archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Udbudsloven
  På kurset kan du blive klogere på de nye regler om bl a fleksible udbudsformer dialog udelukkelsesgrunde offentliggørelse af evalueringsmetoder rammeaftaler og ikke mindst ophævelse af annonceringspligten Det lærer du Kurset har fokus på de bestemmelser der er mest relevante for praktikere inden for byggeri og anlæg Intro til den nye udbudslov Hvem skal udbyde Hvornår skal der udbydes Frister krav om tidlig offentliggørelse Udbudsformer Licitation Indledende markedsundersøgelse inhabilitet Udvælgelses og udelukkelsesgrunde Tildelingskriterier Afvigelser Ændring i kontrakter og sammensætning Stand still Deltagere Kurset henvender sig til dig der er ansat som indkøber af bygge og anlægsopgaver i kommune stat regioner selvejende institutioner eller offentligretlige organer Du kan eksempelvis være projektleder bygge og anlægsansvarlig eller lignende Kurset er også relevant for dig der er ansat i en leverandør eller rådgivervirksomhed Undervisere Kursusleder er Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson FRI Øvrig underviser er Chefjurist og advokat Preben Dahl DANSKE ARK Specielle forhold Kursusleder Ulla Sassarson har siddet i Udbudslovudvalget Underviser Preben Dahl sidder i Klagenævnet for Udbud Dette kursus kan med fordel kombineres med kurset Tilbudsloven der afholdes dagen efter samme sted Det er relevant for dig der beskæftiger dig med indkøb over såvel som under tærskelsværdien KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216426 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Tilbudsloven
  tjenesteydelser under tærskelværdien Disse regler gælder for både forsyningsvirksomheder og andre ordregivere og giver bedre muligheder for at indkøbe mindre rådgiverydelser direkte Det lærer du Hvornår skal Tilbudsloven benyttes Hvem skal udbyde efter Tilbudsloven Hvordan kan man lettest købe mindre tjenesteydelser ind Hvordan udbyder man efter Tilbudsloven Hvornår kan man nøjes med at indhente underhåndsbud Hvordan er reglerne for at udsætte en licitation Må man indhente supplerende oplysninger fra tilbudsgiver Hvordan håndteres unormalt lave tilbud Må man acceptere tilbud med forbehold Hvornår må man acceptere alternative tilbud Og hvad deltagerne i øvrigt har lyst til at høre om skriv gerne særlige ønsker til kursusudbyder i god tid inden kurset Sådan er kurset Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger opgaver baseret på praktiske eksempler og voldgiftspraksis Deltagere Kurset er for ikke jurister Det henvender sig til dig der er ansat som indkøber af bygge og anlægsopgaver i kommune stat eller regioner eksempelvis som projektleder Kurset er også relevant for dig som er ansat i en leverandør eller rådgivervirksomhed Undervisere Kursusleder er Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson FRI Øvrig underviser er Chefjurist og advokat Preben Dahl DANSKE ARK Specielle forhold Hvis du beskæftiger dig med indkøb under og over tærskelsværdien

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216428 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksignaler - projektering
  projektere nye anlæg med simpel trafikstyring samt lave en projektteknisk gennemgang af et eksisterende anlæg Det lærer du Planlægningsprincipper for opstilling af nye signalanlæg Kapacitetsberegning til fastlæggelse af grøntidsfordeling Geometrisk udformning af krydset samt anvendelse af skiltning og afmærkning Gennemgang af signalopstillingen med de krav og principper som anvendes Kriterier for valg af driftsform Udarbejdelse af signalprogrammet og dets dokumentation herunder fastlæggelse af konflikter og mellemtider tilstande og signalgruppeplaner Anvendelse af trafikstyring Sikkerhed i signalprojekteringen vil være et gennemgående emne for hele kurset Sådan er kurset Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger og gruppeopgaver Kurset vil være praktisk orienteret og der vil i undervisningen anvendes eksempler til beskrivelse af konkrete problemstillinger Deltagere Kurset henvender sig til folk i vejbranchen som arbejder med projektering drift myndighedsgodkendelse eller udførelse af signalanlæg Revisorer kan også med fordel gennemgå kurset Der kræves ingen forudgående kendskab til signalprojektering Undervisere Undervisere er Trafikplanlægger Bjørn Weitemeyer COWI A S og Ingeniør Nicolai Ryding Hoegh Rambøll Danmark A S og Trafikplanlægger Rune Lyster Rambøll Danmark A S Specielle forhold Øvrige kurser i samme kategori Du kan HER få et overblik over indholdet på dette kursus kontra de to andre kurser Trafiksignaler Grundkursus og Trafiksignaler Optimering KONTAKT VEJ

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216309 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Private fællesveje i praksis
  kurset Du får et godt indblik i hvordan privatvejslovens regler fungerer i praksis og hvordan sager om private fællesveje løses i praksis Det lærer du Kurset er bygget op omkring en række eksempler på den praktiske udmøntning af privatvejslovens regler Disse eksempler ligger inden for følgende emner Udlæg og anlæg af private fællesveje hvordan opstår private fællesveje Istandsættelse af private fællesveje både i byer og bymæssige områder og på landet Pligt til optagelse af private fællesveje som offentlige veje Råden over private fællesveje Færdselsregulering på private fællesveje Omlægning og nedlæggelse af private fællesveje Sådan er kurset De mange forskellige praktiske eksempler vil blive gennemgået ved en vekslen mellem forelæsninger fælles drøftelser og gruppeopgaver Der er herigennem gode muligheder for interaktion mellem deltagerne og underviserne Deltagere Alle der har interesse for private fællesveje kan deltage i kurset Et vist forhåndskendskab til privatvejsloven er en fordel da kurset ikke omfatter en egentlig gennemgang af privatvejslovens bestemmelser Undervisere Kursusleder er Konsulent cand jur René Aggersbjerg Landinspektørfirmaet LE34 A S Øvrig underviser er Jurist Annette Christiansen Københavns Kommune KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216416 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Jord, bundsikring og stabilgrus
  Udbytte af kurset Du får et komplet overblik over hvordan bærelags og bundsikringsarbejder udføres og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol Det lærer du Jordarbejder Stabile grusbærelag Hydraulisk bundne bærelag Macadam Bundsikringslag Forbrændingsslagger som bundsikringslag Knust asfalt som ubundne bærelag Knust beton som ubundne bærelag Knust tegl som ubundne bærelag Betydende faktorer for komprimering materiel materialer materialetilstand m v Kontrolmetoder bl a anvendelse af isotopudstyr Valg af komprimeringsmetoder Sådan er kurset Kurset veksler mellem forelæsninger diskussioner gruppearbejde og besøg hos en producent af genbrugsmaterialer Deltagere Kurset henvender sig bredt til ingeniører mellemteknikere formænd tilsynspersonale og laboranter m fl ansat hos entreprenører rådgivere eller tekniske forvaltninger Undervisere Undervisere er Projektleder Caroline Hejlesen Vejdirektoratet og Civilingeniør Finn Thøgersen Vejdirektoratet Specielle forhold Grundlaget er de nye vejregler for jord stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer Kurset indeholder et besøg hos en producent af genbrugsmaterialer hvor der bliver mulighed for at se og røre ved materialerne KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216248 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II
  afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen Anvendelse af variable tavler ITS systemer Gennemgang af arbejdskøretøjer tavlevogne og TMA Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer Gennemgang af refleksionskrav til tavler Sådan er kurset Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve Deltagere Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere der Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger Fører tilsyn med afmærkningen Har ledelses og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Undervisere Kursusleder er Direktør Peter Garborg Traffic Team A S Øvrig underviser er Ingeniør Simon Peter Spanggaard MOE A S Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at Vejen som arbejdsplads TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år OBS AMU kurset Vejen som arbejdsplads svarer IKKE til Vejen som arbejdsplads TRIN I Du skal medbringe en pc til kurset PC bruges blot til afspilning af film med VLC medieafspiller i grupper af 2 Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genlæse dem i Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m inden

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216058 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed
  Planlægning og gennemførelse af sortpletarbejde informationskampagner og færdselskontrol Det lærer du Hvad er trafiksikkerhed Risikobegreber og risikovurdering Datakilder og deres anvendelighed Ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse Udvælgelsesmetoder og analyseværktøjer Ulykkesfaktorer Trafikantpræstationer og trafikantadfærd Virkemidler og effekter Sådan er kurset Kurset er baseret på forelæsninger og diskussioner suppleret med øvelser i grupper Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører arkitekter mellemteknikere politiet og medlemmer af lokale færdselssikkerhedsråd Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Anders Møller Gaardbo

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216305 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Projektering af stilladskonstruktioner
  vandrette kræfter veldefinerede understøtningsforhold forebyggelse af tvangskræfter optagelse af friktionskræfter ifm begrænset ubegrænset glidning særlige forhold ifm hældende konstruktioner kraftigt tværfald mv Hensyntagen til excentriciteter fastlæggelse af tolerancer Kraftstyrede hhv deformationsstyrede deformationer Hvornår kan der regnes plastisk og hvornår ikke træ stål beton samling mellem stål og beton vha betonankre mm Særlige forhold for stilladskonstruktioner opbygget med stålprofiler Opstablinger påtvungne deformationer og vinkeldrejninger og hældende flader eftervisning af tilstrækkelig fastholdelse for trykkede dele kipning mm herunder hvornår og i hvilket omfang friktion kan medregnes tværbøjning i kroppen kropsafstivninger samling mellem søjler og tværbjælker mm Systemstilladser f eks traditionel tårnopbygning Håndtering af typegodkendelser ift Danske normer mm Særlige forhold for stilladskonstruktioner opbygget i træ Anvendelses og konstruktionsklasser lasttyper samlinger herunder tandpladesamlinger tryk vinkelret på fibre hvornår kan overskridelse tillades spærkonstruktioner mm Særlige forhold omkring opstilling og montering af betonelementer sikring af vandret stabilitet Fundering af stilladskonstruktioner De væsentligste parametre såsom dybde GVS og excentriciteter illustreres for ler og sandtilfældet Eksempler på forskellige typer interimsfundamenter Særlige forhold ifm sænkning og sideskubning af brodæk sikring af vandret stabilitet Sådan er kurset På kurset vil regelgrundlaget for stilladskonstruktioner blive gennemgået herunder samspillet med Eurocodes og Euronormer Forskellige stilladsopbygninger vil blive gennemgået med vægt på særlige detaljer som kendetegner disse mht statisk virkemåde Desuden vil særlige belastninger som er forbundet med stilladskonstruktioner blive gennemgået Gennemgangen vil blive illustreret ved hjælp af beregningseksempler Deltagere Kurset henvender sig primært til ingeniører som projekterer beregner og kontrollerer stilladskonstruktioner i forbindelse med udførelsen af betonbroer og andre anlægs og bygningskonstruktioner i beton herunder også elementbyggeri Specielle forhold Kurset udbydes og gennemføres af DKBI VEJ EU formidler alene tilmelding til kurset Spørgsmål til kurset skal rettes til DKBI Dansk Konstruktions og Betoninstitut A S Brovej Bygning 118 2800 Lyngby Tlf 45 25 19 80 E mail dkbi dkbi dk Kursusmaterialet

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216150 (2016-04-28)
  Open archived version from archive