archive-dk.com » DK » S » SUM.DK

Total: 887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sundheds- og ÆldreministerietSitemap - sum.dk
  målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter Aftale om landsdækkende lægehelikopterordning på plads Aftale om nyt loft på apotekernes indtjening på medicin Aftale om regionernes økonomi for 2010 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2010 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009 2012 Aftale om satspuljen på sundhedområdet for 2005 2008 Aftale om sundhed Aftale på plads om afvikling af ventetidspuklen Aftaletekst vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for perioden 2003 2006 på sundhedsområdet og socialområdet Aktindsigt Aktindsigt i betaling af privathospitaler Aktiv hele livet konference om aktiv aldring Aktivitet og ventetider Aktiviteten er vokset med 35 pct men har vi fået nok sundhed for pengene Aktiviteter i sundhedsvæsenet Aktivitetspuljen Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer er fordelt tips og lottomidlerne 2011 Aktivitetstilbud Akutberedskab Akutlægehelikoptere kommer i luften 1 oktober Akutmodtagelserne løfter kvaliteten i behandlingen Akutområdet Regeringen kan ikke vente helt til nytår med at handle Aldersgrænsen for køb af tobak hæves til 18 år Aldersgrænsen for køb af tobak hæves til 18 år Alkohol Alkoholbehandling Alle børn i bevægelse idéer til initiativer Alle regioner skal have udrednings og diagnosecentre Alle skal have ret til god behandling Almen praksis Ambitionerne i Kræftplan II er indfriet Ambitiøs investering i telemedicin Ambulancetjenesten fra Køge i aktion med ministeren Ambulante patienter er meget tilfredse med sygehusene Ambulante patienter er meget tilfredse med sygehusene Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet Analyse af aktiviteten i sygehusvæsenet 2005 2010 Analyse af de medicinske afdelinger Analyse af den ældre medicinske patient Analyse af indkøb af lægemidler i primærsektoren Analyse af kapaciteten i psykiatrien Analyse af kvalitetsoplysninger i Danmark Analyse af regionernes udnyttelse af kapaciteten på det somatiske sygehusområde Analyse af sygehusmedicin Anbefalinger om sygehusmedicin Andre forhandlere af lægemidler Andre ydelser og tilskud efter sundhedsloven Ansvarlig aftale sikrer flere og hurtigere behandlinger Ansøg om tilskud Antibiotika Antibiotika kun

  Original URL path: http://sum.dk/Sitemap.aspx?show=A (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Sundheds- og ÆldreministerietKalender - aktiviteter på sundhedsområdet under formanskabet - sum.dk
  kalenderen nedenfor kan alle aktiviteter på sundhedsområdet ses Klik på pilen efter måneden i kalenderen nedenfor og se alle planlagte møder vises under kalenderen Klik på mødetitel for evt mere information Alle aktiviteter samlet november 2015 ma ti on to fr lø sø 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Kalender-Nordisk-ministerraad-2015.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietDet Nationale Antibiotikaråd - sum.dk
  blev nedsat i 2010 af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og skal bidrage til at nedbringe antibiotikaresistens og forbrug Det Nationale Antibiotikaråd har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika i Danmark herunder sikre at antibiotika fortsat kan anvendes til at behandle infektioner Rådet skal bidrage til at sikre en samlet koordineret indsats med henblik på at nedbringe antibiotikaresistens og forbrug hos mennesker og dyr Det Nationale Antibiotikaråd består af 26 medlemmer herunder medlemmer fra regionerne samt sundheds og fødevaremyndighederne Medlemmerne udpeges af Sundheds og Ældreministeriet for 2 år ad gangen Formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Rådet varetages af Sundheds og Ældreministeriet Europæisk antibiotikadag afholdes hvert år den 18 november Formålet er at skabe opmærksomhed om vigtigheden af at vi bruger antibiotika korrekt og undgår overforbrug I forbindelse med den europæiske antibiotikadag igangsættes der i regi af Antibiotikarådet en national kampagne om antibiotikaforbrug og resistens Du kan læse mere på hjemmesiden Sidst opdateret 01 07 2015 Til top Kontakt Marie Simone Ottesen Fuldmægtig Tlf 72 26 94 44 E mail msot sum dk GENVEJE Oversigt over de 26 medlemmer af Det Nationale Antibiotikaråd Kommissorium for rådet Referat af møderne Arbejdsplan for Antibiotikarådet i 2015 Arbejdsplan for Antibiotikarådet i 2014 YDERLIGERE

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Det-nationale-antibiotikaraad.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietKommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd, august 2013 - sum.dk
  antibiotika Viden om EU lovgivningen om lægemidler relevante initiativer i EU og den internationale udvikling på området Medlemmer og medlemsperiode Det Nationale Antibiotikaråd består af højst 26 medlemmer inklusiv formand Formandskabet varetages af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Medlemmerne udpeges af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for 2 år ad gangen Rådets sammensætning skal sikre videndeling på området i overensstemmelse med rådets opgaver Det tilstræbes derfor at rådssammensætningen forankrer rådet både nationalt og regionalt Myndigheder Sundheds og Ældreministeriet 1 formand Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri 1 Sundhedsstyrelsen 3 Fødevarestyrelsen 2 Region Hovedstaden 2 faglig administrativ Region Sjælland 2 faglig administrativ Region Syddanmark 2 faglig administrativ Region Nordjylland 2 faglig administrativ Region Midtjylland 2 faglig administrativ Institutter Statens Serum Institut 3 Danmarks Tekniske Universitet 1 Faglige selskaber Dansk Selskab for Almen medicin 1 Den Danske Dyrlægeforening 1 Lægeforeningen 1 Tandlægeforeningen 1 Arbejdsgivere Danske Regioner 1 Medlemmerne skal afgive en habilitetserklæring Planlægningsgruppe Formandskabet bistås af en faglig planlægningsgruppe med deltagelse af Statens Serum Institut Sundhedsstyrelsen Fødevarestyrelsen og evt en regional repræsentant Planlægningsgruppen har sammen med formanden til opgave at formulere forslag til rådets fokusområder udarbejde forslag til arbejdsplaner samt komme med forslag til indstillinger og beslutningsoplæg forud for møderne i rådet Sekretariatsbetjening Sundheds og Ældreministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet og af planlægningsgruppen Tavshedspligt Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger som de får kendskab til som medlemmer af rådet Med mindre andet aftales er skriftligt materiale at betragte som interne arbejdspapirer Dette gælder dog som udgangspunkt ikke dokumenter af færdig karakter udarbejdet af offentlige myndigheder Arbejdsform Sundheds og Ældreministeriet varetager formandskabet Der afholdes mindst to møder om året Herudover kan der indkaldes til møder ved behov eller der kan sagsbehandles på anden vis mail telefon Planlægningsgruppen mødes forud for møderne i rådet og mindst to gange årligt Rådet kan

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Det-nationale-antibiotikaraad/Kommissorium.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietMedlemmer og medlemsperiode - sum.dk
  Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Miljø og Fødevareministeriet 1 Maria Krohn Chefkonsulent Dyresundhed og velfærd Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Fødevarestyrelsen 2 Tim Petersen sektionsleder Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Beskikkelsesperiode August 2015 august 2017 Gitte Bjerager specialkonsulent Foder og fødevaresikkerhed Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Region Hovedstaden 2 faglig administrativ Klinikchef professor dr med MD DMSc Niels Frimodt Møller Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dept of Clinical Microbiology Rigshospitalet Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Overlæge HD Jan Utzon Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Kvalitet Patientsikkerhed Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Region Sjælland 2 faglig administrativ Ledende overlæge Henrik Michael Ulrik Friis Klinisk Mikrobiologisk afdeling Slagelse Sygehus Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Specialeansvarlig overlæge Ulrik William Bak Dragsted Medicinsk afdeling Roskilde Sygehus Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Region Syddanmark 2 faglig administrativ Professor overlæge Isik Johansen Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Professor overlæge Hans Jørn Kolmos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Region Nordjylland 2 faglig administrativ Professor overlæge Henrik Nielsen Infektionsmedicinsk område Aalborg Universitetshospital Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Klinisk Professor overlæge Henrik Carl Schønheyder Aalborg Universitetshospital Beskikkelsesperiode Marts 2015 marts 2017 Region Midtjylland 2 faglig administrativ Overlæge Lars Erik Lemming Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Cheflæge Hans Peder Graversen Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Statens Serum Institut 3 Overlæge Robert L Skov Områdechef Bakteriologisk overvågning og Infektionshygiejne Mikrobiologi og Infektionskontrol Sektor for Diagnostik Infektionskontrol Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Overlæge dr med Kåre Mølbak Afdelingschef Afdeling for Infektionsepidemiologi Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Beskikkelsesperiode 1 september 2015 30 august 2017 Afdelingslæge Ute Wolff Sönksen Mikrobiologisk Overvågning

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Det-nationale-antibiotikaraad/Medlemmer-og-periode.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietReferater af rådsmøderne - sum.dk
  er flyttet til Uddannelse og Forskningsministeriet Læs dagsorden og referater af rådsmøderne Møde i Antibiotikarådet den 21 april 2015 Dagsorden 1 Velkommen 2 Afrapportering Den humane implementeringsarbejdsgruppe 3 Orientering Udkast til ny antibiotikastrategi 4 Videndeling og drøftelse Initiativer om antibiotikaresistens i regionerne ca 5 10 min pr region 5 Orientering fra formanden 6 Orientering fra medlemmerne Læs referat af mødet den 21 april 2015 pdf Graf over forbruget af kritisk vigtige antibiotika på OUH pdf Notat Oversigt over regionale initiativer præsenteret på mødet pdf Oplæg fra Region Nordjylland pdf Oplæg fra Region Midtjylland pdf Oplæg fra Region Sjælland pdf Oplæg fra Region Hovedstaden pdf Møde i Antibiotikarådet den 2 oktober 2014 Dagsorden 1 Velkommen 2 Drøftelse af forslag fra human implementeringsarbejdsgruppe 3 Drøftelse af forslag fra veterinær implementeringsarbejdsgruppe 4 Oplæg og drøftelse af nye DANMAP tal 5 Meddelelser fra formanden 6 Meddelelser fra medlemmerne Læs referat af mødet den 2 oktober 2014 pdf Møde i Antibiotikarådet den 28 februar 2014 Dagsorden 1 Velkomst 2 Evaluering af initiativer i Rådets arbejdsplan efterår 2013 3 Præsentation og drøftelse af udkast til kriterier for udmøntning af midler fra puljen til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner 4 Det Etiske Råds udtalelse om antibiotika 5 Oplæg

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Det-nationale-antibiotikaraad/Referater.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietOffentlig rejsesygesikring - sum.dk
  dækket på lige fod med borgerne i det land du rejser i Du kan ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejsesygesikring I stedet skal du have et blå EU sygesikringskort for at få dækket udgifter til medicinsk nødvendig behandling under midlertidigt ophold i et andet EU EØS land og Schweiz Der er dog forskel på hvad det gule sundhedskort og det blå EU sygesikringskort dækker På hjemmesiden www huskdetblå dk kan du læse meget mere om de regler der gælder nu og du kan se hvordan du er dækket med det blå kort i det enkelte rejseland Det blå kort kan nemt og gratis bestilles på www borger dk Patientombuddet På www patientombuddet dk kan du finde EU regler om sygehjælp EU kommissionen Du kan også besøge EU kommissionens hjemmeside Her finder du vejledninger på alle EU sprog om brug af det blå EU sygesikringskort i samtlige EU EØS lande og Schweiz Ændringer i myndighedsansvar pr 1 maj 2015 Pr 1 maj 2015 er myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager blevet flyttet fra kommunerne til Udbetaling Danmark Det betyder at du ikke længere skal kontakte dit lokale borgerservicecenter hvis du har spørgsmål til det blå EU sygesikringskort Det betyder også at

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Offentlig%20rejsesygesikring.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Sundheds- og ÆldreministerietRadioaktivt affald fra Risø - Området er flyttet til Uddannelse- og Forskningsministeriet - sum.dk
  af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som formand og med deltagelse af relevante ministerier for at drive arbejdet med løsning på den fremtidige affaldsopbevaring frem Efter aftalen fra november 2012 igangsatte gruppen følgende arbejder Et beslutningsgrundlag med henblik på vurdering af muligheden for etablering af et mellemlager i op til 100 år En miljøvurdering af slutdepotsporet ved placering i 6 forskellige udpegede områder samt Vurdering af muligheden for eksport af alt affaldet I marts 2015 forelå der en status for de tre arbejder På denne baggrund besluttede de politiske partier at man skal gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere et mellemlager og samtidig fortsætte bestræbelserne på at finde deponering i udlandet af det særlige affald Mellemlagerløsning Som opfølgning på aftalen fra november 2012 om at vurdere muligheden for en mellemlagerløsning blev der udarbejdet et Tentativt indhold i Beslutningsgrundlag for etablering af et mellemlager for radioaktivt affald fra Risø long term Storage Denne plan skal betragtes som en arbejdsplan over hvilke emner der skal overvejes medtaget i det endelige beslutningsgrundlag Der er altså ikke tale om en endelig indholdsfortegnelse I februar 2015 forelå Beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav og mellemaktivt affald Rapporten er udarbejdet af GEUS og DD for den Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slutdepotløsning Arbejdet med afklaring af muligheder for slutdeponering påbegyndtes efter vedtagelsen af B 48 i 2002 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende etablering af dansk slutdepot for lav og mellemaktivt affald juni 2004 Publikation fra juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark juni 2005 I november 2008 afgav arbejdsgruppen beslutningsgrundlag for etablering af et slutdepot for lav og mellemaktivt affald R4 fra 15 januar 2009 Læs R 4 her I maj 2011 offentliggjordes forstudier vedrørende slutdepot

  Original URL path: http://sum.dk/Temaer/Radioaktivt-affald-fra-Risoe.aspx (2015-11-26)
  Open archived version from archive