archive-dk.com » DK » V » VOEL.DK

Total: 74

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Martin Kruse
  Møder Aktuelt Nyhedsbrev Martin Kruse Martin Kruse Tlf 8685 9292 kruse kruseluftfoto dk 25 maj 2014 Menu Lokalrådets medlemmer Formand Harry Skydsgaard Næstformand Jette Nordsmark Kasserer Kim Kjølhede Martin Kruse Ane Hamilton Asger Kristensen Mette Overgaard Voel Lokalråd Forretningsorden Søg

  Original URL path: http://voel.dk/voel-lokalraad/lokalraadets-medlemmer/martin-kruse.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Ane Hamilton
  Aktuelt Nyhedsbrev Ane Hamilton Ane Hamilton Christiansvej 28 Voel ane hamilton drc dk 23324988 27 august 2015 Menu Lokalrådets medlemmer Formand Harry Skydsgaard Næstformand Jette Nordsmark Kasserer Kim Kjølhede Martin Kruse Ane Hamilton Asger Kristensen Mette Overgaard Voel Lokalråd Forretningsorden

  Original URL path: http://voel.dk/voel-lokalraad/lokalraadets-medlemmer/ane-hamilton.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Asger Kristensen
  Aktuelt Nyhedsbrev Asger Kristensen Asger Kristensen Thorupgårdsvej 38 Voel ask geopartner dk 22332009 27 august 2015 Menu Lokalrådets medlemmer Formand Harry Skydsgaard Næstformand Jette Nordsmark Kasserer Kim Kjølhede Martin Kruse Ane Hamilton Asger Kristensen Mette Overgaard Voel Lokalråd Forretningsorden Søg

  Original URL path: http://voel.dk/voel-lokalraad/lokalraadets-medlemmer/asger-kristensen.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Mette Overgaard
  Aktuelt Nyhedsbrev Mette Overgaard Mette Overgaard Christiansvej 18 Voel jakobsenmette hotmail com 23484899 27 august 2015 Menu Lokalrådets medlemmer Formand Harry Skydsgaard Næstformand Jette Nordsmark Kasserer Kim Kjølhede Martin Kruse Ane Hamilton Asger Kristensen Mette Overgaard Voel Lokalråd Forretningsorden Søg

  Original URL path: http://voel.dk/voel-lokalraad/lokalraadets-medlemmer/-mette-overgaard.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Voel Lokalråd - Forretningsorden
  nyvalgte lokalråd tiltræder pr 1 januar umiddelbart efter valget Konstituering Lokalrådet konstituerer sig på første møde i det nye år med en ledelse bestående af formand næstformand sekretær og kasserer Konstitueringen gælder for et år ad gangen men genvalg kan foretages Kassereren fører kassebog over samtlige lokalrådets indtægter og udgifter Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut Ledelsen er ansvarlig for lokalrådets midler Regnskabet godkendes af en af lokalrådet udpeget revisor godkendes af det samlede lokalråd og indsendes i januar kvartal til kommunen Lokalrådet kan frit nedsætte specielle udvalg Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af lokalrådet Udvalgene fører deres egen protokol Der udleveres kopi af referat til alle medlemmer Mødeindkaldelse Lokalrådet fastlægger møder for et halvt år ad gangen Indkaldelse til lokalrådsmøder udsendes med mindst en uges varsel af formanden Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden Forslag til dagsorden sendes til formanden som indpasser det i dagsordenen Afbud til et lokalrådsmøde skal gives til formanden senest dagen før mødets afholdelse Udover de fastlagte møder afholdes møder i fornødent omfang Lokalrådet er forpligtet til at indkalde til borgermøde en gang om året Dagsorden Ved lokalrådets møder skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter Valg af ordstyrer Godkendelse af dagsorden Korte meddelelser siden sidst Formand næstformand kasserer sekretær udvalg andre Sager til behandling Eventuelt Forslag til næste dagsorden Godkendelse af referat fra møde og underskrift af samme Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag til brug for vurderingen af en aktuel sag Beslutninger Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mødet er lovligt indkaldt jfr punkt 4 og når mindst 4 medlemmer er til stede I tilfælde af manglende enighed om vedtagelse af en beslutning træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt Repræsentation Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand eller af det samlede lokalråd og i økonomiske forhold af

  Original URL path: http://voel.dk/voel-lokalraad/voel-lokalraad---forretningsorden.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vi har stadig første debat tilgode :-)
  Voel dk Om Voel Voel Lokalråd Kontakt Debat Forum Møder Aktuelt Nyhedsbrev Deltag i debatten på Facebook Del på facebook 28 maj 2011 Menu Vi har stadig første debat tilgode Søg Søg Kalender Se alle aktiviteter Voel dk Sponsoreret af

  Original URL path: http://voel.dk/debat-forum/vi-har-stadig-foerste-debat-tilgode--%29.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Regnskaber
  Voel Lokalråd Kontakt Debat Forum Møder Aktuelt Nyhedsbrev Regnskaber Årsregnskab 2015 inkl budget 2016 Årsregnskab 2014 inkl budget 2015 Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2011 Årsregnskab 2010 17 april 2016 Menu Regnskaber Referater Søg Søg Kalender Se alle aktiviteter Voel

  Original URL path: http://voel.dk/moeder/regnskaber.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Affaldsindsamling 2012
  affaldsindsamling søndag den 22 april Og traditionen tro var der desværre også i år behov for en indsats for at bruge et par timer i naturen og fjerne henkastet affald der ligger og flyder og ødelægger vores natur og miljø Indsamlingsresultatet blev 15 affaldssække der med tydelighed viser at der fortsat er for mange der vælger at bruge byens friarealer som skraldespand Affaldsindsamlingen var i lighed med tidligere år også et hyggelig og social arrangement hvor lokalrådet var vært ved en kop kaffe rundstykker og en lille en forud for affaldsindsamlingen Voel Lokalråd takker for opbakningen og siger på gensyn til Affaldsindsamling 2013 Del på facebook 13 juni 2015 Menu Affaldsindsamling 2012 Affaldsindsamling i Voel Borgermøde om Masterplan Tag ejerskab af Voels udvikling Nyt medlem i Voel Lokalråd Video om nærdemokrati Nu indvies cykelstien Voel Resenbro Nyhedsbrev fra Voel Lokalråd 117 Gode Grunde til at Silkeborg Kommune er unik Voel Lokalråd har fået bevilget 87 500 kroner Høringssvar til Silkeborg Kommunes Forslag til varmeplan 2011 2020 Voel Lokalråd søger om 175 000 kroner Ny sundheds og ældrepolitik i høring Referat 220711 Cykelstien er indviet Lokalrådet afleverer film til Silkeborg Kommune Nyhedsbrev Maj 2013 Har DU 24 timer Voelskoven Voel Byforskønnelsespris

  Original URL path: http://voel.dk/aktuelt/affaldsindsamling-2012.aspx (2016-05-01)
  Open archived version from archive