archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 3 - sum.dk
  postlister Kontakt English Søg Search Emne navigation Brødkrumme Du er her Forside Nyheder Publikationer Bilag 3 Læs højt Del siden Udskriv siden Navigation Nyheder Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Sidst opdateret 09 06 2010 Til

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Analyse-af-kvalitetsoplysninger-i-Danmark-juni-2010/Bilag%203.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietBilag 4 - sum.dk
  med grønt indgår i kortlægningen Databaser markeret med gråt er udelukkende baseret på samkøring med andre centrale registre og derfor ikke relevant for kortlægningen Databaser markeret med gult indgår ikke i kortlægningen 1 De 200 000 dækker over det samlede antal diabetespatienter Heraf er ca 50 000 om året i behandling på et sygehus Der er imidlertid pligt til årligt at gen registrere oplysninger om alle diabetespatienterne i databasen hvorfor

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Analyse-af-kvalitetsoplysninger-i-Danmark-juni-2010/Bilag%204.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietIndholdsfortegnelse - sum.dk
  Nyheder Pressekontakt Om hjemmesiden Privatlivspolitik Abonner på nyheder Lovstof Publikationer Sammenfatning Bedre koordination mellem sundheds og beskæftigelsesområdet Indholdsfortegnelse Hent pdf udgaven her Hvorfor en analyse af koordination mellem sundheds og beskæftigelsesområdet Hvad siger sygedagpengemodtagerne om koordinationen Hvem er aktørerne og hvilke barrierer er der for koordination Sammenfatning Sidst opdateret 06 09 2010 Til top Publikationsmenu Forrige Næste Indholdsfortegnelse af sammenfatningen Hvorfor er koordinationen mellem beskæftigelses og sundhedsindsatsen vigtig Hvad siger

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/Indholdsfortegnelse.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet1.3 Hvorfor er koordinationen mellem beskæftigelses og sundhedsindsatsen vigtig? - sum.dk
  og regionerne Analysen bygger på interview med medarbejdere fra beskæftigelses og sundhedsområdet i de syv kommuner Høje Tåstrup Faxe Esbjerg Tønder Ringkøbing Skjern Århus og Vesthimmerland samt medarbejdere fra regioner og sygehuse COWI har endvidere gennemført en spørgeskemaundersøgelse af 1200 sygedagpengemodtagere i seks kommuner med henblik på at belyse sygedagpengemodtagernes vurdering af koordinationen mellem beskæftigelses og sundhedsområdet Resultater fra interviews og spørgeskemaundersøgelse er drøftet på en workshop for kommunerne og styregruppen for analysen I styregruppen har Indenrigs og Sundhedsministeriet Socialministeriet Finansministeriet Arbejdsmarkeds styrelsen Sundhedsstyrelsen Kommunernes Landsforening og Danske Regioner været repræsenteret Hvordan fungerer et optimalt samarbejde Når koordinationen virker Når de rette oplysninger kommer til de rigtige personer og de rette parter er medspillere interview med medarbejder i jobcenter Det er et samarbejde som er formaliseret så man ved hvem der gør hvad og hvornår i de forskellige forløb Og det skal være tydeligt hvornår man deler viden interview med medarbejder i genoptræningscenter Hvad er effektiv koordination Koordination drejer sig om et systematisk samarbejde mellem en række aktører bygget op om indsatser med klare mål og et konkret indhold så der er fælles forståelse hos alle for vilkårene for samarbejdet og den enkelte aktørs rolle Viden målrettet indsats og god kommunikation er forudsætninger for at koordineringen bliver vellykket Viden målrettet indsats og god kommunikation er forudsætninger for at koordineringen bliver vellykket Hvornår er koordination afgørende Langt de fleste sygedagpengesager har et ukompliceret forløb og forudsætter ingen omfattende koordi nation S ygdomsforløbet er kort og forudsigeligt Sundhedsvæsenets behandlingsindsats er afklaret og den sygemeldte kan hurtigt vende tilbage til arbejde Andre forløb kan være forudsigelige men alligevel med et forholdsvist langvarigt forløb i forhold til tilbagevenden til arbejde eller ophør på arbejdsmarkedet Det kan gælde for flere af de store folkesygdomme som hjertekarsygdomme kræft og ulykkestilfælde Typisk vil behandlingsforløbet i sundhedsvæsenet være

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/1Hvorfor.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og Ældreministeriet1.2 Materiale og metode - sum.dk
  tredjedele lider af en række typiske symptomer på angst depression eller nedsat psykisk helbred Forekomsten af sådanne symptomer er særlig høj blandt sygedagpengemodtagere der har flere sygdomme Cirka halvdelen af sygedagpengemodtagerne har før den aktuelle sygemelding haft en sygeperiode på mere end 2 måneder De er gengangere Sygedagpengemodtagerne har på undersøgelsestidspunktet i snit haft 32 5 kontakter til jobcentret egen læge fysioterapeut psykolog sygehus og andre aktører Sygedagpengemodtagere der lider af flere sygdomme på en gang har haft 38 kontakter hvilket understreger behovet for effektiv koordination Halvdelen 49 af de adspurgte sygedagpengemodtagere vurderer samspillet mellem de parter der har været involveret i deres forløb som meget godt eller godt 27 vurderer det som hverken godt eller dårligt 12 vurderer det som dårligt eller meget dårligt og 13 svarer ved ikke Mest positiv er vurderingen af samarbejdet blandt de sygemeldte med folkesygdomme og blandt de sygemeldte der alene har psykiske problemer Mindst positiv er vurderingen blandt de sygemeldte der både har sygdomme i bevægeapparatet og psykiske problemer En tredjedel af de adspurgte har deltaget i en rundbordssamtale De sygemeldte der har deltaget i en rundbordssamtale vurderer samspillet som mere positivt end de sygemeldte der ikke har deltaget i en sådan samtale I vurderingen af samspillet mellem parterne er der størst tilfredshed med parternes lydhørhed og infor mation Mindst tilfredshed er der med hensyn til om den samlede indsats har forbedret mulighederne for at vende tilbage til arbejdet og om parterne har udvekslet de nødvendige informationer i de sygemeldtes sag 68 procent af sygedagpengemodtagerne mener at der har været én person typisk sagsbehandleren i jobcentret eller egen læge der har taget særligt ansvar for at deres forløb er blevet sammenhængende og godt 13 procent af de sygemeldte mener at nogle af parterne i deres forløb har modarbejdet hinanden Specielt sygemeldte med både

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/2Hvad.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietHvem er aktørerne og hvilke barrierer er der for koordination? - sum.dk
  regionens opgaver Kommunerne Kommunerne har ansvar for borgernære ydelser af central betydning for sygedagpengemodtagere Blandt de væsentligste kan nævnes Jobcentrene skal medvirke til at den sygemeldte fastholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet og så hurtigt som muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet Som led i opfølgningen skal jobcentrene koordinere indsatsen med f eks arbejdspladsen den praktiserende læge eller sygehuset Jobcentrene skal endelig vurdere muligheden for at sygemeldte kan vende tilbage til arbejde De kommunale sundhedsforvaltninger har fokus på forebyggelse sundhedsfremme genoptræning og pleje af kommunens borgere efter udskrivning fra sygehus Det sociale område leverer ydelser inden for blandt andet misbrugsområdet socialpsykiatri og hjælpemidler Regionerne Regionerne har ansvaret for sygdomsbehandling herunder diagnosticering i praksissektoren og på sygehusene Praktiserende læger Den praktiserende læge skal udrede borgerens lidelse iværksætte behandling eller henvise til udredning og behandling andetsteds I forhold til sygedagpengemodtagere skal lægerne vurdere behovet for og længden af en evt sygemelding samt muligheder for tilbagevenden til arbejde En kommunal praksiskonsulent er en af de praktiserende læger der er bindeled mellem kommunen og de praktiserende læger i den pågældende kommune Sygehusene Sygehusene har ansvar for udredning behandling og vurdering af behov for genoptræning Barrierer for koordination COWIs interview med medarbejdere fra de syv kommuner viser at barriererne for effektiv koordination er af organisatorisk økonomisk og vidensmæssig karakter Blandt de organisatoriske barrierer kan nævnes den interne organisering i sektorer i kommunerne med en opdeling i faglige søjler manglende ledelsesmæssig understøttelse af arbejdet på tværs af søjlerne i kommunen og undertiden den geografiske afstand mellem enhederne i kommunen De væsentligste vidensmæssige barrierer er manglende indsigt i øvrige aktørers opgaver kompetencer og udfordringer utilstrækkelig fælles sprog og for lille gensidig forståelse af hinandens rammebetingelser begrænset adgang til et fælles elektronisk system samt begrænset adgang til sundhedsfaglig viden De økonomiske barrierer omfatter først og fremmest mangel på ressourcer i

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/3Hvem.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietEffektiv koordination: hvad skal der til ? - sum.dk
  at der i dag er stort fokus på arbejdsbetinget stress findes der i øjeblikket ikke et offentligt behandlingstilbud Projektet vil undersøge årsagen til den markante stigning i forekomsten af arbejds betinget stress Desuden skal projektet prøve at hjælpe de stressramte samtidig med at man forsøger at finde ud af hvordan man bedst behandler dem Den stressramte vil få redskaber til at håndtere stress og projektet vil få arbejdspladser til at ændre på forhold som belaster medarbejderne I Herning er andelen af stresspatienter steget fra 10 procent i 2002 til 25 procent i 2007 Denne store stigning skal forskningsprojektet forsøge at råde bod på ved at dokumentere hvilke forebyggelsesog behandlingstiltag der virker Bedre koordination mellem sundheds og beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner 11 Undervisnings og afklaringsforløb for mennesker med stress eller depression Fredensborg og Rudersdal kommuner har benyttet sig af Erhvervspsykiatrisk Centers tilbud Centret er en enhed under Psykiatrifonden og henvender sig til mennesker med let til moderat depression der på grund af depression og eller stress har mistet eller er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet eksempelvis sygedagpengemodtagere og ledige Kommunerne står for visitationen af borgerne Kursisterne får viden om og redskaber til at identificere tidlige tegn på depression og lærer hvordan de selv kan være med til at forebygge tilbagefald og indgå på en arbejdsplads Evalueringerne viser at kursisterne oplever en væsentlig reduktion af deres depressive symptomer og at overgangen til det aktive arbejdsliv lettes markant Tilbuddet skal ses som et supplement til en eventuel behandling og kan ikke erstatte samtaleterapi hos psykolog eller psykiater Undervisningen består af en primær psykologisk del med udgangspunkt i kognitiv terapi og en mindre biologisk medicinsk del Fokus er hjælp til selvhjælp og tilbagevenden til eller fastholdelse på arbejdsmarkedet Vidensdeling mellem beskæftigelses og sundhedsområdet er nødvendig for forbedret koordination Medarbejdere på beskæftigelsesområdet og i sundhedsvæsenet har forskellig faglig baggrund og for skellig tilgang til sygedagpengemodtagerne De har også forskellige roller Beskæftigelsesområdet har fokus på den enkeltes arbejdsevne og på hurtig tilbagevenden til arbejdet Sundhedsvæsenet har fokus på diagnostik behandling genoptræning og sundhedsfremme Der er derfor behov for løbende at dele viden mellem de to områder med henblik på at sikre systematisk koordination således at de to indsatser afstemmes i forhold til hinanden Den beskæftigelsesmæssige indsats skal påbegyndes når den sygemeldtes helbred og effekter af behandling genoptræning gør det muligt Og omvendt behøver den beskæftigelsesmæssige indsats ikke nødvendigvis afvente speciallægeerklæringer eller særlige undersøgelser behandling i sundhedsvæsen men den kan køre sideløbende På beskæftigelsessiden er der brug for mere viden om hvilke særligt sårbare grupper er der blandt sygedagpengemodtagere hvordan identificerer man disse grupper hvad er prognosen i forbindelse med de forskellige helbredsproblemer hvilke opfølgende tilbud i sundhedsområdet kan jobcentret henvise til med hvilken effekt hvilke sygedagpengemodtagere vil have glæde af opfølgende tilbud På sundhedssiden er det vigtigt med kendskab til de lovgivningsmæssige rammer for sygedagpengeområdet jobcentrets tilbud til de forskellige grupper af sygedagpengemodtagere helbredsmæssige oplysninger som er særlig relevante for jobcentrene Der arbejdes med vidensdeling i kommunerne på mange forskellige måder

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/4Effektiv.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietSammenfatning - sum.dk
  en tredjedel af sygedagpengemodtagerne mener ikke at der har været en aktør der har haft særlig ansvar for at sikre et sammenhængende forløb Det er specielt sygedagpengemodtagere med mange psykiske problemer og sygedagpengemodtagere med bevægeapparatproblemer der finder at koordinationen af deres sygedagpengeforløb har været dårligt Sygedagpengemodtagere der har deltaget i rundbordssamtale har fået god vejledning i jobcentret eller som har fået tilbudt forskellige sundhedsydelser typisk i form af sundhedsfremmetilbud finder at koordinationen har fungeret godt i deres sager Den interne koordination inden for kommunen kan styrkes på flere måder En vis specialisering af sagsbehandlingen på sagstyper som mulighed til fremme af koordinationen Konkrete sundhedstilbud der skabes i samarbejde mellem sundhedsafdelingen eller andre aktører inden for sundhedsområdet og jobcentret Fysisk samplacering på tværs af faggrupper f eks en sagsbehandler fra jobcentret placeret på kommunens genoptræningscenter Temaorganisering omkring en specifik sygdomsproblematik Gensidig kompetenceudvikling inden for beskæftigelses og sundhedsområdet Koordinationen i forhold til regionen drejer sig især om at udbygge samarbejdet mellem kommunens sundhedsforvaltning og jobcenter og med almen praksis og sygehusene Samarbejdet mellem kommune og region på sundhedsområdet reguleres gennem sundhedsaftalerne og det vil kunne styrke koordinationen væsentligt hvis næste generation af sundhedsaftaler har direkte fokus på sygedagpengeområdet blandt andet i forbindelse

  Original URL path: http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/COWIrapport-maj-2010/5Sammenfat.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive