archive-dk.com » DK » T » TFOINFO.DK

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • TFO - Thisted Frie Oplysningsforbund
  ikke andre forudsætninger for deltagelse end trangen til at opleve og vide mere Vi glæder os til at mødes med dig Rigtig hjerteligt velkommen til sæson 2015 2016 Programmet kan hentes som pdf fra den 3 august her på hjemmesiden Alle medlemmer får programmet tilsendt i papirform Inger Johanne Jensen Formand Program og aktiviteter Programmet September 2015 april 2016 er klar Du kan hente programmet ned til din computer i pdf format ved at klikke på forsidebilledet til venstre Filen fylder 11 mb Du kan se tidligere programmer under menuen Program Program arkiv TFO sponsoreres af Thy Mors VUC og HF og Thisted Gymnasium og HF kursus samt Brugsen Indblik ud i verden TFO arrangerer hver sæson en foredragsrække med forskelligt indhold Temaerne kan handle om kultur samfundsforhold eller personligheder Vi sørger for lidt forplejning og den gode stemning Læs mere i programmet I dybden med historien TFO tilbyder spændende kurser og studiekredse indenfor emner såsom store danske forfattere og historiske begivenheder Vi mødes typisk to til fire gange i løbet af sæsonen Læs mere i programmet Oplev med sanserne TFO arrangerer en række spændende ture ud i landet hvor vi besøger interessante steder og mærker historiens vingesus alt sammen

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • TFO - Thisted Frie Oplysningsforbund
  Medlemsfordele Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet Medlemsskab Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen Se vores aktiviteter under menupunktet Program Tilmelding

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/program (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Program arkiv
  TFO Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamling Foto Arkiv Kontakt Log ind Program arkiv Klik på teksten under programforsiden for at hente et tidligere program fra TFO som pdf fil sæson 2014 15 sæson 2013 14 sæson 2012 13 sæson 2011 12 sæson

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/program/program-arkiv (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tilmelding
  Tilmelding kan også ske pr sms 40454312 eller pr telefon 40454312 HUSK AT OPLYSE holdnr navn adresse e mail adresse tlf nr Du kan også indsende formularen til højre og vi retter henvendelse til dig snarest muligt Betaling af deltagerbetaling medlemskontingent kan ske ved overførsel til Sparekassen Thy konto nr 9090 0585657468 eller ved fremmøde Bliv medlem af TFO Ved medlemskab kan der ved alle arrangementer opnås rabat Læs mere

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/tilmelding (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Medlemsskab
  et væsentligt aspekt er myndiggørelse af den enkelte deltager For 125 kr om året kan man blive medlem af TFO Betaling af medlemskontingent kan ske ved overførsel til Sparekassen Thy konto nr 9090 0585657468 eller ved fremmøde For kontingentet støtter man TFO s arbejde og man får rabat på alle arrangementer Endelig kan man deltage i foreningens generalforsamling Man kan melde sig ind i TFO ved henvendelse til skoleleder eller

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/medlemsskab (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Om TFO
  bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 9770 6486 2290 8142 2 Ellen Eva Nordkvist Bestyrelsesmedlem Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 9792 4165 3 Søren Telling Bestyrelsesmedlem Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 9799 3007 6178 7742 4 Jens Bjerregaard Lauritsen Bestyrelsesmedlem Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 9794 6633 4277 3256 5 Lars Krogh Suppleant Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 97926670 40421207 6 Robert Mogensen Suppleant Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 9791 1424 2966 1951 7 Søren Odgaard Skoleleder Denne e mail adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den 40454312 Om TFO Thisted Frie Oplysningsforbund TFO er en lokalafdeling af det landsdækkende folkeoplysningsforbund FORA netværk for oplysning en sammenslutning af Frit Oplysningsforbund og Dansk Husflid TFO s formål er at udbrede folkeoplysning inden for almene kulturelle økonomiske politiske

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/om-tfo (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter
  Den ordinære general forsamling afholdes normalt i perioden 15 februar til 15 marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden inde holdende mindst følgende punkter 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 5 Valg af delegerende til landsmødet 6 Valg af revisor og revisorsuppleant 7 Fastsættelse af kontingent 8 Eventuelt 8 stk 1 Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger og er ansvarlig overfor kommunen for anvendelsen af det modtagne tilskud Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen Der er henholdsvis 2 eller 3 medlemmer på valg På generalforsamlingen vælges endvidere en suppleant Hvis det er muligt søges valgt 2 bestyrelses medlemmer der repræsenterer henholdsvis foreningens lærere foredragsholdere og deltagerne i foreningens aktiviteter Der er mulighed for at deltagere i foreningens aktiviteter der ikke er medlemmer af foreningen for 1 år ad gangen kan vælge et medlem til bestyrelsen der i så fald består af 6 medlemmer Bestyrelsen vælger for 1 år ad gangen formand og næstformand Formanden ved forfald næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder 3 medlemmer af bestyrelsen kan forlange afholdt bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer deltager i mødet Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Foreningens skoleleder kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret 8 stk 2 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser 9 Bestyrelsen ansætter en leder af den folkeoplysende voksenundervisning mm 10 Regnskabsåret følger kalenderåret Regnskabet revideres af 2 generalforsamlings valgte revisorer Revideret regnskab udsendes sammen med dagsorden til den ordinære generalforsamling 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske når et flertal af bestyrelsen mindst ¼ af foreningens medlemmer eller et af de

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/om-tfo/vedtaegter (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Generalforsamling
  Ad pkt 2 Bestyrelsens beretning Inger Johanne aflagde beretning om bestyrelsens arbejde i 2012 Der havde været et højt aktivitetsniveau med ca 20 foredrag kurser 133 lektioner og 5 andre aktiviteter kulturture og oplæsningsaften Der var i alt godt 1200 deltagere Der var aflysning af 6 arrangementer pga for få tilmeldte Der var således i 2012 lidt færre aktiviteter og flere aflysninger end i de foregående år Tak til samarbejdspartnere og lokaleudbydere Kort drøftelse Beretning godkendt uden afstemning Ad pkt 3 Fremlæggelse af revideret regnskab Anders fremlagde regnskab for 20 12 Der var et overskud på 4 388 kr og en formue på 53 624 kr Regnskab revideret af Ole Andersen og Anni Thordal Kort drøftelse Regnskab enstemmigt godkendt Ad pkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Efter skriftlig afstemning blev Ellen Eva Nordkvist og Johannes Iversen genvalgt Nyvalgt blev Søren Telling i stedet for Else Hjaltelin der ikke ønskede genvalg Jens Lauritsen blev genvalgt som 1 suppleant og Jytte Schouw blev nyvalgt som 2 suppleant Ad pkt 5 Valg af revisorer og revisorsuppleant Anni Thordal og Ole Andersen genvalgt som suppleanter og Jane Sørensen valgt som revisorsuppleant i stedet for Sonja Bro der ikke ønskede genvalg Ad pkt 6 Valg af delegerede til Landsmøde Bestyrelsen bemyndiges til i givet fald at udpege delegerede til Landsmøde i Svendborg i begyndelsen af maj 2013 Ad pkt 7 Indkomne forslag Der var ingen forslag Ad pkt 8 Fastsættelse af kontingent for 2014 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent dvs 100 kr pr medlem Efter en længere diskussion vedtog generalforsamlingen at forhøje kontingentet med 25 kr dvs at kontingentet fra 2014 udgør 125 kr pr medlem Der er pt ca 250 medlemmer Ad pkt 9 Drøftelse af TFO s fremtid og drøftelse af fremtidige arrangementer Der var en drøftelse af TFO s fremtid evt som en fri aftenskole dvs uden kommunalt tilskud Endvidere snak om evt fremtidige arrangementer Dog nok færre arrangementer end tidligere da de mange arrangementer måske er en del af forklaringen på de mange aflysninger i 2012 Ad pkt 10 Eventuelt Ole Skovgaard omtalte Kulturel Samvirke som TFO er medlem af Ny hjemmeside med nye oplysninger om de enkelte medlemmer pt over 50 foreninger institutioner i Thisted kommune TFO har fået nye oplysninger ind på Kulturel Samråds hjemmeside Kulturmesse den 3 11 2013 som TFO forventer at deltage i Hjemmeside www thy kultur dk TFO s arrangementer er med på www thy 360 dk I øvrigt intet særligt at bemærke Johannes Iversen Anders Damm Referent Ordstyrer 2012 Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 29 marts 2012 kl 19 30 i Plantagehuset Plantagevej 18 Thisted Dagsorden jfr vedtægt Valg af ordstyrer og referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab vedlagt regnskab for 2011 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg til bestyrelsen er Inger Johanne Jensen og Robert Mogensen modtager genvalg Valg af suppleant Jens Lauritsen modtager genvalg 5 Valg af revisorer og revisorsuppleant På valg er Annie Thordal og Ole Andersen modtager genvalg Valg af revisorsuppleant 6 Valg af

  Original URL path: http://www.tfoinfo.dk/index.php/om-tfo/generalforsamling (2016-04-26)
  Open archived version from archive •