archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Dimensionering af vejbefæstelser
  lær at dimensionere i praksis Udbytte af kurset Du bliver i stand til selv at udføre en dimensionering af en ny vejbefæstelse eller en forstærkningsbelægning Herunder at tage stilling til indgangsparametrene som trafikbelastning jordbundsforhold og valg af materialer Derudover får du en generel forståelse for principperne bag vejreglen for dimensionering af vejbefæstelser Det lærer du Du lærer at dimensionere ved hjælp af vejreglen katalog og pc værktøjet MMOPP Vejreglens nyeste tiltag gennemgås herunder dimensionering af cementstabiliserede bærelag HBB befæstelser Du lærer at bestemme indgangsparametre til dimensioneringen jordbundsforhold trafikbelastning og materialetyper Den teoretiske baggrund for dimensioneringsmetoden Sådan er kurset Kurset veksler mellem foredrag demonstration og individuelle opgaver Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til betydningen af indgangsparametre for dimensionering Dimensioneringen indøves i praksis gennem brug af egen medbragt pc Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og teknikere som skal dimensionere vejbefæstelser til alle typer veje Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Susanne Baltzer Vejdirektoratet Øvrige undervisere er Civilingeniør Erik Olesen Vejdirektoratet og Geolog Ole Kisum Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul Rasmussen Christina Bille Steffensen Rasmus Hemmingsen Janne

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216241 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Tilsyn med brobelægninger
  brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer Det lærer du Vejledning i brug af tilsynshåndbog for belægningsarbejder på betonbroer Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis Materialekendskab Udførelseskrav Vurdering af kontroldokumentation Vurdering af fra og afvigelser Generelle tilsynserfaringer Sådan er kurset Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere bygherrer og entreprenører Undervisere

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216269 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksikkerhedsinspektion
  i stand til vurdere relevante forhold ved vejens udformning indretning og udstyr som med fordel kan forbedres trafiksikkerhedsmæssigt Det lærer du Du får en grundig introduktion til metoden for trafiksikkerhedsinspektion som beskrevet i håndbogen fra oktober 2014 og udover viden om Udpegning af typiske trafiksikkerhedsproblemer på veje i drift Løsninger på trafiksikkerhedsproblemer på veje i drift Prioritering af trafiksikkerhedsproblemer på veje i drift Differentieret udpegning af veje i drift til trafiksikkerhedsinspektion Du får gode råd til værktøjer til afrapportering og implementering af inspektionens resultater Du får på kurset mulighed for praktisk at afprøve metoden for trafiksikkerhedsinspektion ved en gennemgående gruppeopgave Kurset omhandler både veje i byer og veje i åbent land Sådan er kurset Kurset er baseret på foredrag opgave i grupper og diskussion Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og andre ansatte i tekniske forvaltninger samt rådgivere med arbejdsopgaver forbundet med planlægning for eller drift af veje Du må gerne være trafiksikkerhedsrevisor eller have anden trafiksikkerhedserfaring men det er ikke et krav for et udbytte af kurset Undervisere Kursusleder er Fagkoordinator Morten Klintø Vejdirektoratet Øvrig underviser er Markedschef Plan og trafik Jesper Mertner COWI A S Specielle forhold Du SKAL medbringe en gul refleksjakke eller refleksvest da en del

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216332 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksignaler - grundkursus
  valg der kendetegner signalområdet således at du er bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger Det vil gøre dig bedre kvalificeret til at kommunikere om signalanlæg med borgere kolleger rådgivere og leverandører og dermed gøre dig til en bedre bestiller og sparringspartner Det lærer du Hvornår skal man signalregulere Hvad siger vejreglerne Trafiksikkerhed i signalanlæg Forholdet mellem krydsgeometri og signalregulering Valg af styringsformer og signalprogrammer Teknikken bag et signalanlæg Udbud og kontraktforhold Hvordan sikres den fremtidige drift af anlægget Sådan er kurset Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner afvekslende med gruppearbejder og diskussioner Deltagere Kurset henvender sig til teknikere og beslutningstagere som i deres daglige arbejde har behov for viden om trafiksignaler Enten fordi det er deres eget ansvarsområde eller fordi den viden er nyttig inden for tilgrænsende fagområder som fx trafikplanlægning vejprojektering belysning eller drift og vedligehold Undervisere Kursusleder er civilingeniør Jan Kildebogaard ÅF Hansen Henneberg Øvrige undervisere er Trafikingeniør Lars Hougaard Jakobsen ITS Teknik A S og Projektleder Lars Jørgensen Rambøll Danmark A S og Akademiingeniør Thomas Werdelin ÅF Hansen Henneberg Specielle forhold Du kan HER få et overblik over indholdet på dette kursus kontra de to andre kurser Trafiksignaler Projektering og Trafiksignaler Optimering

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216340 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejloven
  kendskab til vejlovens bestemmelser og baggrund Samtidig får du viden om lovens sammenhæng med anden lovgivning herunder planlovgivningen Endelig får du præsenteret grundlæggende forvaltningsretlige problemstillinger der giver en generel juridisk viden Det lærer du Du får lejlighed til at afprøve lovens rækkevidde og begrænsning og du får endvidere kendskab til følgende emner De nyeste lovændringer Lovens opbygning Myndigheder og klagemyndigheder Vejmyndighedens opgaver pligter og ansvar Adgangsbestemmelser Hvordan må offentlige vejarealer bruges Sådan er kurset Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag og gruppeopgaver Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og sammen med hele holdet Afgørelser og vigtigt fortolkningsmateriale vil blive udleveret i en omfattende materialesamling Deltagere Hvis du til daglig eller af og til beskæftiger dig med spørgsmål om offentlige veje vil kurset kunne give et fornyet grundlag for vurderinger Hvis du har interesse i og brug for at arbejde med juridiske regler omsat til praktisk anvendelse vil dette kursus findes interessant Undervisere Kursusleder er Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Fuldmægtig Bjarne Jess Vennike Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216406 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II
  af autoværn Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen Anvendelse af variable tavler ITS systemer Gennemgang af arbejdskøretøjer tavlevogne og TMA Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer Gennemgang af refleksionskrav til tavler Sådan er kurset Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve Deltagere Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere der Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger Fører tilsyn med afmærkningen Har ledelses og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum Vejdirektoratet Øvrig underviser er Ingeniør Karl Erik Christiansen Vejdirektoratet Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at Vejen som arbejdsplads TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år OBS AMU kurset Vejen som arbejdsplads svarer IKKE til Vejen som arbejdsplads TRIN I Du skal medbringe en pc til kurset PC bruges blot til afspilning af film med VLC medieafspiller i grupper af 2 Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genlæse dem i Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m inden

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216061 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Generaleftersyn af bygværker
  broer og andre bygværker på veje og baner skal udføres og rapporteres Generaleftersyn er systematiske visuelle eftersyn der udføres med det formål at overvåge bygværkernes tilstand og registrere behov for reparationer og ombygninger Grundlaget er vejreglen Eftersyn af Bygværker Du bliver i stand til at udføre og rapportere generaleftersyn for Vejdirektoratet og Banedanmark Det lærer du Kendskab til hvilke elementer almindelige bygværker opdeles i Kendskab til de skadetyper der almindeligvis optræder på danske broer Systematik for registrering af skadernes art placering udbredelse og udvikling mv Regler for tildeling af tilstandskarakterer til bygværket og de enkelte bygværkselementer Valg og prissætning af relevante udbedringsarbejder Sådan er kurset Kursets emner gennemgås ved veksling mellem foredrag diskussion og øvelser Gennemgangen baseres i høj grad på fotos af typiske bygværker og skader Kurset afsluttes med en prøve Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og andre teknikere der skal udføre generaleftersyn af broer og andre bygværker ansat hos bygværksejere og rådgivere Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Henrik O Nielsen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Chefkonsulent Bjørn Nordgaard Lassen Rambøll Danmark A S Specielle forhold Du bedes medbringe PC på kurset Ændringer til kursusindholdet kan forekomme KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216272 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusleder er Politiassistent Gorm Jespersen Nordjyllands Politi Øvrig underviser er Afdelingsleder Thomas Virenfeldt Saferoad Daluiso A S Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216117 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •