archive-dk.com » DK » V » VEJ-EU.DK

Total: 338

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II
  autoværn Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen Anvendelse af variable tavler ITS systemer Gennemgang af arbejdskøretøjer tavlevogne og TMA Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer Gennemgang af refleksionskrav til tavler Sådan er kurset Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve Deltagere Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere der Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger Fører tilsyn med afmærkningen Har ledelses og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum Vejdirektoratet Øvrig underviser er Direktør Peter Garborg Traffic Team A S Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at Vejen som arbejdsplads TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år OBS AMU kurset Vejen som arbejdsplads svarer IKKE til Vejen som arbejdsplads TRIN I Du skal medbringe en pc til kurset PC bruges blot til afspilning af film med VLC medieafspiller i grupper af 2 Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genlæse dem i Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216068 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  til hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusledere er Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen Vejdirektoratet og Politiassistent Svend Krarup Nielsen Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN I kurset

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216132 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II Repetition
  af vejarbejder Gennem trafikspil vil du få repeteret nogle af de afmærkningsbestemmelser der bruges i forbindelse med afmærkning af vejarbejder Sådan er kurset Underviserne genopfrisker de vigtige bestemmelser om afmærkning af vejarbejder herunder reviderede bestemmelser mens der i grupper arbejdes med opgaver i form af trafikspil Kurset afsluttes med en individuel skriftlig multiple choice test af en times varighed Resultatet af testen sendes til dig med posten efter kurset Hvis du består kurset modtager du et nyt Trin II certifikat som er gyldigt de næste 5 år Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på danske veje Desuden har Vejdirektoratet siden 2004 stillet krav til personer som arbejder på statsvejene at de skal have gennemført uddannelsen Vejen som Arbejdsplads Læs Vejdirektoratets krav til deltagelse og hvilket trin Undervisere Kursusleder er Diplomingeniør Jacob Asbjørn Jacobsen Andersen Grønlund ApS Øvrig underviser er Udlejningschef Tim Berg Saferoad Daluiso A S Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at du har et gyldigt Vejen som arbejdsplads TRIN II og at du er tilmeldt repetitionskurset inden udløbet af dit nuværende certifikat Repetitionskurset skal være bestået senest 6 måneder efter udløb af certifikatet Består kursisten ikke repetitionskurset skal grundkurset 2 dages tages om Der udleveres ikke kursusmateriale på kurset da der er en forventning om at du arbejder med stoffet til daglig Der er dog adgang til en elektronisk kursusmappe 14 dage før kurset Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genopfriske din viden ved at læse Håndbog Afmærkning af vejarbejder m m inden kurset Kurset afsluttes med en skriftlig prøve Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216095 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksikkerhedsrevision
  dokumenteret måde Du kan afslutte kurset med en eksamen Det lærer du At benytte trafiksikkerhedsrevision som et værktøj til at sikre det trafiksikkerhedsmæssige niveau på alle typer af anlægsprojekter Gennemgang træning af de enkelte faser i trafiksikkerhedsrevision Gennemgang af Håndbog i trafiksikkerhedsrevision Træning i systematisk analyse af anlægsprojekter Gruppeopgaver der illustrerer samt øver træner forskellige faser i trafiksikkerhedsrevisionen Træning i udarbejdelse af trafiksikkerhedsrevisionsrapport Sådan er kurset Kurset lægger hovedvægten på revisionsprincipperne for trafiksikkerhed hvor teorien hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen Deltagere Kurset forudsætter at du har en uddannelse som ingeniør eller lignende og har 3 års praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af kurset samt eksamensregler for den eksamen som afholdes ved kursets afslutning her Læs detaljeret kursusbeskrivelse her Læs eksamensregler her Undervisere Undervisere er Lektor civilingeniør Adriaan Schelling Danmarks Tekniske Universitet og Civilingeniør Anders Møller Gaardbo Vejdirektoratet Specielle forhold Hvis du ønsker at deltage i eksamen skal du inden deltagelse i kurset have bestået en skriftlig forprøve i trafiksikkerhedsviden som omfatter paratviden inden for trafiksikkerhed Forprøven fremsendes til deltagerne d 19 august 2016 og skal afleveres senest 2 uger efter KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216230 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Miljø- og klimatilpasset vejafvanding
  Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen Herudover vil du blive orienteret om hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet blandt andet miljøbeskyttelsesloven vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven samt vandrammedirektivet og fremtidens udlederkrav som følge af vandrammedirektivet Det lærer du Formål med vejafvanding Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet Detailprojektering af vejens afvanding og dræning Klimatilpasning af vejens afvanding Vand i veje indflydelse på bæreevne Udlederkrav og nedsivning Lovgivning og vandrammedirektivet Vejafvanding og vandmiljø samt okker Orientering om Vejreglernes håndbøger i afvanding Eksempler på forskellige vejafvandingsløsninger herunder vejafvanding i udlandet Sådan er kurset Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner Endvidere er der to gruppeopgaver Deltagere Kurset henvender sig til teknikere der har brug for at kunne projektere vejafvanding og andre der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning herunder lovgivningsforhold Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Cand Scient Niels Krogh Kristensen Vejdirektoratet KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard Andersen Henrik Harder Daniel Olsgård Hansen

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216238 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Trafiksignaler - optimering
  generelt lavere fremkommelighed for den almindelige trafik Derfor er det vigtigt at signalanlæggenes ydeevne hele tiden er i top dvs grøntider omløbstider programskiftetidspunkter og trafikstyringen skal være trimmet til enhver forekommende situation Der findes en række muligheder for at kontrollere og optimere signalanlægs funktion Kursisten lærer om både enkle og avancerede metoder til optimering af fritliggende signalanlæg og samordnede systemer Det lærer du Trafikteknisk tilsyn af signalanlæg Optimering af enkeltanlæg Optimering af samordning Signalovervågning Indblik i nogle analyseværktøjer Sådan er kurset Kurset er baseret på indlæg og diskussioner om de enkelte emner Vi tager udgangspunkt i de problemer som deltagerne kunne have i hverdagen Der arbejdes også i grupper vedr forbedringer på en konkret strækning med et eller flere signalanlæg Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører i vejforvaltninger samt rådgivende ingeniører der til daglig beskæftiger sig med signalanlæg Det er en forudsætning at kursisten har en trafikteknisk basisviden samt indsigt i signalanlægs grundlæggende funktioner Undervisere Kursusleder er Civilingeniør Steen Merlach Lauritzen Vejdirektoratet Øvrig underviser er Projektleder Lars Jørgensen Rambøll Danmark A S Specielle forhold Desuden vil der være indlæg fra én eller flere gæsteforelæsere KONTAKT VEJ EU Sekretariatet Vælg medarbejder Carsten Bredahl Nielsen Jeanette Zeuthen Anette Jerup Jørgensen Janni Ellegaard

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216310 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN II
  Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen Anvendelse af variable tavler ITS systemer Gennemgang af arbejdskøretøjer tavlevogne og TMA Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer Gennemgang af refleksionskrav til tavler Sådan er kurset Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve Deltagere Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere der Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger Fører tilsyn med afmærkningen Har ledelses og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Undervisere Kursusleder er Diplomingeniør Jacob Asbjørn Jacobsen Andersen Grønlund ApS Øvrig underviser er Udlejningschef Tim Berg Saferoad Daluiso A S Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er at Vejen som arbejdsplads TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år OBS AMU kurset Vejen som arbejdsplads svarer IKKE til Vejen som arbejdsplads TRIN I Du skal medbringe en pc til kurset PC bruges blot til afspilning af film med VLC medieafspiller i grupper af 2 Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid er det en god ide at genlæse dem i Håndbog Afmærkning af vejarbejder m

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216069 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I
  hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde Afmærkningsplaner ansvar tilsyn og samspil med politi Lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Sådan er kurset Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag diskussioner og gruppeopgaver Kurset afsluttes med en test og der udstedes et certifikat ved bestået test Deltagere Kurset henvender sig til ingeniører teknikere politi ledningsejere entreprenørformænd vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vores veje Undervisere Kursusledere er Konsulent Dorte Hvid Hansen Dorte Hvid Hansen Consult og Ingeniør Jeanett Kristensen Vejdirektoratet Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet Er du ordblind så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen Så sørger vi for at du får hjælp til oplæsning af testen Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen Certifikatet skal derefter fornyes E læringskurset Vejen som arbejdsplads er en forudsætning for TRIN

  Original URL path: http://vej-eu.dk/Kursus.aspx?Eval=0&DID=0&Art=A&Kursusnr=216133 (2016-04-28)
  Open archived version from archive