archive-dk.com » DK » U » UNIPRESS.DK

Total: 1560

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Magtudredningen, bogserien | Aarhus Universitetsforlag
  Magten på Borgen bog e bog En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer Af Jørgen Goul Andersen og Chr A Larsen Her analyseres de større reformer af pensions skatte og arbejdsmarkedspolitikken i Danmark i 1980 erne og 1990 erne for at afdække hvem og hvad der påvirkede beslutnings processerne og hvordan beslutningsprocesserne foregik Se mere Hvem skriver lovene bog e bog Interesseorganisationer og politiske beslutninger Af Peter Munk Christiansen Asbjørn Sonne Nørgaard og Niels Chr Sidenius Folketinget vedtager lovene men det skriver dem ikke Lovene forfattes overvejende af ministeriernes embedsmænd ofte i et tæt samspil med centrale interesseorganisationer der forfølger deres egne interesser i forberedelsen af lovgivningen Bogen undersøger interesseorganisationernes rolle i forbindelse med tilblivelsen Se mere De danske folketingsmedlemmer bog e bog En parlamentarisk elite og dens rekruttering cirkulation og transformation 1849 2001 Af Ulrik Kjær og Mogens N Pedersen Folketingets medlemmer udgør en parlamentarisk elite og det er denne politiske elite der stilles skarpt på i bogen Der tegnes et billede af folketingspolitikeres geografiske tilhørsforhold uddannelse erhvervsmæssige baggrund køn alder og parlamentariske erfaring Folketingsmedlemmerne sammenlignes i den forbindelse med Se mere Politisk offentlighed og demokrati i Danmark bog e bog Af Jørn Loftager Hvis det centrale ideal i demokratiet er at de politiske beslutninger hviler på en fri offentlig debat med lige adgang for alle borgere hvordan står det da til med det danske demokrati Bogen søger at besvare dette Se mere De folkevalgte bog e bog en analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd Af Torben K Jensen Den sociale sammensætning af Folketinget er meget anderledes end befolkningens Der er i Folketinget forholdsvis mange mænd mange midaldrende mange lærere mange akademikere især fra samfundsvidenskaberne mange med joberfaringer fra ledelse og administration og mange med politisk erfaring fra kommunalpolitik Se mere Man har et standpunkt bog e bog om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger Af Lise Togeby Da Danmark i 2000 stemte nej til ØMU en handlede en stor del af den forudgående debat om selve debatten og om partiernes forskellige strategier med henblik på at påvirke befolkningens holdninger Befolkningens holdninger og påvirkningen heraf blev i sig selv Se mere Et ganske levende demokrati bog e bog Af Jørgen Goul Andersen Er Danmark stadig et levende demokrati Hvordan står det til med det politiske engagement Hvor meget og hvordan deltager danskerne i politik Er de sociale skel blevet større Og hvordan står det til med den sociale og politiske tillid og Se mere Sådan taler medier og borgere om politik bog e bog En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund Af Louise Philips og Kim Schrøder I den offentlige debat i Danmark om mediernes rolle i den demokratiske proces har der i årtier været enighed om at medierne i stigende omfang underminerer borgernes muligheder for at fungere demokratisk hensigtsmæssigt Det gælder ikke mindst vurderingen af det Se mere Den vordende demokrat bog e bog En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested Af Bo Jacobsen Flemming Troels Jensen Mikkel Bo Madsen Marius Sylvestersen og Claude

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/magtudredningen,-bogserien/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive


 • Magtudredningen, skriftserien | Aarhus Universitetsforlag
  1979 og 2001 Det politiske klima efter afslutningen af den kolde krig Se mere Den europæiske forbindelse bog e bog Af Jørgen Grønnegaard Christensen og Jens Blom Hansen Danmark deltager på fjerde årti i EU samarbejdet Det er omfattende og dynamisk men hvad betyder det i praksis Den europæiske forbindelse belyser EU medlemskabets betydning for Danmark ud fra to synsvinkler For det første har bogen en Se mere Evaluering og magt bog e bog Af Peter Dahler Larsen Evalueringer spiller en stigende rolle i den offentlige sektor og den offentlige debat De er tiltænkt vigtige demokratiske funktioner både som kontrol og udviklingsredskaber Men hvordan forløber evalueringer i praksis Afvikles de som planlagt Hvem blander sig Hvordan afgøres det Se mere Køn magt og beslutninger bog e bog Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901 2002 Af Anette Borchorst I 1901 vedtog Rigsdagen fire ugers obligatorisk barselshvile for fabrikskvinder Gennem de følgende 100 år blev orloven forlænget og kom til at gælde næsten alle kvinder på arbejdsmarkedet Den økonomiske kompensation er også forbedret væsentligt I 1983 fik fædre også Se mere Medborgerskabets udfordringer bog e bog etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse Af Birte Siim Etniske minoritetskvinders stemmer har hidtil stort set været fraværende i den offentlige debat Hvilke værdier og visioner har politisk aktive kvinder om ligestilling i det private og offentlige liv Hvilke idéer og forestillinger har de om lighed og anerkendelse Hvilke Se mere Demokratiske udfordringer bog e bog Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Af Jørgen Goul Andersen Peter Munk Christiansen Torben Beck Jørgensen Lise Togeby og Signild Vallgårda Folketinget besluttede i 1997 at gennemføre En analyse af demokrati og magt i Danmark eller i daglig tale Magtudredningen Til at forestå projektet blev der nedsat en uafhængig forskningsledelse Denne bog er en kort udgave af forskningsledelsens sammenfattende konklusioner Se mere Power and Democracy in Denmark bog e bog Conclusions Af Jørgen Goul Andersen Peter Munk Christiansen Torben Beck Jørgensen Lise Togeby og Signild Vallgårda In 1997 the Danish Parliament decided to launch a power study officially An Analysis of Democracy and Power in Denmark A steering committee consisting of five independent researchers was assigned responsibility for the project The Steering Se mere De som meget har bog e bog Store danske virksomheder som politiske aktører Af Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard Til trods for den udbredte forestilling om at store virksomheder er magtfulde politiske aktører er der forbavsende lidt systematisk viden herom Baseret på en spørgeskemaundersøgelse til de 500 største danske virksomheder belyser denne bog nogle aspekter ved de store virksomheder Se mere Til glæde for hvem bog e bog om intern regulering i staten Af Camilla Palmhøj Nielsen Intern regulering i staten er en væsentlig del af et demokrati da den er garant for en løbende kontrol med de statslige organisationer som har fået magt og ressourcer betroet Den interne regulering skal sikre ansvarlighed og udvikling i de Se mere Domstolene bog e bog den tredje statsmagt Af Jens Peter Christensen Domstolenes rolle som den tredje statsmagt der skal

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/magtudredningen,-skriftserien/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • MatchPoints | Aarhus Universitetsforlag
  Skrifter om Dansk Byhistorie Skrifter udgivet af Grundtvig Selskabet Slagmarks Skyttegravsserie Socialanalytik Sociologiske studier Sortehavsstudier Specialpædagogiske tekster Spørg Århus Studier i historisk metode Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet Studies in Hellenistic Civilization Studies in Religion The Dolphin The National Museum of Denmark Tænkepauser viden til hverdagen Univers Verdensbøger Verdenslitteratur vide verden Viden om Æstetikstudier Tidsskrifter Almen semiotik Danish Yearbook of Musicology K K Kultur og Klasse KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab Passage Religionsvidenskabeligt tidsskrift Romantik Journal for the Study of Romanticisms Slagmark Sprogforum Om at udgive Idé til bog Marketing Guide de sociale medier Skrivehåndbog Om forlaget Kontakt Nyhedsbrev Kundeservice Handelsvilkår Om e bøger MatchPoints The MatchPoints Series was launched in 2010 as the publication outlet of Aarhus University s MatchPoints Seminar The series consists of thematic collections of articles by international scholars and political and social scientists Professor Michael Böss is series editor Udgivelsesdato Titel Folkestyrets rugekasser bog e bog Frivillige foreninger og folkestyre Redigeret af Michael Böss Pokaler og pomfritter i sportshallen sammenhold og snobrød i skoven integration og ildhu i kulturhuse landet over I Danmark har vi en lang tradition for folkelig oplysning gennem deltagelse i frivillige foreninger og højskolebevægelsen andelsbevægelsen fagforeningerne idrætsforeningerne og spejderkorpsene har Se mere Conflicted Pasts and National Identities Narratives of War and Conflict Redigeret af Michael Böss War and conflicts have always played a significant role in defining national identities often with reference to events that happened centuries ago The role of passing on collective memories of these types of events has become even more complex in Se mere Developing Democracies bog e bog Democracy Democratization and Development Redigeret af Michael Böss Jørgen Møller og Svend Erik Skaaning The Middle East captured front pages worldwide for the alleged Arab Spring in 2011 Large segments of the populations of

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/matchpoints/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Moderne litteraturteori | Aarhus Universitetsforlag
  største udenlandske profiler state of the art inden for de mange forskellige og forbløffende frugtbare forgreninger af litteraturteorien Serien er et skatkammer af tekster velegnede til undervisningsbrug og de giver også med deres nyskrevne forord og introduktioner en god oversigt for fagfolk der har brug for en opdatering og almindeligt interesserede der vil have en fornemmelse af den intellektuelle kreativitet der præger området Professor Peer E Sørensen Moderne litteraturteori er en omfattende kompetent og intelligent redigeret serie der generøst fører læseren ind i en mangfoldighed af litteraturteoretiske positioner De enkelte bind er stramt redigeret med præcise introduktioner og et gennemtænkt udvalg af absolut centrale originaltekster oversat kommenteret og placeret i en sammenhæng der gør dem umiddelbart anvendelige Serien er fremragende til undervisningsbrug og altid interessant at gå på opdagelse i Kort sagt oplysende lystlæsning En bedrift Professor Frederik Stjernfelt Bogserien Moderne Litteraturteori samler i prægnante bind de centrale bidrag til de mangfoldige litteraturteoretiske udviklinger i disse år I en periode hvor det har været en tendens at den ene teoretiske modebølge afløser den anden er det vigtigt at man ikke bare surfer med på this year s model men at der foretages en refleksion hvor de værdifulde indsigter opsamles og syntetiseres Dette arbejde udgør Moderne Litteraturteori en vigtig del af Stærkt anbefalelsesværdig Udgivelsesdato Titel Oversættelse Redigeret af Martine Ingvorsen og Per Øhrgaard Oversættelsesteori er en tværfaglig akademisk disciplin der i krydsfeltet mellem sprog litteratur og kulturstudier beskæftiger sig med hvad oversættelse er og bør være Gennem tekster af toneangivende forskere introducerer Oversættelse til væsentlige temaer i moderne litterær oversættelsesteori Centralt står forståelsen Se mere Feminisme Redigeret af Lilian M Rösing og Tania Ørum Som udgangspunkt har feminismen interesseret sig for ideer om kvinden men feltet omfatter begreber om køn i det hele taget altså også mandekønnet relationen mellem kønnene sammenhængen mellem køn og andre forskelsmakører begærsretning klasse etnicitet Feministisk eller kønsorienteret litteraturanalyse er Se mere Fransk stilistik Redigeret af Adam Ægidius og Steen Bille Jørgensen Stilen er mennesket sagde den franske naturhistoriker G L L Buffon i 1753 og siden har vores begreber om stil udvidet sig til et vidtforgrenet stofområde Stilistik har spillet en særlig rolle for litteraturopfattelsen i en fransk kontekst men efterhånden rækker relevansen Se mere Sted bog e bog Redigeret af Anne Marie Mai og Dan Ringgaard Fornemmelsen af at leve i harmoni med et historisk forankret sted er med globaliseringen blevet udfordret og stedet som sådan er kommet i fokus Denne bog giver svar på hvad stedet kan betyde for os og hvordan man analyserer stedets Se mere Boghistorie bog e bog Redigeret af Jens Bjerring Hansen og Torben Jelsbak Litteratur kommer aldrig til verden som ren ånd eller som nøgne tekster løsrevet fra fysiske medier og sociale betingelser I vores kultur har bogen været litteraturens primære medie gennem et halvt årtusinde Boghistorie er betegnelsen for et nyt tværfagligt forskningsfelt Se mere Genre bog e bog Redigeret af Jørgen Dines Johansen og Marie Lund Klujeff Genre skitserer genreteoriens historie og præsenterer den moderne genreteoris væsentligste

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/moderne-litteraturteori/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Monographs of the Danish Institute at Athens | Aarhus Universitetsforlag
  at the Danish Insitute at Athens 9 10 October 2010 Se mere The Ancient Harbours of the Piraeus The Zea Shipsheds and Slipways Af Bjørn Lovén og Mette Schaldemose Volume 15 1 Architecture and Topography Volume 15 2 Finds Area 1 Shipshed Roof Reconstructions and Feature Catalogue Athens in the Classical period was preeminent because of her naval power The architectural glories of the Acropolis stood in second place to Se mere Kalydon in Aitolia I II Danish Greek Field Work 2001 2005 Redigeret af Søren Dietz og Maria Stavropoulou Gatsi In 2001 the Danish Institute at Athens commenced a large scale archaeological field project in ancient Kalydon in Aitolia Kalydon is located around eight kilometres as the crow flies from Chalkis on the west side of Mount Se mere The seascape in Aegean Prehistory Redigeret af Giorgos Vavouranakis This book is about the relationship between the people and the sea in the prehistoric Aegean It explores how people understood the sea as an integral part of their way of life and examines the role the sea played in Se mere The French connection 100 years with Danish architects at l École francaise d Athènes Redigeret af Erik Hallager og Dominique Mulliez The year 2008 was the centenary for Danish architects working for the French School at Athens The event was celebrated with a big exhibition shown both in Athens and in Copenhagen and at both places accompanied by an international seminar Se mere The hieroglyphic archive at Petras Siteia Af Erik Hallager og Metaxia Tsipopoulou In 1996 7 Greek archaeologists found and excavated an archive with Cretan hieroglyphs at the site of Petras in eastern Crete This discovery was rather unique since it was only the third archive in Greece with prehistoric writings that have been Se mere The Minoans in the central eastern and northern Aegean new evidence Act of a Minoan Seminar 22 23 January 2005 in collaboration with the Danish Institute at Athens and the German Archaeological Institute at Athens Redigeret af Erik Hallager Colin F Macdonald og Wolf Dietrich Niemeier Se mere Time s Up Dating the Minoan eruption of Santorini bog e bog Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop Sandbjerg November 2007 Redigeret af David A Warburton The volcanic eruption of Santorini was the greatest in historical times Assigned to the Late Minoan IA period archaeological correlations implied a date late in the 16th century BC Yet indirect natural science evidence suggested a date in the 17th Se mere Panayia Ematousa I II A Rural Site in South eastern Cyprus Approaches to regional studies Redigeret af Kristina Winther Jacobsen og Lone Wriedt Sørensen The last five years have seen a series of much called for publications on rural Cyprus but most of the projects address the late Roman period The excavations at Panayia Ematousa offer the first insight into a rural site of Se mere Chalkis Aitolias I The prehistoric periods Redigeret af Søren Dietz og Ioannis Moschos Resultaterne fra de dansk græske

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/monographs-of-the-danish-institute-at-athens/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • N.F.S. Grundtvig: Works in English | Aarhus Universitetsforlag
  Jutlandica Antropologiske studier Asterisk Beringiana Bibel og historie Black Sea Studies Copenhagen Studies in Bilingualism Dansk kommentar til Det nye Testamente Dansk Naturvidenskabs Historie Dansk skolehistorie Danske Bystudier Didaktiske studier East Jutland Museum Publications Europæisk litteratur 1500 1800 Failaka Dilmun Failaka Ikaros Fra bjerget til byen Gösta Enbom Monographs Handicaphistoriske tekster Hellenismestudier Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Kaupang Excavation Project Publication Series Kulturstudier Københavnerstudier i tosprogethed Magtudredningen bogserien Magtudredningen skriftserien MatchPoints Miljøbiblioteket Moderne litteraturteori Moesgård Museums Skrifter Monographs of the Danish Institute at Athens Musikpædagogiske Studier DHL N F S Grundtvig Works in English Nationalmuseet Nationalmuseets Skrifter North Atlantic Monographs North Atlantic Studies NSU press Proceedings of the Danish Institute at Athens Proceedings of the Danish Institute in Damascus Publications from the National Museum Publications of the National Museum Ethnographical Series Pædagogisk Psykologisk publikationsserie Reflections Religion and Normativity Religionspædagogiske småskrifter Religionsvidenskabelige skrifter RENNER Studies on New Religions Reports from the Botanical Institute Ribe Excavations Samfund og rusmidler Skrifter om Dansk Byhistorie Skrifter udgivet af Grundtvig Selskabet Slagmarks Skyttegravsserie Socialanalytik Sociologiske studier Sortehavsstudier Specialpædagogiske tekster Spørg Århus Studier i historisk metode Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet Studies in Hellenistic Civilization Studies in Religion The Dolphin The National Museum of Denmark Tænkepauser viden til hverdagen Univers Verdensbøger Verdenslitteratur vide verden Viden om Æstetikstudier Tidsskrifter Almen semiotik Danish Yearbook of Musicology K K Kultur og Klasse KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab Passage Religionsvidenskabeligt tidsskrift Romantik Journal for the Study of Romanticisms Slagmark Sprogforum Om at udgive Idé til bog Marketing Guide de sociale medier Skrivehåndbog Om forlaget Kontakt Nyhedsbrev Kundeservice Handelsvilkår Om e bøger N F S Grundtvig Works in English Udgivelsesdato Titel Living Wellsprings bog e bog The Hymns Songs and Poems of N F S Grundtvig Redigeret af Edward Broadbridge All my Living Wellsprings are in you says

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/nfs-grundtvig-works-in-english/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Nationalmuseet | Aarhus Universitetsforlag
  Excavation Project Publication Series Kulturstudier Københavnerstudier i tosprogethed Magtudredningen bogserien Magtudredningen skriftserien MatchPoints Miljøbiblioteket Moderne litteraturteori Moesgård Museums Skrifter Monographs of the Danish Institute at Athens Musikpædagogiske Studier DHL N F S Grundtvig Works in English Nationalmuseet Nationalmuseets Skrifter North Atlantic Monographs North Atlantic Studies NSU press Proceedings of the Danish Institute at Athens Proceedings of the Danish Institute in Damascus Publications from the National Museum Publications of the National Museum Ethnographical Series Pædagogisk Psykologisk publikationsserie Reflections Religion and Normativity Religionspædagogiske småskrifter Religionsvidenskabelige skrifter RENNER Studies on New Religions Reports from the Botanical Institute Ribe Excavations Samfund og rusmidler Skrifter om Dansk Byhistorie Skrifter udgivet af Grundtvig Selskabet Slagmarks Skyttegravsserie Socialanalytik Sociologiske studier Sortehavsstudier Specialpædagogiske tekster Spørg Århus Studier i historisk metode Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet Studies in Hellenistic Civilization Studies in Religion The Dolphin The National Museum of Denmark Tænkepauser viden til hverdagen Univers Verdensbøger Verdenslitteratur vide verden Viden om Æstetikstudier Tidsskrifter Almen semiotik Danish Yearbook of Musicology K K Kultur og Klasse KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab Passage Religionsvidenskabeligt tidsskrift Romantik Journal for the Study of Romanticisms Slagmark Sprogforum Om at udgive Idé til bog Marketing Guide de sociale medier Skrivehåndbog Om forlaget Kontakt Nyhedsbrev Kundeservice Handelsvilkår Om e bøger Nationalmuseet Udgivelsesdato Titel Hama I 2 Bronze Age Graves in Hama and its neighbourhood Fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg 1931 1938 Af Marie Louise Buhl og P J Riis I dette sidste bind i serien af publikationer af de danske udgravninger af Hama i Syrien 1931 1938 ledet af Harald Ingholt behandler P J Riis og Marie Louise Buhl gravene fra bronzealderen I de tidligste perioder begravede indbyggerne af Hama deres døde Se mere Christian VIII og Nationalmuseet Antikker mønter medailler Redigeret af Jørgen Steen Jensen John Lund og Bodil Bundgaard

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/nationalmuseet/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Nationalmuseets Skrifter | Aarhus Universitetsforlag
  East Jutland Museum Publications Europæisk litteratur 1500 1800 Failaka Dilmun Failaka Ikaros Fra bjerget til byen Gösta Enbom Monographs Handicaphistoriske tekster Hellenismestudier Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Kaupang Excavation Project Publication Series Kulturstudier Københavnerstudier i tosprogethed Magtudredningen bogserien Magtudredningen skriftserien MatchPoints Miljøbiblioteket Moderne litteraturteori Moesgård Museums Skrifter Monographs of the Danish Institute at Athens Musikpædagogiske Studier DHL N F S Grundtvig Works in English Nationalmuseet Nationalmuseets Skrifter North Atlantic Monographs North Atlantic Studies NSU press Proceedings of the Danish Institute at Athens Proceedings of the Danish Institute in Damascus Publications from the National Museum Publications of the National Museum Ethnographical Series Pædagogisk Psykologisk publikationsserie Reflections Religion and Normativity Religionspædagogiske småskrifter Religionsvidenskabelige skrifter RENNER Studies on New Religions Reports from the Botanical Institute Ribe Excavations Samfund og rusmidler Skrifter om Dansk Byhistorie Skrifter udgivet af Grundtvig Selskabet Slagmarks Skyttegravsserie Socialanalytik Sociologiske studier Sortehavsstudier Specialpædagogiske tekster Spørg Århus Studier i historisk metode Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet Studies in Hellenistic Civilization Studies in Religion The Dolphin The National Museum of Denmark Tænkepauser viden til hverdagen Univers Verdensbøger Verdenslitteratur vide verden Viden om Æstetikstudier Tidsskrifter Almen semiotik Danish Yearbook of Musicology K K Kultur og Klasse KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab Passage Religionsvidenskabeligt tidsskrift Romantik Journal for the Study of Romanticisms Slagmark Sprogforum Om at udgive Idé til bog Marketing Guide de sociale medier Skrivehåndbog Om forlaget Kontakt Nyhedsbrev Kundeservice Handelsvilkår Om e bøger Nationalmuseets Skrifter Udgivelsesdato Titel Hama IV 1 The Medieval Citadel and Its Architecture Fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg 1931 1938 Af Peter Pentz I 1930 erne udgravede danske arkæologer en byhøj på arabisk en tell i det nordlige Syrien Byhøjen viste sig at være rester af oldtidens Hama en vigtig by beliggende hvor hovedfærdselsåren fra nord krydsede Orontesfloden og som bl a er Se

  Original URL path: http://unipress.dk/bogserier/nationalmuseets-skrifter/ (2015-09-25)
  Open archived version from archive •