unge skal ryge 16 mio kr til ny strategi PRESSEMEDDELELSE De seneste 20 år er antallet af helt unge rygere faldet Men udviklingen er stagneret Og der er fortsat for mange helt unge rygere særligt blandt udsatte børn og unge Derfor har regeringen og partierne bag satspuljeaftalen afsat 16 mio kr til en ny strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 02 10 2012 Kategori Forebyggelse Sundhedsministeren åbner Danmarks første stofindtagelsesrum PRESSEMEDDELELSE Halmtorvet på Vesterbro i København bliver det første sted i Danmark hvor der åbnes et godkendt stofindtagelsesrum Sundhedsministeren ser frem til åbningen af rummet som vil give stofmisbrugerne en mere tålelig tilværelse og også forventes at medvirke til at antallet af overdosisdødsfald blandt gademisbrugerne vil falde 28 09 2012 Kategori Forebyggelse Nyt sundhedshus trækker læger til udsat bydel PRESSEMEDDELELSE Aalborg Øst har som flere andre udsatte bydele i Danmark haft svært ved at tiltrække læger Og derfor har beboerne måttet køre langt når de skulle konsultere deres praktiserende læge Men det har et nyt sundhedshus ændret på På fredag besøger sundhedsminister Astrid Krag bydelen for ved selvsyn at se det nyskabende hus der har bragt lægerne tættere på beboerne 27 09 2012 Kategori Praksissektoren Danmark og Færøerne indgår samarbejdsaftale om sundhed NYHED Efter en god snak og et fast håndtryk blev samarbejdsaftalen mellem den danske og den færøske sundhedsminister underskrevet onsdag Med aftalen lover de to ministre hinanden et stærkt samarbejde og en tæt dialog om sundhedslovgivningen 26 09 2012 Kategori Sundhedspolitik Sundhedsministeren om overmedicinering i psykiatrien Læger skal sige fra NYHED Sundhedsminister Astrid Krag vil skrue på flere knapper for at komme overmedicineringen i psykiatrien til livs Blandt andet skal et såkaldt whistleblower tiltag indskærpe lægernes ansvar for at gribe ind hvis de bliver opmærksomme på at der sker en mangelfuld behandling af patienter 26 09 2012 Kategori

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder%20English.aspx?page=19 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietFørste fase af afbureaukratiserings-initiativet på sundhedsområdet afrapporteres - sum.dk
  en national konference på Odense Universistetshospital med deltagelse af mere end 100 sundhedsmedarbejdere På baggrund af dette forløb har Implement HealthCare identificeret i alt 63 forslag til forenkling af frontpersonalets opgavevaretagelse Processen har været åben og alle de opstillede forslag er således taget med også selvom at nogle af forslagene ligger uden for rammerne af selve initiativet vedr afbureaukratisering De forenklingsforslag der er fremkommet i forbindelse med scanningen er drøftet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner og Finansministeriet Forslagene er på den baggrund opdelt i fire grupper Forslag hvor implementering kan påbegyndes umiddelbart og initiativer der allerede er igangsat Denne gruppe indeholder forslag hvor der ikke er økonomiske juridiske eller praktiske barrierer der hindrer at forslagene kan implementeres Gruppen indeholder endvidere forslag hvor de centrale eller regionale sundhedsmyndigheder allerede har igangsat initiativer der kan afhjælpe den identificerede barriere Forslag der kræver nærmere analyse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har taget initiativ til at disse analyser bliver igangsat af de relevante parter Resultaterne af de gennemførte analyser vil blive kommunikeret i samarbejde med Danske Regioner Forslag der vedrører interne processer og som dermed kan implementeres lokalt efter konkret vurdering af hensigtsmæssigheden Her er tale om barrierer som vedrører den lokale regionale arbejdstilrettelæggelse Såfremt det vurderes at være et lokalt behov herfor kan hospitalerne hhv regionerne derfor implementere det konkrete forlag Forslag der ikke arbejdes videre med i regi af afbureaukratiseringsprojektet Denne gruppe vedrører forslag som ikke vurderes at bidrage til afbureaukratisering Der er tale om bl a forslag der vedrører den overordnede styring af sundhedsvæsenet f eks DRG takstsystemet og forslag som vedrører større områder hvor der for nylig er indgået politiske aftaler Link til forslag For forslagene gælder generelt at en eventuel implementering finder sted inden for de eksisterende økonomiske rammer Fase 2 i projektet er ligeledes igangsat

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Afbureaukratiseringsinitiativet_fase_1/Fase%201.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug - sum.dk
  der var for den første udgave af rapporten har Sundhedsministeriet opdateret og udbygget rapporten og denne udgives nu i anden udgave I arbejdet med at opdatere og udbygge rapporten har ministeriet været bistået af en ekspertgruppe Denne bestod af Overlæge Finn Hardt Alkoholenheden H S Seniorforsker Morten Grønbæk Institut for Sygdomsforebyggelse H S Overlæge Hanne Tønnesen Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital Statistikkonsulent Per Kampmann Socialministeriet København december 1999 Sidst

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/De-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-alkoholforbrug-dec-1999/Forord.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug - sum.dk
  omkostninger ved alkoholforbrug i mio kr 1996 Human kapital metoden Friktionsmetoden Behandlingsomkostninger 3 134 3 134 Færdselsulykker 1 595 1 595 Kriminalitet 1 113 1 113 Sociale omkostninger 1 376 1 376 Information og forebyggelse 65 65 Produktionstab 4 794 1 003 Omkostninger i alt 12 076 8 285 Gevinster ved alkoholforbrug 1 751 1 293 Omkostninger fratrukket gevinster 10 325 6 993 Alkoholrelatede færdselsulykker kostede i 1996 samfundet 1 595 mio kr hvoraf kun 20 pct er behandlingsudgifter forbundet med personskader i alkoholrelaterede trafikuheld De materielle omkostninger er således betydeligt større end de behandlingsrelaterede Dette gælder også for arbejdsulykker og andre ulykker som fx alkoholrelatede brandulykker Der er i beregningerne ikke medtaget et skøn for omkostningerne ved alkoholrelaterede arbejdsulykker brandulykker eller andre typer ulykker da det ikke har været muligt at skønne over hvor mange af disse der er alkoholrelaterede Med hensyn til alkoholrelatede udgifter herunder behandlingsudgifter og materielle omkostninger i forbindelse med ulykker er rapportens skøn derfor undervurderet Udgifterne til kriminalitet dækker retsvæsenets udgifter udgifter til politi samt udgifterne til straf under kriminalforsorgen De samlede udgifter i forbindelse med alkoholrelateret kriminalitet er skønnet til at være 1 113 mio kr I denne opgørelse er ikke indeholdt behandlingsudgifter ved alkoholrelateret vold eller udgifter til alkoholrelateret hærværk da det ikke har været muligt at skønne over den alkoholrelaterede andels størrelse De sociale udgifter som følge af alkoholforbrug er opgjort til 1 376 mio kr og dækker alkoholrelaterede udgifter til plejehjem hjemmepleje særlige bofællesskaber anbringelse af børn fra misbrugsramte familier udenfor hjemmet samt forebyggende foranstaltninger for børn af alkoholmisbrugende forældre De indirekte omkostninger i form af produktionstab som følge af alkoholrelaterede sygdomme og alkoholforårsagede dødsfald er med human kapital metoden beregnet til 4 794 mio kr og til 1 003 mio kr med friktionsmetoden Det er særligt produktionstab i forbindelse med alkoholrelaterede dødsfald og førtidspensionering på grund af alkoholmisbrug eller alkoholrelateret sygdom som vejer tungt i de samlede indirekte omkostninger Produktionstabet forbundet med sygdom og dødsfald udgør hver en tredjedel af de samlede indirekte omkostninger mens produktionstabet ved færdselsulykker sygefravær og kontanthjælpsmodtagelse tilsammen udgør den sidste tredjedel beregnet med human kapital metoden De samlede omkostninger er med human kapital metoden opgjort til 12 076 mio kr Samfundsøkonomiske gevinster I Cost of Illness analysen er der endvidere inddraget det faktum at en række undersøgelser peger på at alkohol har en beskyttende effekt i forhold til iskæmisk hjertesygdom og iskæmisk apopleksi Det er beregnet hvor stor en andel af de faktiske udgifter til behandling af iskæmiske sygdomme og hvor stor en andel af produktionstabet pga iskæmiske sygdomme som spares fordi 95 pct af befolkningen rent faktisk har et alkoholforbrug Det er antaget at alkoholafholdende har en overdødelighed af iskæmiske sygdomme på 30 pct i forhold til alkoholforbrugende Da 95 pct af befolkningen har et alkoholforbrug svarer det til at der spares knapt 28 5 pct dødsfald sygelighed fordi hele befolkningen ikke er afholdende Det svarer til at 40 pct af de nuværende behandlingsudgifter og produktionstab på grund af iskæmiske sygdomme er sparet Procentsatsen

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/De-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-alkoholforbrug-dec-1999/Sammenfatning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug - sum.dk
  pr indbygger over 14 år steg fra 5 4 liter ren alkohol i 1960 til 12 8 liter i 1983 som er det hidtil højeste Derefter faldt forbruget lidt igen men har siden 1992 vist en let stigende tendens dog er alkoholforbruget faldet fra 12 1 liter ren alkohol pr indbygger over 14 år i 1997 til 11 6 liter i 1998 Danmarks Statistik 1999 svarende til et dagligt forbrug på næsten 2¼ genstand Reelt kan der dog være tale om en faldende tendens da grænsehandelen de senere år er vendt i retning af at flere udlændinge handler i Danmark og færre danskere handler i Tyskland Ifølge Milhøj 1996 er det sandsynligt at danskernes grænsehandel syd for grænsen er aftagende efter 1990 som følge af flere afgiftsnedsættelser på øl og vin i årene efter 1990 I forhold til andre EU lande ligger det danske alkoholforbrug lidt over gennemsnittet Målt i liter ren alkohol pr indbygger uanset alder lå Danmark i 1994 på 9 9 liter samme niveau som Spanien 9 7 og lidt over Belgien 9 0 og Grækenland 8 9 Tyskland og Portugal havde i 1994 et alkoholforbrug på henholdsvis 10 3 og 10 7 liter øverst lå Frankrig 11 4 og Luxembourg 12 5 Det laveste forbrug pr indbygger i EU fandtes i Sverige 5 3 og Finland 6 6 Endnu lavere lå de to øvrige nordiske lande Hjemmeproduktion kan være af betydning i nogle lande det er ikke muligt at skønne over dette 2 1 Formål med analysen Analysen udføres for at kunne give et fingerpeg om alkoholforbrugets samlede belastning af samfundsøkonomien Som det fremgår nedenfor kan analysen ikke anvendes til priori tering af indsatser mellem sektorer men udelukkende til at dokumentere ressourceforbrugets størrelse og herigennem sætte fokus på området i den politiske debat 2 2 Definition

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/De-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-alkoholforbrug-dec-1999/Indledning.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug - sum.dk
  sygefravær beregnes for personer i erhverv på under 70 år Friktionsperioden på tre måneder ved død er valgt da det forventes at det tager ca én til to måneder at erkende behovet for at opslå en stilling og yderligere én til to måneder at genbesætte stillingen De valgte forudsætninger ligger tæt på forudsætningerne fra et hollandsk studie Koopmanschap van Ineveld 1992 hvor friktionsarbejdsløsheden for hjertepatienter blev forudsat at være 2½ måned ved død pensionsalderen at være 65 år og sygdom at medføre produktionstab i hele sygdomsperioden 3 1 3 Metodediskussion Set ud fra et økonomisk teoretisk synspunkt er human kapital metoden den korrekte metode at anvende De nuværende forhold på det danske arbejdsmarked med lav arbejdsløshed kombineret med den fremtidige demografiske udvikling betyder at fuld beskæftigelse og arbejdskraftmangel vil være fremtidsscenariet for mange faggrupper Den demografiske udvikling med små årgange som indtræder i arbejdsstyrken og store årgange som forlader arbejdsstyrken pga alder betyder at arbejdsstyrken bliver stadig mindre i forhold til den samlede befolkning Figur 2 viser arbejdsløshedsprocenten i perioden 1980 til 1999 Det ses af figuren at arbejdsløsheden har været stærkt faldende siden 1994 og i 1999 ligger på 5 6 pct Økonomiministeriet 1999 Figur 3 illustrerer den potentielle tilgang til arbejdsstyrken her 20 64 årige i de sidste tre årtier samt to årtier frem til 2019 Udviklingen fra 1999 til 2019 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose Af figuren ses det at antallet af 20 64 årige som udgør den potentielle arbejdsstyrke i de næste 20 år kun forventes at stige meget begrænset Dette skal sammenholdes med at væksten i det samlede befolkningstal fortsat ventes at stige Ovenstående har vist at det fremtidige arbejdsmarked tegner til at blive præget af lav generel arbejdsløshed og dermed ganske givet arbejdskraftmangel på en lang række fagområder herunder i sundhedssektoren Human kapital metoden er således såvel teoretisk som i forhold til den fremtidige situation på arbejdsmarkedet den korrekte metode Friktionsmetoden er hovedsageligt medtaget i analysen for at gøre resultaterne sammenlignelige med den tidligere rapport fra 1997 Generel kritik af brugen af produktionsværdi Med human kapital metoden og friktionsmetoden beregnes effekterne på bruttonationalproduktets størrelse ved alkoholrelateret sygdom og død Metoderne kan kritiseres på flere områder Et problem er ifølge NASTRA rapporten 1995 at det kun er arbejdsindkomster der tillægges værdi Dermed medtages værdier skabt uden for arbejdsmarkedet såsom hjemmeproduktion ikke Endvidere er produktionsværdi udover lønindkomst fx kapitalafkast og profit heller ikke med i beregningen Et andet problem er at de erhvervsaktive grupper tillægges mest værdi og at personer i højindkomstgrupperne tillægges den højeste værdi mens børn arbejdsløse hjemmegående og pensionister tillægges en meget lav eller ingen værdi I de faktiske beregninger er der dog ikke skelnet mellem beskæftigede og arbejdsløse da den anvendte lønindkomst er beregnet som et gennemsnit for alle i en given aldergruppe Beregningerne er som nævnt tidligere ikke nødvendigvis i overensstemmelse med befolkningens præferencer og resultaterne kan derfor ikke benyttes i prioriteringssammenhænge Da formålet med nærværende undersøgelse udelukkende er at vurdere alkoholforbrugets belastning af samfundsøkonomien er indvendingerne mod COI analysen

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/De-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-alkoholforbrug-dec-1999/kap3.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDe samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug - sum.dk
  alkohol Hvis det forudsættes at operationspatienters alkoholforbrug svarer til resten af befolkningens betyder det at 20 pct af samtlige opererede er storforbrugere jf Hardt 1994 På baggrund af Tønnesens materiale kan det konkluderes at storforbrugende ortopædkirurgiske patienter er indlagt 71 pct længere tid end ikke storforbrugende operationspatienter svarende til 4 9 dages længere indlæggelse Blandt andre operationspatienter er merliggetiden 79 pct svarende til 3 8 dage Ganges merliggetiderne med antallet af udskrevne opererede patienter med højt alkoholforbrug fås et sengedagsoverforbrug på 305 000 sengedage i 1996 Med en gennemsnitlig kirurgisk sengedagspris på 3 509 kr i 1996 betyder det en merudgift på i alt 1 070 mio kr Sengedagsprisen er beregnet udfra de samlede omkostninger ved samtlige kirurgiske udskrivninger fra somatiske sygehuse og det samlede antal sengedage kirurgiske patienter på somatiske sygehuse lagde beslag på Såvel omkostninger som sengedage er baseret på Sundhedsministeriets DRG analyse Også storforbrugende medicinske patienter har som følge af deres alkoholforbrug ofte mere komplicerede sygeforløb i form af flere infektionssygdomme og lignende da alkoholen svækker deres immunforsvar En amerikansk undersøgelse af omkostningerne ved alkoholmisbrug NIDA NIAAA 1998 analyserer liggetiden for alkoholstorforbrugere sammenlignet med øvrige patienter og når frem til at liggetiden er 2 4 dage længere for storforbrugende patienter Der er i Danmark ikke lavet tilsvarende undersøgelser af storforbrugende patienters merliggetid Der antages derfor som et meget forsigtigt skøn at merliggetiden for storforbrugende medicinske patienter er én sengedag Der var i 1996 690 751 medicinske udskrivninger fra somatiske sygehus i Danmark Den medicinske sengedags pris var i 1996 på 2 791 kr og er beregnet på basis af samtlige medicinske patienters sengedagsforbrug og udgifterne hertil Det antages som for operationspatienter at 20 pct af de medicinske patienter er alkoholstorforbrugere Merudgiften for storforbrugende medicinske patienter kan således som et forsigtigt skøn beregnes til 386 mio kr Der var i 1996 74 900 ambulante besøg med alkoholrelateret diagnose opgjort på samme måde som ovenfor Det svarer til 2 6 pct af samtlige ambulante besøg De samlede omkostninger for ambulante besøg er prisfastsat ved hjælp af Sundhedsministeriets DRG analyse hvor prisen på et ambulant besøg varierer mellem 893 kr og 8 118 kr i 1996 priser alt efter hvilken type ambulant besøg der er tale om Omkostningerne ved alkoholrelaterede ambulante besøg beløb sig til 84 mio kr i 1996 Operationspatienter med et stort alkoholforbrug har som følge af deres højere komplikationsrisiko også flere ambulante besøg på sygehus efter operationen Tønnesen vurderer at de alkoholstorforbrugende patienter i gennemsnit har ét ambulant besøg mere end andre operationspatienter Der var i 1996 381 500 indlæggelsesforløb hvor der blev foretaget en operation Sundhedsministeriets DRG datasæt Det antages som tidligere at operationspatienter har samme alkoholvaner som befolkningen som helhed hvorved det antages at 20 pct af de opererede havde et alkoholforbrug på mindst fem genstande dagligt I 1996 var der således 76 300 indlæggelsesforløb med operation hvor patienten var alkoholstorforbruger Prisen på et almindeligt ambulant besøg var i 1996 1 006 kr hvorved meromkostningerne ved ambulante besøg bliver 77 mio kr De samlede omkostninger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/De-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-alkoholforbrug-dec-1999/Kap4.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive