archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Tilsyn med fugtisolering
  opfylder kravet i udbudsforskriften om et tilsynskursus og du får et kursusbevis som dokumentation for gennemførelsen Det lærer du Vejledning i brug af tilsynshåndbog for fugtisoleringsarbejder på betonbroer Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis Materialekendskab Udførelseskrav herunder krav til underlaget Vurdering af kontroldokumentation Generelle tilsynserfaringer Sådan er kurset Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne samt praktiske øvelser Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216265 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Udbudsloven
  kurset kan du blive klogere på de nye regler om bl a fleksible udbudsformer dialog udelukkelsesgrunde offentliggørelse af evalueringsmetoder rammeaftaler og ikke mindst ophævelse af annonceringspligten Det lærer du Kurset har fokus på de bestemmelser der er mest relevante for praktikere inden for byggeri og anlæg Intro til den nye udbudslov Hvem skal udbyde Hvornår skal der udbydes Frister krav om tidlig offentliggørelse Udbudsformer Licitation Indledende markedsundersøgelse inhabilitet Udvælgelses og udelukkelsesgrunde Tildelingskriterier Afvigelser Ændring i kontrakter og sammensætning Stand still Deltagere Kurset henvender sig til dig der er ansat som indkøber af bygge og anlægsopgaver i kommune stat regioner selvejende institutioner eller offentligretlige organer Du kan eksempelvis være projektleder bygge og anlægsansvarlig eller lignende Kurset er også relevant for dig der er ansat i en leverandør eller rådgivervirksomhed Undervisere Kursusleder er Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson FRI Øvrig underviser er Chefjurist og advokat Preben Dahl DANSKE ARK Specielle forhold Kursusleder Ulla Sassarson har siddet i Udbudslovudvalget Underviser Preben Dahl sidder i Klagenævnet for Udbud Dette kursus kan med fordel kombineres med kurset Tilbudsloven der afholdes dagen efter samme sted Det er relevant for dig der beskæftiger dig med indkøb over såvel som under tærskelsværdien KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216427 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Tilbudsloven
  under tærskelværdien Disse regler gælder for både forsyningsvirksomheder og andre ordregivere og giver bedre muligheder for at indkøbe mindre rådgiverydelser direkte Det lærer du Hvornår skal Tilbudsloven benyttes Hvem skal udbyde efter Tilbudsloven Hvordan kan man lettest købe mindre tjenesteydelser ind Hvordan udbyder man efter Tilbudsloven Hvornår kan man nøjes med at indhente underhåndsbud Hvordan er reglerne for at udsætte en licitation Må man indhente supplerende oplysninger fra tilbudsgiver Hvordan håndteres unormalt lave tilbud Må man acceptere tilbud med forbehold Hvornår må man acceptere alternative tilbud Og hvad deltagerne i øvrigt har lyst til at høre om skriv gerne særlige ønsker til kursusudbyder i god tid inden kurset Sådan er kurset Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger opgaver baseret på praktiske eksempler og voldgiftspraksis Deltagere Kurset er for ikke jurister Det henvender sig til dig der er ansat som indkøber af bygge og anlægsopgaver i kommune stat eller regioner eksempelvis som projektleder Kurset er også relevant for dig som er ansat i en leverandør eller rådgivervirksomhed Undervisere Kursusleder er Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson FRI Øvrig underviser er Chefjurist og advokat Preben Dahl DANSKE ARK Specielle forhold Hvis du beskæftiger dig med indkøb under og over tærskelsværdien kan

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216429 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksaneringer i byer
  gennem bymidten og vejen ude foran skolen børnehaven Steder hvor flere trafikantgrupper mødes på tværs af vejen og med for lidt plads til at manøvrere Vi kommer også ind på udtrykkene den selvforklarende vej og shared space Du får indsigt i vejreglerne for Byernes Trafikarealer og lærer at vælge de rigtige løsninger Du får et indblik i at lede et projekteringsforløb fra idé til skitseprojekt i samarbejde med vejens brugere og naboer Kurset omhandler ikke detailprojekteringen Det lærer du Byen trafikanterne uheldsoplysninger og trafikplaner som forudsætning for idéoplæg og skitseprojektering Vejreglernes opbygning og indhold Valg af tværprofiler for gader veje og stier til den selvforklarende vej Valg af løsning for vej og stikryds krydsninger og fartdæmpere Hvordan kan beplantning yde et trafiksikkerhedsmæssigt bidrag ud over bare at se smukt ud Formidling til vejens brugere og visualisering af projektet Samarbejde med myndigheder beboere erhvervsdrivende og trafikanter Videndeling hvor finder jeg oplysninger på nettet Sådan er kurset Kurset er bygget op over en gennemgående projektopgave suppleret med foredrag diskussioner øvelser og besigtigelser Deltagere Kurset henvender sig til planlæggere og projekterende ingeniører arkitekter og mellemteknikere med begrænset eller nogen erfaring fra tekniske forvaltninger eller rådgivende firmaer Undervisere Kursusleder er Projektleder Helle Petersen COWI

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216205 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Brobelægninger - projektering
  lær om projektering udbud og eftersyn af brobelægninger og fugtisolering Udbytte af kurset Du får et sammenhængende kendskab til vejregler udbudsforskrifter og godkendelsesordninger for bitumen og kunststofbaseret fugtisolering og brobelægning samt fortolkning og anvendelse af disse regler ved projektering og eftersyn Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer Det lærer du PROJEKTERING Retningslinjer ved nyanlæg og reparation Projektkrav herunder krav til underlaget Materialekendskab Valg mellem forskellige fugtisolerings og belægningstyper Hvad skal specificeres i Særlige Arbejdsbeskrivelser SAB UDBUD Udførelseskrav herunder krav til underlaget Dokumentationskrav Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis EFTERSYN Identifikation af skadestyper og årsager samt deres konsekvenser og hvordan de udbedres Sådan er kurset Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere bygherrer og entreprenører Undervisere Kursusleder er Chefkonsulent Vagn Jensen Rambøll Danmark A S Øvrige undervisere er Ingeniør Vibeke Wegan Vejdirektoratet og Projektleder Jeanne Rosenberg Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul Rasmussen Christina Bille Steffensen Rasmus Hemmingsen Janne

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216266 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejafmærkning
  færdselstavler og striber Udbytte af kurset Du sættes i stand til at anvende vejafmærkningsregler i forbindelse med udarbejdelse ajourføring og godkendelse af afmærkningsplaner Du får et overblik over vejreglerne om afmærkning inklusivt de tilhørende love og bekendtgørelser Det lærer du Vejvisningstavler herunder stivejvisning servicevejvisning og rutenummerering Færdselstavler herunder afmærkning for standsning og parkering Afmærkning på kørebanen Tavlers og stribers synlighed Sådan er kurset Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger gruppearbejde demonstrationer og diskussioner herunder udveksling af erfaringer Ved en skiltebar vil der være mulighed for at drøfte egne skilteproblemer Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører mellemteknikere og medarbejdere fra politiet med eller uden erfaring med vejafmærkning Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum Vejdirektoratet Øvrige undervisere er Specialkonsulent Henrik Ludvigsen og Afmærkningstekniker Pia Brix Vejdirektoratet Specielle forhold Der er i 2012 udsendt nye bekendtgørelser om afmærkning og vejreglerne er rettet tilsvarende Reglerne er generelt under udvikling De væsentligste umiddelbart forestående ændringer vil blive påpeget Godkendelse af afmærkningsplaner omhandler ikke vejarbejde Du skal medbringe en pc på kurset KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul Rasmussen Christina Bille Steffensen Rasmus Hemmingsen

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216240 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder
  med asfaltarbejder Print før tilsyn på et mere sikkert grundlag Udbytte af kurset Du får en sammenhængende viden om tilsyn ved asfaltarbejders udførelse og bliver i stand til at vurdere kontroldata fra asfaltarbejde Kurset tager udgangspunkt i den reviderede vejregel for varmblandet asfalt og belyser både entreprenørens og bygherrens synspunkter Det lærer du Udførelse af asfaltarbejder Udlægning inkl kontrolaktiviteter herunder produktion transport udlægning og komprimering af asfaltmaterialer Tilsyn med asfaltarbejder herunder udførelseskrav rapportering og dokumentation Udlægningsfejl typer og årsager Tilbud og afregningsgrundlag Regler for afmærkning af vejarbejder Vurdering af kontroldata herunder specifikation egenkontrol og stikprøvekontrol Sådan er kurset Kursets emner gennemgås ved veksling mellem forelæsning og diskussioner Der suppleres med videoer som illustrerer det praktiske arbejde Der arbejdes med kontrolskemaerne som indgår i processen Kurset afsluttes med en test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos bygherrer entreprenører samt rådgivere Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Erik Nielsen Vejdirektoratet Øvrige undervisere er Laborant Flemming Bo Mattesen Vejdirektoratet og Måletekniker Allan Bay Vejdirektoratet og Civilingeniør Bo Wamsler Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul Rasmussen Christina Bille Steffensen Rasmus Hemmingsen Janne

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=217253 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusleder er Politiassistent Gorm Jespersen Nordjyllands Politi Øvrig underviser er Afdelingsleder Thomas Virenfeldt Saferoad Daluiso A S Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216117 (2016-04-28)
  Open archived version from archive