archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
  de skete trafikulykker sætter dig i stand til at udpege kryds og strækninger hvor det er muligt og kan betale sig at lave trafiksikkerhedsforbedrende tiltag Du lærer at analysere ulykkesbilleder udarbejde forslag til trafiksikkerhedsløsninger og vurdere effekten af forslagene Du bliver desuden introduceret til en lang række vejtekniske tiltag der kan reducere antallet af ulykker Kurset er et værktøjskursus der beskæftiger sig med den nyeste viden og de teknikker vi har om ulykkesbekæmpelse med vej og trafiktekniske midler Det lærer du Udpegning af sorte pletter grå strækninger og temaer Ulykkesanalyse Opstilling af ulykkeshypoteser Valg af løsningsforslag i kryds og på strækninger Forhåndsvurdering skønnede ulykkesbesparelser Prioritering af forslag Sådan er kurset Kurset består af forelæsninger diskussioner og gruppearbejde I en gennemgående gruppeopgave tages udgangspunkt i et konkret ulykkesbelastet sted med besigtigelse og gennemgang af ovennævnte punkter afsluttende med fremlæggelse af løsningsforslag og vurdering af forventet ulykkesbesparelse Deltagere Kurset henvender sig til medarbejdere hos vejbestyrelser politi og rådgivere der arbejder med trafiksikkerhed Undervisere Kursusleder er Fagkoordinator Winnie Hansen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Fagkoordinator Morten Klintø Vejdirektoratet Specielle forhold Kurset forudsætter at du har grundlæggende kendskab til emnet f eks VEJ EU s grundkursus Trafiksikkerhed begreber metoder og konflikter i trafiksikkerhedsarbejdet KONTAKT VEJ

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216317 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Privatvejsloven
  fundament for administration af private fællesveje Den 1 juli 2015 bliver loven ændret på flere områder hvilket vil blive gennemgået Samtidig får du en fornemmelse af hvad der er offentlige opgaver og hvad der er private opgaver i relation til privatvejsloven og af de forvaltningsretlige problemstillinger i forbindelse med administrationen Det lærer du Hvad er en privat fællesvej Lovens anvendelse i land og byområder samt de nye regler for sommerhusområder Myndigheder og klagemyndigheder Udlæg og anlæg af private fællesveje Vedligeholdelse herunder gennemgang af de nye bidragsfordelinger Forskellig brug af private fællesveje De nye graveregler vil i den forbindelse blive gennemgået Omlægning og nedlæggelse af private fællesveje Sådan er kurset Kursets emner gennemgås ved en vekslen mellem forelæsninger og gruppeopgaver Der lægges vægt på fælles drøftelse af konkrete eksempler både i grupper og sammen med hele holdet Der gennemgås og omtales mange sager fra praksis Deltagere Alle med interesse for emnet kan deltage i kurset Hvis du beskæftiger dig med spørgsmål om private fællesveje vil kurset kunne give dig et fornyet bedre grundlag for dit arbejde Undervisere Kursusleder er Specialkonsulent Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Fuldmægtig Søren Peter Kongsted Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216411 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I Repetition
  Bekendtgørelse og Håndbog om afmærkning af vejarbejder Gennem trafikspil vil du få repeteret nogle af de afmærkningsbestemmelser der bruges i forbindelse med afmærkning af vejarbejder Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag og trafikspil Kurset afsluttes med en individuel skriftlig multiple choice test af en times varighed Resultatet af testen sendes til dig med posten efter kurset Hvis du består kurset modtager du et nyt Trin II certifikat som er gyldigt de næste 5 år Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på danske veje Desuden har Vejdirektoratet siden 2004 stillet krav til personer som arbejder på statsvejene at de skal have gennemført uddannelsen Vejen som Arbejdsplads Læs Vejdirektoratets krav til deltagelse og hvilket trin Undervisere Kursusledere er Civilingeniør Bo Stilling Christiansen Vejdirektoratet og Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen Vejdirektoratet Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at du har et gyldigt Vejen som arbejdsplads TRIN I kan ikke sidestilles med et AMU certifikat og at du er tilmeldt repetitionskurset inden udløbet af dit nuværende certifikat Repetitionskurset skal være bestået senest 6 måneder efter udløb af certifikatet Består kursisten ikke repetitionskurset skal grundkurset 2 dages tages om Der udleveres ikke kursusmateriale på kurset da der er en forventning om at du arbejder med stoffet til daglig Der er dog adgang til en elektronisk kursusmappe 14 dage før kurset Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genopfriske din viden ved at læse Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m inden kurset Kurset afsluttes med en skriftlig prøve Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN I Repetition er

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216084 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusledere er Konsulent Dorte Hvid Hansen Dorte Hvid Hansen Consult og Entreprisestyrer ingeniør Kristian Skoven Pedersen Vejdirektoratet Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216131 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II Repetition
  om afmærkning af vejarbejder Gennem trafikspil vil du få repeteret nogle af de afmærkningsbestemmelser der bruges i forbindelse med afmærkning af vejarbejder Sådan er kurset Underviserne genopfrisker de vigtige bestemmelser om afmærkning af vejarbejder herunder reviderede bestemmelser mens der i grupper arbejdes med opgaver i form af trafikspil Kurset afsluttes med en individuel skriftlig multiple choice test af en times varighed Resultatet af testen sendes til dig med posten efter kurset Hvis du består kurset modtager du et nyt Trin II certifikat som er gyldigt de næste 5 år Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på danske veje Desuden har Vejdirektoratet siden 2004 stillet krav til personer som arbejder på statsvejene at de skal have gennemført uddannelsen Vejen som Arbejdsplads Læs Vejdirektoratets krav til deltagelse og hvilket trin Undervisere Kursusleder er Direktør Peter Garborg Traffic Team A S Øvrig underviser er Ingeniør Karl Erik Christiansen Vejdirektoratet Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at du har et gyldigt Vejen som arbejdsplads TRIN II og at du er tilmeldt repetitionskurset inden udløbet af dit nuværende certifikat Repetitionskurset skal være bestået senest 6 måneder efter udløb af certifikatet Består kursisten ikke repetitionskurset skal grundkurset 2 dages tages om Der udleveres ikke kursusmateriale på kurset da der er en forventning om at du arbejder med stoffet til daglig Der er dog adgang til en elektronisk kursusmappe 14 dage før kurset Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genopfriske din viden ved at læse Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m inden kurset Kurset afsluttes med en skriftlig prøve Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216094 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Rust dig til forhandlingssituationer
  kunne agere i forhandlingssituationer på forskellige niveauer Via cases fra din egen hverdag vil du træne og lære nye teknikker så du kan opnå de bedste forhandlingsresultater Få indsigt i hvordan du kan sikre at dine relationer ikke lider nød uanset hvor presset forhandlingssituationen måtte være Du vil også lære at anvende en række praktiske værktøjer ligesom du får lejlighed til at drøfte og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere Mere om indholdet Forhandlingens faser Karakteristik af den gode forhandler Egen motivation og holdninger Strategi og taktik identificér dine egne og modpartens motiver og mål Forberedelse og planlægning Psykologiske faktorer i forhandlingen bliv bevidst om reaktionsmønstre Forhandlingens afslutning Case træning Menneskelige relationer Din personlige handlingsplan Sådan er kurset Workshoppen er en blanding af teori praktiske øvelser og cases fra din egen hverdag Deltagere Alle medarbejdere i VD Undervisere Undervisere er Bjørn Vikkelsø Tack International A S Peter Merved Tack International A S Specielle forhold Tilmeld dig efter aftale med din afdelingsleder Du skal regne med et par timers forberedelse dels til at gennemlæse relevant litteratur som du modtager 1 2 uger inden workshoppen dels til at forberede din egen case som du skal sende til underviseren inden workshoppen Kurset gennemføres

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=316502 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejforvaltningsret
  Hvornår er der tale om en part Begrundelse generel og konkret Klagevejledning hvornår og hvordan Notatpligt vejledningspligt Udtalelser i klagesager Sådan er kurset Der gennemgås konkrete afgørelser og sager fortrinsvis inden for vejlovgivningen Kursets emner gennemgås ved foredrag gruppeopgaver og fælles drøftelser Deltagere Alle der arbejder med sagsbehandling kan deltage i kurset Kurset er særligt orienteret mod vejforvaltningernes sagsbehandling så ansatte her får særligt udbytte af kurset fordi eksemplerne fortrinsvis

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216430 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Forebyggelse af stilladssvigt - C repetition
  af kurset Du får en introduktion til nyheder og ændringer de sidste 5 år og får fornyet dit kursusbevis så det gælder yderligere 5 år Det lærer du Nyheder og ændringer de sidste 5 år Eksamen Nyt kursusbevis Som forberedelse til kurset skal du læse den nye håndbog som du finder i KURSUSMAPPE Du får udleveret et trykt eksemplar på kurset til brug under eksamenen Sådan er kurset På en eftermiddag får du en introduktion til nyheder og ændringer og gennemfører en eksamen som skal bestås for at få et nyt kursusbevis Du får resultatet af eksamenen inden kurset slutter Deltagere Kurset henvender sig primært til teknikere som ingeniører og bygningskonstruktører der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation dvs designere stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch Petersen EMCON A S Specielle forhold Repetitionskurset forudsætter at deltagerne har et gyldigt kursusbevis for kurset Forebyggelse af stilladssvigt C Kursusbeviset gælder i 5 år Hvis man ikke har et gyldigt kursusbevis skal man tage et nyt todages kursus KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen Synnøve Klitgaard Rebecca Juul

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216171 (2016-04-28)
  Open archived version from archive