archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Miljø- og klimatilpasset vejafvanding
  Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen Herudover vil du blive orienteret om hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet blandt andet miljøbeskyttelsesloven vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven samt vandrammedirektivet og fremtidens udlederkrav som følge af vandrammedirektivet Det lærer du Formål med vejafvanding Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet Detailprojektering af vejens afvanding og dræning Klimatilpasning af vejens afvanding Vand i veje indflydelse på bæreevne Udlederkrav og nedsivning Lovgivning og vandrammedirektivet Vejafvanding og vandmiljø samt okker Orientering om Vejreglernes håndbøger i afvanding Eksempler på forskellige vejafvandingsløsninger herunder vejafvanding i udlandet Sådan er kurset Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner Endvidere er der to gruppeopgaver Deltagere Kurset henvender sig til teknikere der har brug for at kunne projektere vejafvanding og andre der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning herunder lovgivningsforhold Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Cand Scient Niels Krogh Kristensen Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216238 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Trafiksignaler - optimering
  generelt lavere fremkommelighed for den almindelige trafik Derfor er det vigtigt at signalanlæggenes ydeevne hele tiden er i top dvs grøntider omløbstider programskiftetidspunkter og trafikstyringen skal være trimmet til enhver forekommende situation Der findes en række muligheder for at kontrollere og optimere signalanlægs funktion Kursisten lærer om både enkle og avancerede metoder til optimering af fritliggende signalanlæg og samordnede systemer Det lærer du Trafikteknisk tilsyn af signalanlæg Optimering af enkeltanlæg Optimering af samordning Signalovervågning Indblik i nogle analyseværktøjer Sådan er kurset Kurset er baseret på indlæg og diskussioner om de enkelte emner Vi tager udgangspunkt i de problemer som deltagerne kunne have i hverdagen Der arbejdes også i grupper vedr forbedringer på en konkret strækning med et eller flere signalanlæg Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører i vejforvaltninger samt rådgivende ingeniører der til daglig beskæftiger sig med signalanlæg Det er en forudsætning at kursisten har en trafikteknisk basisviden samt indsigt i signalanlægs grundlæggende funktioner Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Steen Merlach Lauritzen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Projektleder Lars Jørgensen Rambøll Danmark A S Specielle forhold Desuden vil der være indlæg fra én eller flere gæsteforelæsere KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216310 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusledere er Konsulent Dorte Hvid Hansen Dorte Hvid Hansen Consult og Ingeniør Jeanett Kristensen Vejdirektoratet Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216133 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Tilsyn med fugtisolering
  opfylder kravet i udbudsforskriften om et tilsynskursus og du får et kursusbevis som dokumentation for gennemførelsen Det lærer du Vejledning i brug af tilsynshåndbog for fugtisoleringsarbejder på betonbroer Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis Materialekendskab Udførelseskrav herunder krav til underlaget Vurdering af kontroldokumentation Generelle tilsynserfaringer Sådan er kurset Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne samt praktiske øvelser Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører og

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216265 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk
  november 2016 HUSET Navn Titel Firma Christian Nerup Sørensen Ingeniør COWI A S Diego Bech Stougaard Projektleder Pankas A S Helena Rasmussen Ingeniør COWI A S Kuno Nygaard Tagdækkermester KN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Print_Kursus_Liste.aspx?Kursusnr=216265 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Udbudsloven
  kurset kan du blive klogere på de nye regler om bl a fleksible udbudsformer dialog udelukkelsesgrunde offentliggørelse af evalueringsmetoder rammeaftaler og ikke mindst ophævelse af annonceringspligten Det lærer du Kurset har fokus på de bestemmelser der er mest relevante for praktikere inden for byggeri og anlæg Intro til den nye udbudslov Hvem skal udbyde Hvornår skal der udbydes Frister krav om tidlig offentliggørelse Udbudsformer Licitation Indledende markedsundersøgelse inhabilitet Udvælgelses og udelukkelsesgrunde Tildelingskriterier Afvigelser Ændring i kontrakter og sammensætning Stand still Deltagere Kurset henvender sig til dig der er ansat som indkøber af bygge og anlægsopgaver i kommune stat regioner selvejende institutioner eller offentligretlige organer Du kan eksempelvis være projektleder bygge og anlægsansvarlig eller lignende Kurset er også relevant for dig der er ansat i en leverandør eller rådgivervirksomhed Undervisere Kursusleder er Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson FRI Øvrig underviser er Chefjurist og advokat Preben Dahl DANSKE ARK Specielle forhold Kursusleder Ulla Sassarson har siddet i Udbudslovudvalget Underviser Preben Dahl sidder i Klagenævnet for Udbud Dette kursus kan med fordel kombineres med kurset Tilbudsloven der afholdes dagen efter samme sted Det er relevant for dig der beskæftiger dig med indkøb over såvel som under tærskelsværdien KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Kursusnr=216427 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk
  Deltagerliste deltagere Kursus 216427 Udbudsloven 9 november 2016 HUSET Navn Titel Firma

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Print_Kursus_Liste.aspx?Kursusnr=216427 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk
  Deltagerliste 1 deltagere Kursus 216205 Trafiksaneringer i byer 15 16 november 2016 Radisson Blu H C Andersen Hotel Navn Titel Firma Sine Philipsen Teknisk Designer Kolding Kommune

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Print_Kursus_Liste.aspx?Kursusnr=216205 (2016-04-28)
  Open archived version from archive