archive-dk.com » DK » T » THORVALDSENSMUSEUM.DK

Total: 1024

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Museets vedtægter - Thorvaldsens Museum
  der vælges på følgende måde Akademiet for de skønne Kunster vælger ved Akademiraadet 3 medlemmer hvoraf 2 skal være medlemmer af Akademiet Københavns Borgerrepræsentation vælger 2 medlemmer blandt forsamlingens medlemmer Højesteret vælger blandt dommerne ved en af de kollegiale domstole i København 1 medlem Bestyrelsen der er ulønnet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter i øvrigt sin forretningsorden Bestyrelsens medlemmer der vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer vælges for 4 år Valgperioden følger den kommunale valgperiode Medlemmet der vælges af Højesteret samt medlemmerne der vælges af Akademiet for de skønne Kunster vælges for 8 år Genvalg kan finde sted Ophører et medlem af bestyrelsen med det hverv som lå til grund for udpegningen ophører samtidig medlemskabet af bestyrelsen I så fald samt ved vakance i øvrigt foretages nyvalg efter ovenstående regler for den resterende valgperiode Ifølge museets fundats henlægges under bestyrelsens myndighedsområde alle sager vedrørende museet dets bygning og samlinger samt dets kapitaler indtægter og drift Bestyrelsens kompetence som kommunal myndighed er fastlagt i henhold til 1 a i vedtægt af 23 april 1970 med senere ændringer for Københavns Kommunes tjenestemænd Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Der afholdes sædvanligvis 3 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt 5 Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling Lederen skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag der er museumsrelevant og relevant for museets arbejdsområde Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed Museets leder fungerer som bestyrelsens sekretær Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter 6 Museets leder skal årligt udarbejde en arbejdsplan Arbejdsplanen skal godkendes af bestyrelsen Museets leder

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/organisation/museets-vedtaegter (2015-09-25)
  Open archived version from archive


 • Forretningsorden for bestyrelsen - Thorvaldsens Museum
  Direktøren for museet er sekretær for bestyrelsen Direktøren forbereder bestyrelsesmøderne og sørger for at der udarbejdes referat Referatet kan udformes som beslutningsreferat medmindre andet vedtages Et medlem af bestyrelsen har ret til at få sit afvigende synspunkt tilført referatet Stk 3 Snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde udsender direktøren på formandens vegne udkast til referat til medlemmerne Forslag til ændring af referat skal sendes til direktøren senest 1 uge efter modtagelsen Fremkommer ingen rettidige ændringsforslag anses referatet for godkendt Stk 4 Formanden kan beslutte at et spørgsmål kan behandles ved skriftlig procedure mellem medlemmerne Et medlem kan dog forlange at spørgsmålet behandles på et møde 5 Ifølge museets fundats 4 henlægges under bestyrelsens myndighedsområde alle sager vedrørende museet dets bygning og samlinger samt dets kapitaler indtægter og drift I den daglige drift er aftalt følgende fordeling af ansvarsområder mellem bestyrelsen og enheden Historie Kunst Kultur og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Under Thorvaldsens Museums bestyrelses ansvarsområde ligger Alle forhold der har med museets samlinger at gøre Museets særudstillinger Fondsansøgninger Ansættelse og afsked af museets direktør Der afsættes i enheden Historie Kunst en særskilt budgetramme til varetagelse af bestyrelsens ansvarsområde Det forudsættes at alle aktiviteter og tiltag koordineres mellem museet og enheden Historie Kunst hvor det er relevant Under enheden Historie Kunst ansvarsområde ligger Overordnede strategier og koordinering Undervisning og læring herunder samarbejde med Skoletjenesten tværgående aktiviteter og koordinering af dette område PR og marketing Samarbejde med museerne samlet i puljen Cultural District of Copenhagen Administration af økonomi og personaleforhold Bygningsdrift el vand varme brandsikring rengøring Bygningsvedligeholdelse og bygningsprojekter Butiksdrift den administrative del af driften Drift af eksterne magasiner Forsikringer Evt arbejdsområder der ikke er medtaget i ovenstående oversigt vil som udgangspunkt ligge i enheden Historie Kunst En endelig placering vil bero på en drøftelse mellem bestyrelse og enhed Stk 2 Bestyrelsen ansætter en

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/organisation/forretningsorden-for-bestyrelsen (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Historie & kunst - Thorvaldsens Museum
  thorvaldsensmuseum dk Instagram Facebook Trip Advisor Søg Menu Kontakt Medarbejdere Organisation Presse Fotobrug Historie Kunst Historie Kunst har det overordnede ansvar for Københavns Museum Københavns Stadsarkiv Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal Historie Kunst er en del af Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og blev etableret i februar 2015 Læs mere her historieogkunst kk dk Til top Åbningstider Tirsdag søndag kl 10 17 Mandag lukket Privatlivspolitik Entré Voksne 40 kr

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/organisation/historie-og-kunst (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Thorvaldsen & Kongehuset - Thorvaldsens Museum
  kan ses i en flot samlet opstilling på udstillingen Kongerne spillede en aktiv rolle for Thorvaldsens Museums tidligste historie og det var kongelige fregatter der hentede Thorvaldsens værker hjem fra Rom til museet Frederik 6 skænkede den grund som Thorvaldsens Museum blev anlagt på Og sikke en kongelig cadeau at grunden lå midt på Slotsholmen så tæt på Christiansborg Slot i Kongens København Ikke alle var dog lige tilfredse med beliggenheden klos op ad det kongelige slot for Thorvaldsens Museum skulle også være et stærkt symbol på de nye demokratiske strømninger i landet Vore dages Kongehus har bidraget med lån til udstillingen heriblandt et temmelig ukendt portræt af Thorvaldsen malet af Samuel Morse morsealfabetets opfinder Morse var oprindelig maler og har portrætteret Thorvaldsen i Rom i 1831 Thorvaldsen Danmark Det er især den Københavnske del af Thorvaldsens ellers store europæiske oeuvre som udstillingen tematiserer gennem de mange værker på Christiansborg Slot Men udstillingen handler ikke blot om hovedstaden Den handler om Thorvaldsen og Danmark om de danske værker der også findes andre steder end på Thorvaldsens Museum Christian 4 monumentet i Roskilde Domkirke Frederik 6 monumentet på Skanderborg Slotsbanke og Kongelunden i Thisted Herregården Nysø Thorvaldsens atelier Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 arrangerede Christian 8 at Familien Stampe på herregården Nysø ved Præstø tog Thorvaldsen under sine vinger Det blomstrende kulturliv på Nysø kom til at spille en vigtig rolle i de sidste 6 år af hans liv både kulturelt socialt og ikke mindst kunstnerisk da Thorvaldsen her skabte nogle af sine sidste værker På udstillingen er et af udstillingsrummene bygget op som atelieret på Nysø for at visualisere den helt særlige stemning der var på Nysø På Nysø er der siden 1926 indrettet et lille museum for Thorvaldsen Thorvaldsen Samlingen på Nysø der rummer værker fra hans

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/presse/thorvaldsen-og-kongehuset (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Etniske minoritetskvinder designer puder til Thorvaldsens Museum - Thorvaldsens Museum
  og en hank så børnene kan tage puderne med sig rundt på turen For Asiye som har specialiseret sig inden for broderi er ITMV et forløb hvor hun har mulighed for at få viden på flere områder bl a inden for dansk og kunsthistorie Turen til Thorvaldsens Museum var god Det er en stor og flot bygning med mange mennesker Arbejdet med puderne var hyggeligt og de er blevet rigtig flotte Jeg er glad for at komme hos ITMV pga venner og sammenhold Jeg kan godt lide at lave forskelligt håndværk men mest broderi For leder af Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum Julie Lejsgaard Christensen giver det god mening at inddrage ITMV i produktionen af puderne Der er rigtigt mange forskellige måder at gå på museum på og lige så mange forskellige indgange og måder at åbne op for museets kunstværker og indholdsstof I samarbejdet med ITMV har det været broderiet der har været med til at åbne museet op for deltagerne På Thorvaldsens Museum har vi udstillet et smukt broderet møblement som blev foræret til Bertel Thorvaldsen i 1838 af Københavns borgere Broderierne på møblementet er skabt af københavnske kvinder og det var nærliggende at fortsætte denne tankegang da vi skulle have siddepuder til børnehavebørnene For os på museet har det været spændende at følge pudernes tilblivelse og at se Thorvaldsens velkendte univers blive genfortolket i ITMV deltagernes design og broderier For projektleder og designer hos ITMV Drude Katrine Plannthin handler det om andet end design Bæredygtighed miljø og lokal produktion er også vigtige elementer Hele idéen med dette fantastiske samarbejde er ikke kun at børnene skal have nogle fine puder at sidde på men også at støtte op om elementer der rækker ud i et langt større perspektiv som bæredygtighed og genbrug der er inkorporeret i designet Puderne er

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/presse/etniske-minoritetskvinder-designer-puder (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Efterårsferie - Thorvaldsens Museum
  ler gips og tegneværksted i museets forhal Ler gips og tegneværksted i museets forhal for børn og barnlige sjæle ingen tilmelding Ler gips og tegneteknikker var vigtige redskaber i Thorvaldsens arbejdsproces og nu kan du gøre ham kunsten efter i et af vores kreative værksteder I museets forhal er der et stort lerværksted hvor du kan modellere løs hele dagen Du kan også få en afstøbning af din egen hånd i vores gipsværksted eller tegne løs i vores tegneværksted hvor vi desuden har en særlig pilfingerplads så du kan røre ved de skrøbelige materialer i gips og marmor Hvornår Alle værkstederne er åbne fra mandag d 13 10 til fredag d 17 10 kl 10 16 Pris GRATIS for børn Voksne betaler almindelig museumsentré på 40 kr Bare mød op tilmelding er ikke nødvendig Feriefortællinger Den antikke verden var fuld af fantastiske fortællinger om guder og heltes farefulde eventyr på det høje bjerg Olympen og på jorden Kom og hør én af de klassiske myter museet gemmer på når vores fortæller giver guder og helte nyt liv Hvornår Mandag d 13 10 til fredag d 17 10 kl 11 12 For hvem For børn i alderen 7 12 år og deres voksne Pris GRATIS for børn Voksne betaler almindelig museumsentré på 40 kr Tilmelding Bindende tilmelding på mail thm thorvaldsensmuseum dk Husk at skrive følgende oplysninger i jeres mail til os Navn adresse telefonnummer e mail og dato Gå på opdagelse i museet I museets butik kan man købe en oplevelsespakke til Antiksamlingen til 49 kr tegneark om skulptur eller om de geometriske mønstre i gulvene til 5 kr og vores Toppen af Kroppen take away poser til 20 kr med sjove materialer så I hjemme kan komme i gang med at lave jeres egne skulpturhoveder Kontakt For yderligere information

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/presse/efteraarsferie-2014 (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Kulturnat 2014 - Thorvaldsens Museum
  år har vi bedt én af Danmarks mest berømte komponister Pelle Gudmundsen Holmgreen f 1932 om at udvælge egne værker der vil blive spillet under hele Kulturnatten Men vi har derudover skabt et samarbejde mellem den ældre komponist og den helt unge lyddesigner Rasmus Kreiner så de to lydskabere udfordrer hinanden og i fællesskab skaber et samlet lydbillede der ikke vil ligne noget man har hørt før Udover musikken og lydene i rummene vil også museets forplads blive fyldt med toner og lys Pelle Gudmundsen Holmgreens musik til forestillingen Blæs på Odysseus der blev komponeret netop til pladsen foran museet i 1998 vil blæse ud over pladsen Kun adgang med Kulturpas Kulturpasset koster 90 kr og det kan købes på bl a Thorvaldsens Museum i 7 Eleven i hele Hovedstadsområdet samt på biblioteker og kulturinstitutioner i København og på Frederiksberg Salget starter 29 september 2014 Børnepas er gratis og kun for sjov til alle børn under 12 år så de også får et pas Børnepasset er ikke nødvendigt for at deltage i Kulturnattens arrangementer og det kan ikke bruges som billet i bus tog og Metro Konkakt For yderligere information om museets kulturnat kontakt museumsdirektør Stig Miss på tlf 33

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/presse/kulturnat-2014 (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • På Græsk - Thorvaldsens Museum
  og det blev for alvor slået fast i 1920erne hvor kunstnere som Astrid Noack Adam Fischer og Henrik Starcke gik i dialog med det arkaiske Siden kom Axel Salto og Svend Wiig Hansen til Flere af de billedhuggere som er repræsenteret på udstillingen er i dag ikke så kendte Det gælder f eks Adam Fischer og Henrik Starcke men deres værker fortjener fornyet opmærksomhed både fra et kunstnerisk og kunsthistorisk perspektiv Andre som Astrid Noack har udført nogle af de mest ikoniske værker i dansk kunst Spændvidden i det kunstneriske udtryk fra Niels Skovgaard til Svend Wiig Hansen er stor men det er helt tydeligt at inspirationen fra den antikke arkaiske kunst binder dem sammen Udstillingen er bygget dialogisk op således at de moderne værker vises sammen med de antikke værker der er udlånt fra Den Kongelige Afstøbningssamling Herved opstår der indlysende men også overraskende sammenhænge og betydninger som ikke i sin helhed har været præsenteret før på en udstilling Antikkens fortsatte indflydelse Bertel Thorvaldsen blev én af de vigtigste kunstnere i nyklassicismen der gjorde det antikke formsprog og den antikke kultur nærværende og slagkraftig i samtiden Derfor er det også en væsentlig opgave for Thorvaldsens Museum hele tiden at undersøge og formidle hvordan antikkens kunst og kultur har påvirket senere kunst I 2002 viste museet udstillingen Afmagt Dansk billedhuggerkunst 1850 1900 der præsenterede et omfattende udsnit af billedhuggerarbejder i et halvt århundrede efter Thorvaldsens død i 1844 I den periode var erindringen om Thorvaldsens person og respekten for hans enorme indsats som billedhugger stadig stor To generationer af billedhuggere i anden halvdel af 1800 tallet stod faktisk i en stadig kamp for at slippe fri af Thorvaldsens skygge og samtidig finde deres egne og tidsnære udsagn i kunsten Det var ikke nemt for billedhuggerne i den periode deraf titlen

  Original URL path: http://www.thorvaldsensmuseum.dk/kontakt/presse/paa-graesk (2015-09-25)
  Open archived version from archive